ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

harmonik-olcumu-nedir

THD Toplam Harmonik Bozulma

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EPDK tarafından 21.12.2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereğince kullanılan enerjinin teknik kalitesine ilişkin olarak; reaktif enerji bedeli uygulanan dağıtım sistemi kullanıcılarının belli harmonik sınır değerlerine uymakla yükümlü oldukları, harmonik bozulmaya neden olan kullanıcıya, dağıtım şirketi tarafından durumun düzeltilmesi için AG kullanıcısı olması durumunda en fazla 60 iş günü, OG kullanıcısı olması durumunda ise en fazla 120 iş günü süre tanınacağı, kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının kesileceğinin bildirileceği, verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanıcının bağlantısının kesileceği hükümleri yer almaktadır.

Yönetmelikte ayrıca, fliker etkisine ilişkin olarak bu sınırlardan birinin aşılması durumunda, dağıtım şirketi tarafından; fliker etkisine neden olan müşteriye durumun düzeltilmesi için en fazla 120 iş günü süre tanınacağı, kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının kesileceğinin bildirileceği, verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanıcının bağlantısının kesileceği belirtilmektedir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
harmonik-olcumu-muayene-raporu-ornegi

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uyarınca sistem frekansı 28.05.2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ tarafından kontrol edilecek olup, dağıtım şirketi ise sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin olarak gerilim seviyesi, gerilim dengesizlikleri ve gerilim harmonik değerlerine ait yönetmelikte belirtilen işletme şartlarını sağlamakla ve sınır değerleri aşılmamasının sağlanmasından sorumlu tutulmuştur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında elektrik tesisatı periyodik kontrollerini ve fenni muayenesi yapan Elektrik Mühendislerimiz, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince eğitimlerini tamamlamıştır. EKİPNET K Kalıcı Kayıt Numarasına sahiptir. Elektrik harmonik seviyesi periyodik ölçümü, test, kontrol ve muayene raporu hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim ve raporlama tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
harmonik-olcumu-analizi

Harmonik Ölçümü Muayene Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Enerji kalitesi nedir? Gerilim, akım ve frekansta değerlerindeki muhtemel değişimin tespiti ile problemin tesis genelinde ya da sistemde bir arızaya veya sistemsel olarak istenmeyen bir çalışmaya neden olmamasıdır. Enerji kalitesinin en genel ifadeyle parametreleri; gerilim ve akım değerlerindeki darbeler, dalgalanmalar (elektrik güç sisteminde meyda inde meydana gelen anlık düşüşler), gerilim yükselmeleri (güç frekansı aşırı gerilimi, muhtemel yalıtım hataları, aşırı gerilimleri normal yükte anahtarlama, topraklama hataları, yıldırım kaynaklı aşırı gerilimler, reaktif gücün fazla olması) , fliker (yük altındaki dalgalanmaların oluşturduğu ve genel olarak aydınlatma armatürlerinde geçici kırpışmalara sebep olan 50 Hz altındaki gerilim salınımları) ve harmoniklerdir. Bu ve benzeri durumlar enerji kalitesini doğrudan olumsuz etkiler ve ürünler ile üretim kalitesine doğrudan ve dolaylı olarak tesir etmektedir.

Endüstriyel tesislerdeki muhtemel harmonik kirlenmelerin etkisiyle sadece o işletmede sorunlar yaşanmayabilir. Nitekim, enerji dağıtım sistemi üzerinden söz konusu harmonik kirlilik çevredeki komşu tesislerde de olumsuz etkilerini gösterebilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
harmonik-analizi-raporu

Enerji Analizi Ölçümü ve Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Sanayi tesislerinde yoğun kullanıma alanlarına sahip transformatörler başta olmak üzere ark fırınları ve benzeri elektriksel ekipmanların etkileriyle; akım ve gerilim dalga biçimlerinin periyodik seyirlerinde sapmalar yaşanabilmektedir. Sinüsoidal dalga periyotları ile frekans ve genlik farklılıklarında değişiklikleri meydana gelir. Özetle standart dalga boyu dışındaki sinüsoidal tüm dalgalanmalara harmonik denir. Harmonik sebebiyle akım ve gerilim dalga şekli standart formundan sapmaktadır. Bu durumda enerji kayıpları artma eğilimi gösterir ve tesis bünyesinde kullanılan cihazlarda istenmeyen arıza ve problemler yaşanabilir.

Akım ve gerilimin dalga boylarının saf sinusoidal salınımdan uzaklaşması durumu, bir diğer ifade ile bozulmanın derecesi toplam harmonik bozulma (THB /THD) olarak tanımlanır.
- THDI : Akım için Toplam Harmonik Distorsiyonunu (Toplam Harmonik Bozulma)
- THDv : Gerilim için Toplam Harmonik Distorsiyonununu ifade eder.

Endüstriyel tesislerde harmonik ölçümü ve fenni muayene raporu kapsamında ilgili elektrik tesisatları genelinde belirlenen noktalarda ölçme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Ancak, endüstriyel işletmelerdeki harmonik kaynakları hakkında mesleki deneyimi yeterli olmayan muayene uzmanları tarafından harmonik ölçümü ve harmonik analizi yapılması önerilmez. Özellikle, trafolu kuvvetli akım tesislerinde elektrik tesisat ve bileşenleri üzerinde elektriksel harmonik ölçümü yapmak için elektriksel güvenlik bilgisi oldukça önem taşır. Yük altında (canlı hat çalışması) işlemlerini gerçekleştirmeden önce sadece iş güvenliği kapsamında değil, mesleki tecrübenin de sorgulanması gereken bir elektriksel güvenlik konusudur.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
harmonik-olcum-raporu

Enerji Kalitesi Analizi ve Harmonikler

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında :
- AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesidir.
- Gerilim çökmesi: Gerilim etkin değerinin 10 ms ile 1 dakika süre aralığında ve nominal etkin gerilim değerinin %5’i (dahil) ile %90’ı aralığında değişmesidir.
- Kırpışma (Fliker): Işık şiddeti veya spektral dağılımı zamanla dalgalanan bir ışık uyartısının neden olduğu görsel algılamadaki düzensizlik etkisidir.
- Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jeneratörlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde, ana bileşen frekansının tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her biridir.
- IEEE Std 519-2014: Elektrik güç sisteminde harmonik kontrolü için önerilen uygulama ve gereksinimler standardıdır.
- Toplam Harmonik Bozulma (THB): Gerilim harmonik bileşenlerinin etkin değerlerinin kareleri toplamının karekökünün, ana bileşenin etkin değerine oranı olan ve dalga şeklindeki bozulmayı yüzde olarak ifade eder.
* Akım ve gerilim harmonik bozulma ile uzun süreli kırpışma teknik kalite parametreleri için belirlenmiş sınır değerleri aşan kullanıcı, dağıtım şirketi tarafından gerekli teknik kalite ölçümleri ile tespit edilir. Dağıtım şirketi, teknik kaliteyi bozan unsurların giderilmesi için AG kullanıcılara 45 (doksan) gün ve OG kullanıcılara 90 (yüz seksen) gün süre tanıyarak bildirimde bulunur.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
harmonik-olcumu-periyodik-kontrol-firmasi

Harmonik Kirliliğin Nedenleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Başlıca harmonik kirliliğinin sebepleri kapsamında harmonik kaynakları nelerdir?
- Sanayi tesislerinde oldukça yoğun kullanılan makine ve tezgahların senkron motorlarının sinüsoidal olmayan manyetik akı sebepli elektromotor kuvvetler harmonik üretebilir,
- Ani yük değişleri sebebiyle makinalardaki hız değişimleri kaynaklı gerilim dalga boylarının değişiklik göstermesi harmonik üretebilir,
- Ark fırınları, frekans konverterleri (elektrik enerjisinin kontrolünü sağlayan ve herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi başka akım şekillerine çeviren aygıt), gerilim kotrollü redresörler (doğru akımı alternatif akıma çeviren elektriksel güç çeviricisi), inverter (değişken frekanslı AC gerilimi elde etmek için kullanılan güç elektroniği devresi) kaynak makinaları üretebilir,
- Enerji kalitesi ve verimliliği kapsamında verimlilik artırma amaçlı kullanılan yarı iletken (diyot, zener diyot, transistör vb) elektrik devre elemanları harmonik üretebilir,
- UPS ler, değişik IT bilgi işlem yükleri harmonik üretebilir,
- DC ve AC dönüştürücüler (tristör kontrollü devreler ve doğrultucular) harmonik üretebilir,
- Yenilenebilir (rüzgar ve güneş gibi) enerji üretim hatlarının (düşük seviyeli doğrusal akımı (DC) ve alternatif akımı (AC) istenilen seviyede yüksek gerilime dönüştüren cihazlar) ile dağıtım sistemine bağlanması harmonik üretebilir,
- Ark kaynak makinaları ve ergitme fırınları harmonik üretebilir,
- Şarj istasyonlarında kullanılan bataryalara yönelik güç doğrultucular harmonik üretebilir,
- Sürekli yük altında ya da nominal gücünün üzerinde çalışan trafolar harmonik üretebilir,
- Yük altında olmayan trafoların devreye alınması ile kısmi de olsa harmonik üretebilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-harmonik-olcumu-kontrol-firmasi

Harmonik Etkilerin Zararları Nelerdir

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Harmoniklerin Yarattığı Başlıca Sorunlar :
- Trafoların aşırı ısınması durumları,
- Nötr iletkenleri ve hatları üzerinde aşırı yüklenmeler,
- Kondanstörlerde aşırı yüklenme ile orantılı olarak dieletrik mukavemet,
- Test, ölçüm, analiz cihazlarında hatalı okumaların (değer sapmaları) meydana gelmesi, koruma, kumanda ve kontrol sinyallerinin olumsuz etkilenmesi,
- Şebekede rezonans kaynaklı aşırı gerilim ve akımların meydana gelmesi durumları. Bu noktada endüstriyel tesislerde en önemli sorun kondansatörlerde yaşanır. Akım kaynaklı harmonikten en fazla etkilenen grup kondansatörlerdir. Sistemdeki muhtemel frekans artışı kondansatörlerin kapasitif direnci üzerinde azalma gösterir.
- Deri etkisi. Bu etkinin başlıca sebebi, alternatif akımın neden olduğu değişken manyetik alanın kablo içinde meydana getirdiği eddy akımlarıdır. Eddy Akımı, Faraday’ın indüksiyon kanunu sebebiyle manyetik alan değiştiğinde iletkende oluşan çembersel elektrik akımıdır.
- Gerilim düşümünün artması durumları yaşanır, izolasyon delinmeleri ve yıpranmalar,
- İzolasyon kalınlık seviyelerinde azalma ve buna bağlı olarak tesis elemanlarının kullanım ömürlerinin kısalması durumları gözlenir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-harmonik-olcumu-raporu

Harmonik Ölçümü Sınır Değerleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Harmonikler hangi seviyede olursa problem vardır :
Genel olarak ark fırınları, statik VAR kompanzatörler, ups vb gibi kesintisiz güç kaynakları, motor hız kontrol sistemleri, akü şarj devre bileşenleri, bilgisayarlar ve bilgisayarlı sistemler, elektronik balastlı floresanlar, led aydınlatma grupları, doğrultucu, sürücü vb gibi kaynaklı sinüsoidal salınımlarda sapmalar yaşanabilir.
– IEC 519-1992 ‘ye göre standartlar içinde kabul edilen harmonik bozulma değerleri,
– Gerilim için harmonik bozulma değeri %3 olarak belirlenmiş.
– Akım için harmonik bozulma değeri %5 olarak belirlenmiş.
– ADP üzerinden yapılan harmonik ölçüm sonuçlarına göre; gerilim harmoniği %3 ila %5 ve akım harmoniği %10 ila %12 değerlerinin üzerinde ise önlem alma zamanı gelmiştir denilebilir. Harmonik seviyesi %20 ve üzerinde ise tesis ve tesisat için tehlikeli durumlar söz konusu demektir. Ancak, harmonik ölçüm sürelerine bağlı olarak %30 üzerinde bir sonuçta ivedi müdahale önerilir. Yanı sıra, ilgili tesisin sadece ana dağıtım panosunda harmonik ölçümü yapılması durumunda tesisin tamamı için yorum yapmak mümkün olmayabilir. ADP haricinde tali enerji dağıtım panolarında da harmonik ölçümleri yapılarak tesisin genel durumu yorumlanabilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-tesisati-harmonik-olcumu-raporu

harmonik hakkında sıkça sorulanlar

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

THD Harmonik kaynakları ve harmonik ölçümü hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Harmonik nedir? Harmonik ölçümü nasıl yapılır? Harmonik nasıl bulunur?
2) THD değeri nedir? Elektrik tesisatlarında harmonik ölçümü yaptırmak zorunlu mu?
3) Harmonik ölçümü nasıl yapılır? Harmonik ölçüm cihazı nedir nasıl kullanılır?
4) THD Harmonik ölçümü raporunun geçerlilik süresi ne kadar? Rapor geçerlilik süresi?
5) Elektrik tesisatlarında harmonik ölçümü ve kontrolleri nerelerde yapılır?
6) Trafo ve elektrik panolarında harmonik ölçümü raporu nasıl hazırlanır?
7) Makina elektrik motoru ve panolarda harmonik kontrolünde nelere dikkat edilir?
8) Harmonik ölçümünün iş güvenliği açısından önemi nedir? Ne kadar sürede yapılır?
9) Harmonik seviyeleri ya da basamakları nedir? Harmonik distorsiyon nasıl ölçülür?
10) Harmonik analizi periyodik test ölçüm ve kontrolü kim tarafından yapılır?
11) Elektrik tesisatlarında harmonik risklere karşı nasıl koruma sağlanır?
12) Elektrik tesisatlarında harmonik ölçümün yapılırken nelere dikkat edilir?
13) Harmonik analizi kapsamında elektrik tesisat güvenliği? Gerilim harmoniği kaç olmalı?

Harmonik ölçüm cihazı, harmonik test ölçüm ve raporlama teknikleri, harmonik ölçümü eğitimi, harmonik raporu hazırlama esasları, harmonikler ve iş güvenliği yaklaşımı, elektrik tesisatlarında harmonik kaynaklarının ölçümü ve periyodik kontrolleri, elektrik tesisatı harmonik test kriterleri, endüstriyel tesislerde harmonik ölçümü analizi periyodik kontrol formu, harmonik seviyeleri, harmonik basamakları nelerdir, harmonik nasıl oluşur, thd harmonik seviyesi ölçme kontrolü uygunluk analizi, elektrik tesisatlarında harmoniklerin değerlendirmesi, harmonik ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, harmonikleri önlemek için alinacak önlemler nelerdir, harmonik ölçümü neden yapılır, harmonik üreten makine ve tesisatlar nelerdir, harmonik neden meydana gelir, harmonik filtre zorunlu mu, toplam harmonik bozunum nedir, ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli termal kamera ölçümü | izmit termal kamera ölçümü | gebze termal kamera ölçümü | bolu termal kamera ölçümü | zonguldak termal kamera ölçümü | sakarya termal kamera ölçümü | adapazarı termal kamera ölçümü | dilovası termal kamera ölçümü | kartepe termal kamera ölçümü | osb termal kamera ölçümü | gosb termal kamera ölçümü | organize sanayi bölgesi termal kamera ölçümü | yalova termal kamera ölçümü | bursa termal kamera ölçümü | eskişehir termal kamera ölçümü | afyon termal kamera ölçümü | kütahya termal kamera ölçümü | ankara termal kamera ölçümü | düzce termal kamera ölçümü | tekirdağ termal kamera ölçümü | izmir termal kamera ölçümü | istanbul termal kamera ölçümü | antalya termal kamera ölçümü | balıkesir termal kamera ölçümü | bandırma termal kamera ölçümü | manisa termal kamera ölçümü | adana termal kamera ölçümü | konya termal kamera ölçümü | edirne termal kamera ölçümü | çorlu termal kamera ölçümü | bilecik termal kamera ölçümü | kırıkkale termal kamera ölçümü | denizli termal kamera ölçümü | kayseri termal kamera ölçümü | hatay termal kamera ölçümü | aliağa termal kamera ölçümü | bornova termal kamera ölçümü | kemalpaşa termal kamera ölçümü | tuzla termal kamera ölçümü | kartal termal kamera ölçümü | pendik termal kamera ölçümü | çanakkale termal kamera ölçümü | gönen termal kamera ölçümü | milas termal kamera ölçümü | aksaray termal kamera ölçümü | osmaniye termal kamera ölçümü | karacabey termal kamera ölçümü | gemlik termal kamera ölçümü | inegöl termal kamera ölçümü | uşak termal kamera ölçümü | itfaiye termal kamera ölçümü | tse termal kamera ölçümü | emo termal kamera ölçümü | iş güvenliği paratoner ölçümü | termal kamera ölçümü testi raporu | termal kamera raporu | termal kamera tesisat muayenesi | termal kamera kontrolü | termal kamera testi | termal kamera denetimi | paratoner tesisatı periyodik kontrolü | isg paratoner ölçümü | periyodik paratoner ölçümü | termal kamera periyodik kontrol raporu | elektrik tesisatı harmonik ölçümü | elektrik tesisatı harmonik analizi | elektrik panosu harmonik ölçümü | elektrik kablosu harmonik ölçümü | elektrik trafo harmonik ölçümü | elektriksel harmonik ölçümü | elektrik harmonik ölçümü | elektrik harmonik raporu | elektrik harmonik muayenesi | elektrik harmonik analizi | harmonik ölçümü raporu | harmonik ölçüm raporu | harmonik ölçümü testi | harmonik ölçümü muayenesi | harmonik ölçümüanalizi | periyodik harmonik ölçümü | enerji harmonik testi | enerji analizi ölçümü | enerji verimliligi ölçümü |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | harmonik testi, harmonik kontrolü, harmonik ölçümü, harmonik raporu, harmonik denetim, harmonik muayene, harmonik danışmanlık, harmonik görüntüleme, harmonik fenni muayenesi, harmonik ölçüm cihazı, elektrik tesisatı harmonik raporu, elektrik kabloları harmonik ölçümü, elektrik panosu harmonik ölçümü raporu, jeneratör harmonik ölçümü raporu, trafo harmonik ölçümü raporu, motor harmonik ölçümü raporu, elektrik tesisatı harmonik ölçümü raporu örneği, harmonik ölçme tekniği, harmonik ölçümü analiz, elektrik tesisatları harmonik kontrol raporu, elektriksel harmonik görüntüleme, elektrik tesisatı harmonik seviyesi ölçme, elektrik iç tesisat ve zayıf akım tesisatları harmonik kontrolü, elektriksel ekipman aşırı akım harmonik tespiti ölçme, elektrik tesisat harmonik kontrolü, elektrik iç tesisat harmonik uygunluk raporu, iş güvenliği harmonik periyodik kontrolü, harmonik raporu veren firma, harmonik uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası harmonik raporu örneği, harmonik ölçümü fiyatları, harmonik ölçümü test formu, harmonik risk analizi raporu veren firma, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, harmonik ölçümü yönetmeliği, emo harmonik ölçme raporu, smm firması, elektrik müşavirlik firması, periyodik harmonik kontrol firması, periyodik harmonik ölçüm muayene firması, periyodik harmonik destek, periyodik harmonik test, harmonik test ölçüm firması, büro tescilli, ekipnet yetkili muayene uzmanı, elektrik tesisat harmonik uygunluk belgesi, harmonik ölçümü test raporu, elektrik tesisatı harmonik muayenesi, elektrik tesisat harmonik emo raporu, elektrik tesisatı harmonik kontrolü ölçümü testi ve raporu, iç tesisat ve kuvvetli akım trafo harmonik ölçümü, sigorta firması harmonik ölçüm raporu talebine uygun kablo, trafo, pano harmonik risk analizi raporu, elektrik kaynaklı yangınlar, thd, toplam harmonik bozulma, toplam harmonik analiz, harmonik analizi ölçümü, harmonik kirlilik nedenleri, harmonik filtre neden kullanılır, harmonik ölçümü zorunlu mu, harmonik mühendislik firması, harmonik muayene nasıl yapılır, thb, fabrika, atex, pano, trafo, motor, mcc, adp, makina, fliker, eddy, sinüsoidal dalga, hat dalgalanması arızaları, harmonik sorunları, harmonik kaynaklı yangınlar, kısa devre, risk analizi, kablo, şalter, akım, gerilim, güç analizi ölçümü, enerji analizi ölçümü raporu, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, şekerpınar, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı