ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

jenerator-kontrol-raporu-ornegi

Jeneratör Periyodik Kontrol Muayenesi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Özellikle iş güvenliği hükümleri kapsamında 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 02.09.1998 tarih ve 19917 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Enerjisi İmdat Gruplari ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği ve İller Bankası Sabit Tip Dizel Alternatör Grubu Malzeme ve Montaj Teknik Şartnamesi hükümlerinin yanı sıra Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve TS EN 60079 Standardı gereğince jeneratörlerin elektriksel periyodik kontrollerinin asgari yılda en az bir kez yetkili muayene uzmanı mühendisler tarafından yapılarak fenni muayene raporunun hazırlanması esastır.

Kesintisiz elektrik kaynağı olan jeneratörlerin elektriksel periyodik kontrol ve fenni muayene işlemleri, yürürlükteki ilgili standartları kapsamında tamamlanarak raporu hazırlanmalıdır. Söz konusu elektriksel periyodik kontroller kapsamında jeneratörün genel iş güvenliği uygunlukları ve uygunsuzluklarının tespitinin yanı sıra jeneratör yağ seviyesinin kontrolleri, akü şarj fenni kontrolleri de yapılmalıdır. Endüstriyel işletmelerde yaygın olarak kullanılan (dizel, benzin, doğalgaz vb gibi yakıt kullanımı yapılan) jeneratörlerin genel tesisat ve tüm bileşenlerinin periyodik muayeneler sırasında dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

ELPEK Mühendislik olarak, konusunda uzman ve yetkilendirme belgelerine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından test, ölçüm, kontrol, analiz ve değerlendirmelerin yapılarak raporlandığı jeneratör periyodik kontrol muayeneleri, talepler doğrultusunda ERA Elektriksel Risk Analizi ile de hazırlanmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-periyodik-muayenesi-uzmani

Jeneratör Tesisatı Fenni Kontrolleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektromanyetik alan prensibine göre çalışan jeneratörler kısaca, mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü işlemini gerçekleştiren elektromekanik ekipmanlardır. Genel olarak, çalışma prensibine bağlı adlandırılması kapsamında referans olan kullanılan yakıt türleri, çalışma şekilleri ve uygulama alanlarına göre çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır. Mesela kullanılan yakıt türlerine göre; Ağır Fosil Yakıtlılar (HFO) , Dizel, Benzin, LPG, Doğalgaz, Biogaz vb gibi sınıflandırılmaktadırlar.

Jeneratör periyodik kontrol muayenesi raporu hazırlanırken; jeneratörün markası, modeli, imal yılı, güç (kW), gerilim (volt), frekans (Hz), akım (amper), faz sayısı, ilk hareket sistem tipi (otomatik, manuel) özellikleri gibi teknik bilgilerin yanı sıra jeneratörün verdiği akım (devredeyken okunan), en yüksek çevre sıcaklığı (ºC), güç faktörü, hız, soğutma sisteminin tipi (sıvı soğutmalı, hava soğutmalı), jeneratör motor grubu yağ tipi, motor silindir sayısı ve dizilişi, jeneratörün verdiği voltaj (devredeyken okunan) bilgilerin teknik rapor içeriğinde yer alması önemli bir ilkedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-periyodik-bakim-kontrol-raporu-ornegi

Jeneratör Seçimi ve Kontrol Kriterleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Jeneratör seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler arasında jeneratörün faz sayısı, gerilim ve frekans değerleri, kullanılacak bölgenin coğrafi şartları (sıcaklık, nem, yükseklik, basınç vb termal koşullar), tesisler için fiziksel koşullar (özellikle gürültüye bağlı iç ortam ya da dış ortam tercihi), işletmenin yük karakteristiği (tesis içindeki iklimlendirmeye bağlı enerji kullanım miktarı, makine sistemleri ve tezgahlar ile elektrik motorlarının kalkış akımları, genel aydınlatma), genel bakım planlamaları ve elektriksel güvenlik kültürüne bağlı iş güvenliği ve periyodik bakım süresi belirleyicidir. Jeneratör tesisat ve bileşenlerinde motor ve alternatör başta olmak üzere, soğutma sistemi, yağlama sistemi, havalandırma sistemi, yakıt sistemi, elektrik sistemi ve kontrol paneli gibi özet bir gruplandırma yapılabilir. Çalışma tipi kapsamında jeneratör teknik güç tanımları,

- Birincil Güç (Prime Power- PRP)
- Sürekli Güç (Continuous Power - COP)
- Acil Yedek Güç (Emergency Standby Power - ESP)
- Sınırlı Zaman Çalışma Gücü (Limited-Time Running Power- LTP)

Jeneratörler kullanılma amaçlarına bağlı olarak elektrik şebekesinin mevcut olduğu yerlerde yedek enerji kaynağı olarak, elektrik şebekesinin olmadığı veya şebekeye çok uzak olan yerlerde ise sürekli enerji kaynağı olarak tercih edilmektedir. Jeneratör setlerinin çıkış gücü hesabı yapılırken genelde aşağıdaki değişkenler referans alınır.

- Toplam barometrik basınç: p= 100 kPa
- Ortalama hava sıcaklığı: 25° C (298° K)
- Ortalama Bağıl nem: % 30

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-periyodik-kontrol-rapor-formu

Jeneratör Periyodik Kontrol Formu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında jeneratör yıllık periyodik muayenesi sırasında kontrol edilerek cevaplanması gereken ve jeneratör periyodik muayene raporunda yer alması gereken başlıca soruların sadece bir kısmı özetle aşağıda yer almaktadır.

- Bir önceki periyodik muayene raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi?
- Elektriksel uyarı ikaz levhaları mevcut mu? Elektrik temasına karşı koruma var mı?
- Ekipman yakınında yangın söndürme tüpü vb yangın güvenliği önlemi var mı?
- Radyatör su seviyesi ve antifreeze seviyesi uygun mu?
- Jeneratör odasının hava girişi panjurla kapatılmış mı?
- Jeneratör odasının jeneratörü iklim şartlarından koruduğu kontrol edildi mi?
- Ekipmanın göstergeleri çalışıyor mu?
(hararet, batarya, yakıt seviye göstergesi ve elektriksel göstergeler)
- Radyatöre bağlı sıcaklık müşürünü sök, multimetre ile çalışıp çalışmadığını kontrol et.
- Yağ filtresinin değişim tarihini kontrol et. (1 yılı geçmiş ise uygun değildir.)
- Yakıt filtresinin değişim tarihini kontrol et. (1 yılı geçmiş ise uygun değildir.)
- Jeneratör kapalı bir alanda muhafaza ediliyor mu? Motor yağı seviyesi durumu?
- Egsoz sistemi kaçaksız bir şekilde çalışıyor mu? Susturucu var mı?
- Egsoz ucu havaya açık ve jeneratör odasına egsoz gazı girişi olmadığı kontrol edildi.
- Jeneratör çıkışı ölçülen voltaj değeri (pens-ampermetre ile)
- Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı?
(rulmanlar, yataklar, yakıt-yağ pompaları, vb gibi..)
- Çalışma yağ basıncı durumu? Jeneratör çalışırken alarm durumu?
- Jeneratör yüksüz çalışırken genel durumu. Jeneratör yükte çalışırken genel durumu.
- Jeneratörün verdiği voltaj değeri şebeke voltajına yakındır.
- Jeneratörün verdiği akım değeri şebeke akımına yakındır.
- Jeneratörün frekans değeri şebeke frekansına yakındır.
- Gövde topraklaması direnç değeri (1 ohm altında olmalı)
- Jeneratör çıkışı ölçülen akım değeri (pens-ampermetre ile)

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-odasi-periyodik-kontrol-raporu-ornegi

Jeneratör Periyodik Denetim Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Jeneratör odasının genel özellikleri nasıl olmalıdır?
- Jeneraör egzoz çıkışları kesinlikle izoleli olmalıdır.
- Jeneraör odası yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.
- Oda içerisinde özellikle yangın ve zehirlenme gibi durumlara sebep olmayacak şekilde tehlike yaratacak kimyasal maddeler bulundurulmamalıdır.
- Jeneratörü taşırken ağırlığına uygun şekilde emniyetli bağlama ve taşıma elemanları kullanılmalıdır. Donma ihtimali olan yerlerde jeneratör odasının ısıtma sistemi olmalıdır.
- Odaya soğuk hava girişini sağlayan kapı veya pencereler radyatör yüzeyinin en az 1,5 katı büyüklükte olmalıdır. Egzoz borusunun çıkış ucu doğrudan dış ortama verilmelidir ve egzoz gazının oda içine sızması önlenmelidir.

Jeneratör yıllık periyodik muayene kontrol formunun genel içerik özellikleri kapsamında; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara uygun olarak yapılarak, ekipmanın kontrol esnasındaki durumunun ilgili yönetmelikler, standartlar ve iş güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüştür ve emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair ifadelerin yer aldığı elektriksel periyodik kontrol raporunun düzenlenmesi gerekir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-fenni-muayene-raporu

Jeneratör Tesisatı Kontrol Testleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Pistonlu içten yanmalı bir motor, alternatif akım jeneratörü, kontrol tertibatı, bağlama donanımı ve yardımcı teçhizatlardan oluşan jeneratör gruplarının uygulamaları, beyan değerleri ve performansları için çeşitli özellikleri kapsayan TS ISO 8528-1 standardı kapsamında, 'Pistonlu içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans' bölümüne uygun şekilde jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi yapılır. İlgili standartda belirtilen kontrol ve muayene kriterlerine göre fenni muayeneler yapılmalıdır. Elektriksel fenni gözle kontrollerin yanı sıra jeneratör panosu, jeneratör elektrik tesisatının teknik kontrolleri, jeneratörde kullanılan yakıt kontrolleri, ekran kontrolleri, akü ve termal kontroller, gürültü ölçümü, ses (desibel seviyesi) periyodik kontrolleri ile makine (generatör) gövde koruma topraklaması ölçümü gibi fenni kontroller de yapılmalıdır.

Jeneratör kurulumunda dikkat edilecek başlıca hususlar nelerdir?
- Jeneratör ana şalteri nötr kesmeli (4P) olmalıdır.
- 300 mA eşik değerli kaçak akım koruma düzeni bulunmalıdır.
- Koruma ve işletme topraklamaları mevcut yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.
- Beslenen yükte reaktif güç kompanzasyon tesisi varsa jeneratör devreye girmeden önce tesis otomatik olarak devredışı bırakılmalıdır. Jeneratör projesi çizilmiş olmalı ve onaylanır. Montaj sonunda kabulü ilgili enerji dağıtım firması tarafından yapılır. Üretilen enerjinin ölçülmesi için sayaç bağlanması, 3. kişi veya kurumlara enerji verilmemesi, bakım sonunda çıkan atık yağın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmesi vb gibi kurallara uymak zorunludur.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-periyodik-muayene-raporu

Jeneratör Kullanımında Güvenlik Şartları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre,
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü;
Madde 7 (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. (2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur. (3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-tesisati-periyodik-kontrol-rapor-formu

Jeneratör İş Güvenliği Talimatı

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Jeneratör tesisat ve bileşenleri kapsamında yapılan denetimlerdeki başlıca noktalar;

* Jeneratör tesisatının periyodik kontrolü ve planlı bakımları yapılıyor mu?
- Jeneratör odasının elektriksel risk analizi raporu var mı?
- Generatör odasının kapısı kilitlenebiliyor mu?
- Yetkililerden başka kimsenin girmemesi şeklinde uyarı levhası ve tehlike işaretleri var mı?
- Generatör odasının kapısı, tavanı, tabanı ve duvarları muhtemel bir yangına karşı en az 120 dakika dayanabilecek cinsten mi?
- Transfer panosu veya dağıtım panosu önünde izolasyon halısı var mı?
- Eşpotansiyel bara var mı, tüm metal aksam irtibatlandırılmış mı?
- Generatörün egzoz gideri dış ortama uygun bir şekilde verilmiş mi?
- Generatörü soğutmak için yapılan dış hava giriş düzeneği uygun mu?
- Transfer panosunda kullanılan şalt teçhizatı, generatör gücüne uygun seçilmiş mi?
- Transfer panosunda elektriki kilitleme yapılmış mı?
- Generatör odasına yangın duman dedektörü ve acil aydınlatma tesis edilmiş mi?
- Generatör bloğu koruma topraklama sistemine irtibatlandırılmış mı?
- Generatör devresinde artık akım korumasına yönelik tedbir alınmış mıdır?
- Bağlantı şemaları mevcut mudur? ve diğer teknik hususlar..

* Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıda yer alan tedbirlerin alınması şarttır. Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması halinde; bir yangın halinde çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için yönetmeliklerde belirtilen şartlara uyulur. Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
jenerator-teknik-muayene-raporu

jeneratör hakkında sıkça sorulanlar

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Jeneratör periyodik kontrol muayenesi hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Jeneratör nedir ? Jeneratör periyodik muayenesini kim yapar?
2) Jeneratörler periyodik kontrole tabi mi? Jeneratör kontrolü yaptırmak zorunlu mu?
3) Jeneratör bakımı ne kadar sürede yapılır? Jeneratör periyodik kontrol muayenesi formu?
4) Jeneratör tesisatı periyodik kontrol muayenesi formu ve raporu nasıl hazırlanır?
5) Jeneratör periyodik kontrol muayenesi neleri kapsar? Jeneratör kontrol raporu nedir?
6) Jeneratör bakımı ne kadar sürede yapılır? Jeneratör basınçlı kap mıdır?
7) Jeneratör yıllık periyodik kontrol muayenesi hangi yönetmeliğe göre yapılır?
8) Jeneratör periyodik kontrol muayenesi yaptırmamanın cezası var mı?
9) Jeneratör yıllık bakım ve periyodik muayene raporunda neler yer almalıdır?
10) Jeneratör periyodik kontrol muayene raporu kim tarafından verilir?
11) Jeneratör fenni kontrol muayenesi fiyatları nasıl belirlenir? EMO fiyat tarifesi nedir?
12) Jeneratör iş güvenliği periyodik kontrol muayenesi sırasında nelere dikkat edilir?
13) Jeneratör teknik muayene raporu geçerlilik süresi ne kadar?

Jeneratör yıllık periyodik kontrol muayenesi testi ölçümü ve raporu hazırlama teknikleri, jeneratör periyodik kontrol eğitimi, jeneratör periyodik kontrol muayene raporu hazırlama esasları nelerdir, jeneratörlerde genel iş güvenliği kriterleri nelerdir, jeneratör elektrik tesisatlarının teknik kontrolleri nasıl yapılır, jeneratör elektrik tesisatı testleri nasıl yapılır, jeneratör periyodik kontrol formu, jeneratör çalışma sıcaklık seviyeleri nedir, jeneratör egzoz emisyon ölçümü zorunlu mu, jeneratör risk analizi raporu, jeneratör risk değerlendirmesi, jeneratör periyodik muayene ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı potansiyel tehlike unsurları nelerdir, jeneratör iş güvenliği talimatı ve güvenlik kuralları gibi çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli jenerator periyodik muayene raporu | izmit jenerator periyodik muayene raporu | gebze jenerator periyodik muayene raporu | bolu jenerator periyodik muayene raporu | zonguldak jenerator periyodik muayene raporu | sakarya jenerator periyodik muayene raporu | adapazarı jenerator periyodik muayene raporu | dilovası jenerator periyodik muayene raporu | kartepe jenerator periyodik muayene raporu | osb jenerator periyodik muayene raporu | gosb jenerator periyodik muayene raporu | organize sanayi bölgesi jenerator periyodik muayene raporu | yalova jenerator periyodik muayene raporu | bursa jenerator periyodik muayene raporu | eskişehir jenerator periyodik muayene raporu | afyon jenerator periyodik muayene raporu | kütahya jenerator periyodik muayene raporu | ankara jenerator periyodik muayene raporu | düzce jenerator periyodik muayene raporu | bilecik jenerator periyodik muayene raporu | izmir jenerator periyodik muayene raporu | istanbul jenerator periyodik muayene raporu | antalya jenerator periyodik muayene raporu | balıkesir jenerator periyodik muayene raporu | bandırma jenerator periyodik muayene raporu | manisa jenerator periyodik muayene raporu | adana jenerator periyodik muayene raporu | konya jenerator periyodik muayene raporu | edirne jenerator periyodik muayene raporu | gönen jenerator periyodik muayene raporu | denizli jenerator periyodik muayene raporu | kayseri jenerator periyodik muayene raporu | hatay jenerator periyodik muayene raporu | aliağa jenerator periyodik muayene raporu | bornova jenerator periyodik muayene raporu | kemalpaşa jenerator periyodik muayene raporu | tuzla jenerator periyodik muayene raporu | kartal jenerator periyodik muayene raporu | pendik jenerator periyodik muayene raporu | çanakkale jenerator periyodik muayene raporu | milas jenerator periyodik muayene raporu | aksaray jenerator periyodik muayene raporu | osmaniye jenerator periyodik muayene raporu | karacabey jenerator periyodik muayene raporu | gemlik jenerator periyodik muayene raporu | inegöl jenerator periyodik muayene raporu | uşak jenerator periyodik muayene raporu | itfaiye jenerator periyodik muayene raporu | tse jenerator periyodik muayene raporu | emo jenerator periyodik muayene raporu | iş güvenliği jenerator periyodik muayene raporu | isg paratoner ölçümü | jenerator periyodik muayene raporu | jenerator periyodik muayenesi | jenerator periyodik kontrol muayenesi | jenerator periyodik muayene kontrol raporu | jenerator periyodik kontrol muayenesi raporu | jenerator periyodik muayene denetim raporu | elektrik jenerator periyodik muayene denetim raporu | elektrik jenerator periyodik kontrolu | elektrik jenerator periyodik olcumu | turkak jenerator periyodik muayene raporu | jenerator testi | jenerator olcumu | jenerator kontrolu | jenerator raporu |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | jeneratör periyodik kontrol muayene raporu, jeneratör testi, kontrol, jeneratör periyodik ölçümü, jeneratör periyodik raporu, jeneratör periyodik bakımı, jeneratör periyodik denetimi, jeneratör periyodik muayenesi, danışmanlık, jeneratör periyodik fenni muayenesi, jeneratör tesisatı termal kamera raporu, elektrik jeneratör periyodik tesisatları sıcaklık kontrol raporu, jeneratör periyodik ısıl görüntüleme, jeneratör periyodik elektrik tesisatı akım sıcaklık seviyesi ölçme, jeneratör periyodik elektrik iç tesisat ve zayıf akım tesisatları kontrolü, jeneratör periyodik elektrik tesisatı kontrolü, jeneratör periyodik tesisat uygunluk raporu, iş güvenliği jeneratör periyodik kontrolü, jeneratör periyodik muayene raporu veren firma, jeneratör periyodik tesisat uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası jeneratör periyodik muayene raporu örneği, jeneratör periyodik muayene fiyatları, jeneratör periyodik test formu, jeneratör periyodik dokümanı, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo tescilli firma, jeneratör periyodik kontrol muayene yönetmeliği, emo jeneratör yıllık periyodik test raporu, smm firması, büro tescilli, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, jeneratör periyodik elektrik tesisat uygunluk raporu, jeneratör termal kamera periyodik kontrolü, jeneratör periyodik fenni kontrol raporu, emo generatör tesisatı kontrolü testi ve raporu, jeneratör periyodik ısıl risk analizi raporu, jeneratör kaynaklı yangınlar, jeneratör kontrol formu, jeneratör iş güvenliği talimatı, jeneratör güvenli kullanım kuralları, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, yalova, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, şekerpınar, fabrika, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, türkak, tse, emo, tmmob, muayene uzmanı, riskleri egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı