ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

trafo-yangin-risk-analizi

Yüksek Gerilim Risk Analizi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel riskler kapsamında yaygın olarak en çok bilinen 'akıma kapılma riski'nin yanı sıra, doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda elektrik tehlike kaynaklarının meydana getirdiği elektriksel kazalarla karşılaşmak mümkündür. Özellikle endüstriyel tesislerde elektriksel iş kazalarının oldukça yoğun yaşandığı bilinmektedir.

Endüstriyel işletmelerin değişken proses koşulları kaynaklı unsurlar başta olmak üzere, elektrik tesisat ve bileşenlerinin henüz tasarım aşamasında muhtemel hatalı dizayn edilmesi sonucunda yakın ve uzun vadede elektriksel kaza ve elektrik kaynaklı yangın riskleri kendini göstermektedir. Bu bağlamda, elektrik tesisatlarının doğrudan ve dolaylı sebeplerle canlıların akıma kapılma, çarpılma ve/veya gerilime maruz kalma gibi çeşitli risklerinin ötesinde işletmenin bütünü için potansiyel bir yangın tehdidi unsuru olduğu da unutulmamalıdır.

Ulusal ve global itfai olaylar incelendiğinde iş kazalarının önemli aktörleri arasında elektrik ilk sıralarda yer almaktadır. Elektriksel risklerin iyi analiz edilmemesi, bilhassa işletmelerde yapılan risk değerlendirme çalışmalarında olasılık ve/veya şiddet çarpanlarının yetersiz ya da hatalı puanlama ile sınıflandırılması neticesinde elektriksel risk boyutu ve muhtemel sonuçları hususunda alınması gereken verimli aksiyonların önüne geçilmektedir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
yuksek-gerilim-risk-degerlendirmesi

Elektriksel Risklerin Tespiti ve Önleme

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Büyük endüstriyel tesislerde proses koşulları açısından sürekli değişen üretim kritelerine uygun olmaksızın (gerekli revizyonlar yapılmaksızın) mevcut haliyle kullanımına devam edilen elektrik tesisat ve bileşenlerinin kazalara, yaralanmalara, yangın ve hatta ölümlere sebebiyet verdiği çeşitli iş kazası tutanaklarında ve/veya adli kayıtlarda yer almaktadır. Buna bağlı olarak, proses değişkenleri ile adaptasyonu sağlanmayan ya da yeterli ve/veya verimli aksiyonların alınmaması neticesinde enerji talep analizinin ısrarla daha sonraki planlara atılması elektriksel iş kazalarının bir kök sebebidir.

Elektriksel planlı bakımların periyodik olarak yapılmaması ve elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinde takvim şaşmaları (zaman aşımı) ve kontrol mühendisinin tecrübe yetersizliği kaynaklı yaşanan aksaklıklar da işletmelerde farklı bir risk örtüsü yaratmaktadır. Hiçbir işletme 'risklerimizden haberimiz yoktu' şekilde bir ifade/savunma kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle ramak kala olayları, yangın, yaralanma ya da can kaybına neden olabilen muhtemel elektrik kaynaklı bir kaza ardından geç de olsa önleyici aksiyonların kıymeti ile tanışan çok sayıda işletme ile karşılaşmak da mümkün olmaktadır. Ancak bu tip yaşanması kati suretle istenmeyen kayıpların telafisi sıkça zaman imkansız boyutlara da ulaşabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında işveren yükümlülüğü; 'İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.' ifadesi oldukça bir şekilde yer almaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
yuksek-gerilim-trafo-risk-degerlendirme-raporu

Elektriksel Risk Değerlendirme

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 ve Resmi Gazete Sayısı: 28512 olan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yine işveren yükümlülüğü hususunda; 'Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.' ifadesi de bulunmaktadır.

Ancak, risklerin tespitini yapma ya da yaptırma zorunluluğu bulunan tüm işletmeler için risk mertebesinin (şiddet ve olasılık hesaplamaları ile) tayini büyük hassasiyet ve mesleki deneyim gerektiren bir konudur. Bilhassa elektriksel risklerin detaylı değerlendirilmesi ve önleyici aksiyonların alınması kapsamında konunun uzmanı Elektrik Mühendislerinden destek alınması kaçınılmaz bir gerçek ve ihtiyaçtır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, İş Ekipmanları Periyodik Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı SMM Elektrik Yüksek Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-risk-degerlendirme-raporu

Yüksek Gerilim Tesislerinde İş Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, konusunda uzman ve en az on yıllık saha tecrübesine sahip Elektrik Yüksek Mühendisi Müşavir kadromuz tarafından başta endüstriyel tesisler olmak üzere trafolu işletmelerde trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo periyodik kontrolleri ve çeşitli konularda yüksek gerilim tesislerinde elektriksel iş güvenliği açısından yüksek gerilim risk analizi hizmetleri sunmaktayız.

Özellikle yüksek gerilim hatları ve YG trafoları kaynaklı iş güvenliği tehlike unsurları ve elektriksel güvenlik yönetimi konusunda İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuzla elektriksel risk analizi raporu ardından önleyici aksiyon desteği hususunda da bilgi akışı sağlamaktayız. İş güvenliği kapsamında endüstriyel tesislerde elektrik kaynaklı yangın risk analizi, elektrik tesisatı proses güvenliği açısından elektriksel risk değerlendirme çalışmaları tarafımızca hazırlanarak işletmelerde emniyetli çalışma koşulları ve yasal mevzuatlar çerçevesinde katma değerler sağlanmaktadır. Trafo yüksek gerilim sistemleri ekspertizi, trafo iş güvenliği yönetimi, trafo işletme sorumluluğu danışmanlığı, trafo işletme bakım sorumluluğu, elektriksel periyodik kontroller kapsamında SMM Elektrik Mühendisi kadromuzdan daima teknik bilgi alabilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-risk-analizi-ornegi

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumlara karşı hayati ve maddi genel iş ve proses güvenliğini sağlamak, kaza ve kayıpları önlemek için gerekli yüksek gerilim sistem ve bileşenlerinin emniyetli işletilmesi hizmetidir. İlgili Türk standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte bulunmayan hükümler için EN, HD, IEC, VDE gibi standartlar göz önüne alınır. Bu bağlamda YG trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetlerinin üstlenilmesi uzmanlık ve deneyim gerektirir.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri : İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, kimyasal enerjiye, ışığa vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Alçak gerilim : Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Yüksek gerilim : Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

Tehlikeli gerilim : Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-yangin-risk-analizi-ornegi

Yüksek Gerilim Yangın Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Transformatör başlığı kapsamında;
MADDE 65 - (1) Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.
- 2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda;
- a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir.
- b) Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.
- c) Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır.
- 3) Ana elektrik odalarından ve transformatör merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.
bölümü yer almaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
direk-tipi-trafo-periyodik-kontrol-raporu

Direk Tipi Trafo Tesisi Kontrolü

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Endüstriyel işletmelerin yüksek gerilim tesislerinde elektriksel iş güvenliği kapsamında, aylık olarak aşağıdaki (gözle muayene vb rutin) periyodik kontroller gerçekleştirilebilir. Ancak, yüksek gerilim tesislerinde detaylı Yüksek Gerilim Risk Analizi ya da çok daha kapsamlı bir uygulama olan ve tesisin tamamında yer alan tüm elektrik tesisat ve bileşenlerini içeren detaylı ERA Elektriksel Risk Analizi yapılması önerilir.

DİREK TİPİ TRAFO TESİSİ AYLIK GENEL PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Branşman hattının durumu, kesiti, türü . ENH direkleri ve izolatörleri . Parafudr tesis durumu . Parafudr topraklaması koruma topraklaması ile birleştirilmesi . Ayırıcı ve kumanda mekanizması, topraklama sistemine bağlantısı . YG sigortaları . Koruma topraklaması, işletme topraklaması ve bağlantıları . AG kablosu tesisi . Trafonun durumu, buşinglerde çatlak, kırık, yağ sızdırma vs. durumu . Ölçü bölümü mühürleri ve pano . Slikajel varsa durumu, rengi . Ölüm tehlikesi levhası ve korkuluk . Güvenlik ekipmanları (izole eldiven, izole sehpa, YG gerilim dedektörü, manevra ıstankası vb.) . Trafo yağı delinme testleri . Tek hat şeması, işletme talimatı . Tesis emniyet mesafeleri . Trafo tesisi ve varsa ENH direkleri topraklama direnci . Topraklama geriliminin izin verilen dokunma gerilimine göre kontrolü

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
beton-kosk-tipi-trafo-periyodik-kontrol-raporu

Bina Tipi Trafo Merkezi Kontrolü

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Endüstriyel işletmelerin yüksek gerilim tesislerinde elektriksel iş güvenliği kapsamında, aylık olarak aşağıdaki (gözle muayene vb rutin) periyodik kontroller gerçekleştirilebilir. Ancak, yüksek gerilim tesislerinde detaylı Yüksek Gerilim Risk Analizi ya da çok daha kapsamlı bir uygulama olan ve tesisin tamamında yer alan tüm elektrik tesisat ve bileşenlerini içeren detaylı ERA Elektriksel Risk Analizi yapılması önerilir.

BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİ AYLIK GENEL PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Branşman hattının durumu, kesiti, türü . ENH direkleri ve izolatörleri . Trafo merkezindeki bütün kapıların kilitlenebilirliği . Bütün kapıların dışa doğru açılabilirliği . YG ve AG Ana Panosu bölümünün durumu . Trafo merkezindeki bütün metal aksam topraklaması . YG hücreleri önünde, zeminde izole halı . Topraklama bağlantıları (gevşeklik, oksitlenme, vs.) . Güvenlik ekipmanları (izole eldiven, izole sehpa, YG gerilim dedektörü, manevra ıstankası vb.) . Bütün teçhizat adreslenmesi . Trafo odası havalandırması . Trafo hücresi içinde yanıcı malzeme var mı? . Trafo koruma ve işletme topraklaması bağlantıları . Trafo etrafındaki güvenlik mesafeleri . Trafo YG kablo ve bara montajı kontrolü . Yağlı tip trafo ve genleşme kaplı ise slikajel durumu . Trafo yağı delinme testleri yaptırılıyor mu? . Havalandırma panjurlarındaki tel kafeslerin durumu . Ayırıcı manevra kolları, kilitleme tertibatı . Tek hat şeması, işletme talimatı . Ölüm tehlikesi levhası (ENH varsa korkuluk) . ENH varsa tesis emniyet mesafeleri . Trafo merkezi ve varsa ENH direkleri topraklama direnci . Topraklama geriliminin izin verilen dokunma gerilimine göre kontrolü . Trafo odasında yangın algılama dedektörü, yangın söndürme tüpü/sistemi ve acil aydınlatma armatürü . Binanın temel ve duvarlarının çatlak, çökme, nem, sıva ve badana yönünden kontrolü . Akü ve redresör kontrolü

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-risk-muhendisligi

YG Trafo Risk Mühendisliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana hizmet sunduğumuz büyük endüstriyel tesislerde yüksek hassasiyetle fark yaratan mühendislik çözümleri üretmeye devam ediyoruz.

ELPEK, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, periyodik bakımları ve periyodik ölçüm faaliyetleri kapsamında; elektrik topraklama tesisat ölçümü, paratoner tesisatı ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo planlı bakımı, trafo yağ izolasyon ölçümü, elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumlusu faaliyetleri, elektrik iç tesisat kontrol raporu, jeneratör kontrolleri, ARC FLASH analizi, patlamadan korunma ve büyük kazaların önlenmesinde ERA elektriksel risk analizi, HAZOP kapsamında elektrik tesisat ve bileşenlerinde risk değerlendirme, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, makine topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, elektrik pano tesisatı kontrolleri, trafo tip testleri, işletme topraklama ölçümü, koruma topraklama ölçümü, süreklilik testi, çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma rölesi testi, süreklilik testi, toprak özgül direnci ölçümü, elektrik tesisatı periyodik fenni muayeneleri, bağımsız denetimler, elektriksel güvenlik testleri konularında ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

ELPEK, iş güvenliği denetimleri başta olmak üzere çalışma ortamı teftişleri, isig kontrol ve denetimlerinde de genellikle talep edilen TSE, TMMOB, EMO, TURKAK vb gibi akreditasyon, yasa, yönetmelik, ilgili standartlar gibi yürürlükteki elektriksel mevzuatlara uygun bağımsız ve tarafsız elektriksel periyodik kontrol, test, ölçümleri yaparak, elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu hazırlamaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-risk-analizi-formati

trafolar hakkında sıkça sorulanlar

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Yüksek gerilim risk analizi ve trafo risk analizi hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Yüksek gerilim risk analizi nedir? Trafo risk analizi nedir? ERA elektriksel risk analizi nedir?
2) Yüksek gerilim tesislerinde risk analizi nasıl yapılır? Trafo risk analizini kim yapar?
3) YG yüksek gerilim trafo risk analizi zorunlu mu ? YG risk analizi yönetmeliği nedir?
4) Yüksek gerilim risk değerlendirmesini kimler yapar? Risk mühendisi ne iş yapar?
5) YG yüksek gerilim riskleri nelerdir? yüksek gerilim yangın risk analizi nedir?
6) Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde risklerin değerlendirmesi nasıl yapılır?
7) Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde iş güvenliği kuralları ve riskler nelerdir?
8) Yüksek gerilim trafo güvenliği nedir? Trafo yangını nasıl meydana gelir?
9) Yüksek gerilim hatları ve trafoda manyetik alan ve radyasyon tehlikeleri nelerdir?
10) Trafo yüksek gerilim risk eksperliği nasıl yapılır? Trafo periyodik kontrol kriterleri?
11) Trafoların aylık, günlük ve yıllık iş güvenliği periyodik kontrol esasları nelerdir?
12) Elektrik yüksek gerilim tesislerinde iş güvenliği nasıl sağlanır? Kim sorumludur?
13) Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun görev ve sorumlulukları nelerdir?

Yüksek gerilim trafo tesisatları, trafo ölçüm teknikleri, trafo ile ilgili eğitimler, Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu raporu hazırlama esasları, trafolarda iş güvenliği, trafo yangını, trafo manevra talimatı, trafolu tesislerde riskler, orta gerilim, yüksek gerilim iletken kesitleri, yüksek gerilim ekipmanlarının özellikleri, trafo kontrol formu, trafo risk değerlendirmesi, trafo müşavirlik sözleşmesi, yg trafo test ölçüm fiyatları, elektrik kuvvetli akım tesislerinde enerji yönetimi, yüksek gerilim trafo sistemleri ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovasi yüksek gerilim işletme sorumluluğu | korfez yüksek gerilim işletme sorumluluğu | darica yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kartepe yüksek gerilim işletme sorumluluğu | cayirova yüksek gerilim işletme sorumluluğu | karamursel yüksek gerilim işletme sorumluluğu | basiskele yüksek gerilim işletme sorumluluğu | derince yüksek gerilim işletme sorumluluğu | golcuk yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kandira yüksek gerilim işletme sorumluluğu | sakarya yüksek gerilim işletme sorumluluğu | adapazari yüksek gerilim işletme sorumluluğu | arslanbey yüksek gerilim işletme sorumluluğu | osb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | taysad yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gosb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | geposb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | organize sanayi bölgesi yüksek gerilim işletme sorumluluğu | tmmob yüksek gerilim işletme sorumluluğu | emo yüksek gerilim işletme sorumluluğu | iş güvenliği yüksek gerilim işletme sorumluluğu | isg yüksek gerilim işletme sorumluluğu | periyodik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | elektrik yg işletme sorumluluğu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu | elektrik işletme sorumlusu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ekat yüksek gerilim işletme sorumluluğu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu raporu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu kontrolü | yüksek gerilim işletme sorumluluğu testi | yüksek gerilim işletme sorumluluğu tesisati denetimi | yüksek gerilim işletme sorumluluğu periyodik kontrolü | yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu | yüksek gerilim işletme sorumlusu | yüksek gerilim işletmesi | yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu | trafo yüksek gerilim işletme sorumlusu | trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu | trafo risk analizi | trafo risk analizi raporu | trafo risk degerlendirme | trafo risk degerlendirmesi | trafo risk degerlendirme raporu | trafo tehlike analizi | trafo risk güvenliği | trafo yangın güvenliği | trafo iş güvenliği | yüksek gerilim risk analizi | yüksek gerilim risk analizi raporu | yüksek gerilim risk degerlendirme | yüksek gerilim risk degerlendirmesi | yüksek gerilim risk degerlendirme raporu | yüksek gerilim tehlike analizi | yüksek gerilim risk güvenliği | yüksek gerilim yangın güvenliği | yüksek gerilim iş güvenliği |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, yıldırımdan korunma tesisatı raporu, makine gövde koruma topraklaması ölçümü, toprak çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma tesisatı raporu, süreklilik testi, izolasyon ölçümü, katodik koruma ölçümü, elektrik tesisatı kontrol raporu, elektrik iç tesisat raporu, elektrik pano kontrolleri, jeneratör tesisatı uygunluk raporu, doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu, elektriksel güvenlik testleri, topraklama raporu, topraklama tesisatı kontrolü, topraklama testi, topraklama firması, topraklama tesisatı ölçümü, topraklama muayenesi, yıldırımdan korunma tesisat ölçümü, paratoner tesisat raporu, paratoner testi, topraklama test raporu, topraklama tesisatı test ölçüm raporu, topraklama ölçümü, periyodik kontrol ve ölçüm, yıldırımdan korunma tesisatı ölçümü, topraklama tesisatı raporu, paratoner tesisat raporu, elektrik tesisat kontrolü, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, iş güvenliği periyodik kontrolü, topraklama raporu veren firma, kaçak akım test raporu, kaçak akım rölesi raporu, tse elektrik tesisat uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası topraklama raporu örneği, topraklama ölçümü fiyatları, topraklama tesisatı, topraklama testi, topraklama raporu veren firma, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, topraklamalar yönetmeliği, emo topraklama raporu, tse topraklama raporu, smm firması, periyodik kontrol firması, periyodik ölçüm muayene firması, periyodik destek, periyodik test, test ölçüm firması, periyodik bakım, büro tescilli, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük, taysad, bartın ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | trafo testi, trafo kontrolü, trafo fenni periyodik ölçümleri, trafo periyodik kontrol raporu, trafo bakımı, trafo risk denetimi, trafo fenni muayene raporu, trafo danışmanlık hizmetleri, elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo işletme sorumluluğu, smm, elektrik periyodik kontrol raporu, elektrik periyodik test ölçüm denetim firması, elektriksel periyodik test kontrol ölçüm raporu, trafo sorumlusu, trafo sorumluluğu sözleşmesi, trafo işletme sorumluluğu, yüksek gerilim işletme sorumlusu, trafo risk analizi, yüksek gerilim risk analizi raporu, yüksek gerilim trafo risk değerlendirmesi, era elektriksel risk analizi, trafo yg risk analizi, trafo risk mühendisliği, yüksek gerilim risk mühendisi, trafo yangın nedenleri, trafo ve yüksek gerilimin tehlikeleri nelerdir, elektriksel tehlike kaynakları, elektrik tehlike analizi, yüksek gerilim zararları nelerdir, elektriksel riskler, trafo iş güvenliği, trafo güvenlik raporu, trafo yangın risk değerlendirmesi, trafo isg kuralları, yüksek gerilim iş emniyeti kriterleri, yüksek gerilim isig emniyet raporu, riskleri, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, kartepe, sakarya, adapazarı, bolu, düzce, arslanbey, taysad, zonguldak, gosb, organize sanayi bölgesi, istanbul, izmir, bursa, bandırma, balıkesir, manisa, bilecik, uşak, kütahya, adana, ankara, eskişehir, muğla, milas, gönen, osmaniye, hatay, iskenderun, aksaray, yalova, tekirdağ, çanakkale, antalya