ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

termal-kamera-goruntuleme-raporu

termal kamera ölçümü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Endüstriyel tesislerde termal kamera ölçümü, elektriksel sorunların tespitinde kullanılır. Elektrik akımının geçişi sırasında materyalde oluşan ısınma termal kamera ölçümü ile gözlenerek problem tespiti kolaylıkla yapılabilir. Aşırı yük altındaki güç transformatörleri, kablolar, kontak noktaları, kapasitörler, motorlar, kompanzasyon panoları, kondansatörler, kablo montaj noktaları vb sistemler termal kamera ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile gözlenerek ısınan noktalardaki problemler çözüme kavuşturulur. İlgili elektrik tesisat ve bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen termografik görüntülemelerin raporları çok iyi analiz edilmiş olmalıdır. Elektrik tesisatlarının genel termal kamera ölçme, görüntüleme, yorum ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili yönetmeliklerdeki gerek ve yeter koşullara sahip konusunda uzman Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması büyük önem taşır.

ELPEK Mühendislik olarak, konusunda uzman ve yetkilendirme belgelerine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından ölçme, analiz ve yorumlamaların yapılarak raporlandığı termal kamera ölçümü, termal görüntüleme ve termografik ısıl risk analizi ölçümleri talepler doğrultusunda ERA Elektriksel Risk Analizi ve Elektriksel Risk Haritası ile de hazırlanmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
termal-kamera-test-raporu

termal kamera raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Termal kamera cihazı ile yapılan elektrik tesisatı termal kamera testleri, elektrik pano ve tesisatlarının termal verimlilik analizi, elektriksel termal kontrol, elektriksel ekipmanların termal ölçümleri ve termal kamera görüntüleme raporu firmamızda, elektriksel risk analizi ile hazırlanabilmektedir. İlgili termal kamera rapor formatımızda, elektriksel iş güvenliği kapsamında iş güvenliği uzmanlarımız tarafından tehlike sınıfı ve elektriksel risk gruplarının önemi ve önleyici aksiyonları ile kestirimci bakım, proses bilgisi, termal konfor bilgilerine de yer verilerek hazırlanmaktadır. Elektrik tesisatı uygunluk raporu ile tüm termografik ölçme ve termal görüntü yorumlama raporlamaları, ısıl yüzey analizi ya da aşırı akım taşıma kapasitesi tespitleri de baz alınarak hazırlanmaktadır. Bu konuda enerji besleme ve/veya enerji dağıtım kablolarının akım taşıma kapasitesi hesaplamaları dikkate alınmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-tesisati-termal-kamera-raporu

termal kamera görüntüleme

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik olarak, endüstriyel tesislerde elektrik tesisatlarının genel kontrol ve elektrik tesisat uygunluk tespiti çalışmaları sırasında, özellikle aşırı akım taşıma kapasiteleri sebebiyle ve dengesiz faz dağılımı gerekçeleri ile kablo ve koruma kontrol sistemlerinde ısınmalar vb dolayısıyla da elektrik kaynaklı yangın risklerinin önlenmesinde çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda, konusunda uzman yangın eğiticisi eğitim ve belgelerine sahip Elektrik Mühendisi kontrolörlerimiz ile elektrik tesisatlarının bakım planlarının hazırlanması, termal kamera periyodik kontrol sürelerinin planlanması ve elektriksel risk değerlendirme çalışmalarında da destek sağlamaktayız.

Elektrik tesisatlarının termal kamera ölçümü ile elektriksel risk analizi uygulaması sadece konusunda uzman Elektrik Mühendisleri tarafından yapılarak raporlanabilir. Elektrik tesisat uygunluk belgesi değerlendirme çalışmaları sırasında tespit edilebilen elektrik tesisatlarının muhtemel makro risklere öncelik verilerek, ilgili yasa yönetmelikler ve standartlar nezdinde detaylı analizler yapılarak elektriksel güvenlik konularına da destek olacak şekilde teknik raporlamalar hazırlanmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
termal-kamera-olcumu-raporu

elektrik tesisatı termal görüntüleme

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Kestirimci bakımlardan önce yapılan termal kamera ölçme ve kontroller ile elektriksel ve mekanik sistem ekipmanlarının proses koşullarındaki rutin çalışmalarında meydana gelen muhtemel aşırı ısınmalar kaynaklı yaşanan ısıl risk haritaları hazırlanabilir. Özellikle elektrik tesisatlarında meydana gelen aşırı ısınmış bölgelerin tespiti ile elektrik kaynaklı yangın risklerine karşı önleyici aksiyon tarifleri yapılabilir. Aşırı ısınma sonucu olağandan yüksek direnç göstererek aşınan ya da aşırı ısı meydana gelmesi veya sürekli hareketli sürtünme dereceleri yüksek ekipmanlardan kaynaklı elektrik arıza sinyalleri ısı farklarının kontroller sırasında tespit edilmesiyle ilgili kısımlarda ihtiyaç duyulan önleyici aksiyonlar alınabilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-tesisatlarinda-termal-kamera-raporu-ornegi

elektrik tesisatı termal güvenlik

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Termal kamera kontrol ve termal kamera ölçümü endüstride çok geniş alanlarlarda kullanılabilir. Büyük endüstriyel tesislerde termal kamera ölçümü ile kestirimci bakım ve kapsamlı planlı bakım takvimlerinin oluşturulması ile elektrik kaynaklı yangın riskleri ortadan kaldırılabilir. Özellikle kimya tesisleri gibi parlama ve patlama riski yüksek büyük endüstriyel tesislerde termal kamera analizi ile elektrik tesisatlarının genel güvenlik kontrolleri sağlanarak istenmeyen kısa devre durumları, hata akımları, elektrik tesisatı yangınları, kablo yangınları, trafo yangınları, elektrik panolarının aşırı ısınması ile elektrik kaynaklı muhtemel yangınların oluşması önlenerek, kritik proseslerin genel anlamda elektriksel güvenlikleri sağlanmaktadır. Elektriksel kestirimci bakım faaliyetlerdeki en önemli ölçümlerin başında gelen elektrik tesisatı termal kamera ölçümü ve raporlamaların yetkili Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. Etkin termal kamera analizi, elektrik tesisatlarının genel güvenlikleri açısından ve elektrik tesisatlarının bir tehlike kaynağına dönüşmesini önleme açısından ilgili tesislerde acil durum eylem planlarının hazırlanmasında da başlı başına yol gösterici bir nitelik teşkil etmektedir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-tesisati-isil-risk-analizi

elektrik tesisatı ısıl risk analizi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel fenni muayeneler kapsamında en önemli sorunların başında gelen yetkisiz veya yeterliliği olmayan personel tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmeler, hatalı manevra müdahale planlarına sebep olarak elektriksel kazalar anlamında büyük maddi ve manevi kayıpların yaşanmasını tetiklemektedir. Endüstriyel tesislerde yapılan termal kamera ölçümlerde sıkça karşılaşılan bir diğer husus ise, elektrik tesisatı bilgisine hakim olmayan tecrübesiz kişiler tarafından raporların kusurlu şekilde hazırlanmasıdır. Bu vesile ile ölçme tekniği bilgisizliği ve tespit edilen ısıl görüntünün yanlış raporlanması vb durumlar elektriksel aksiyon planlarının hatalı yapılmasına neden olur. Mesleki bilgiden uzak hatalı şekilde düzenlenen raporlar kaynaklı iş güvenliği temsilcilerinin dikkatlerinin farklı noktalara dağılmasıyla muhtemel elektriksel arızaları, elektrik tesisatı yangınları, elektrik kazaları ve akıma kapılma gibi yangın ve iş kazalarının yaşanabilme potansiyelini artırmaktadır. Yanı sıra, elektriksel risklerin yönetimi kapsamında genel güvenlik kültürü yaklaşımı açısından da işletmelerde olumsuz etkilerini zaman içinde göstermektedir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
termal-kamera-olcumu-nasil-yapilir

termal kamera kontrol özellikleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Termal kamera ölçümü, elektrik tesisatına temas etmeden yapılan bir ölçüm metodudur. Elektrik pano, kablo, şalter, kuvvetli akım trafo, zayıf akım tesisat ve sistemlerinde termal kamera tesisat ekipmanlarının yaymış oldukları infrared yayılımları ısıl yüzeyleri algılayarak elektronik sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde resim modunda veri transferi sağlanır. Özellikle büyük endüstriyel tesislerde elektrik tesisatlarının ve mekanik tesisatların çıplak gözle görülmeyen sorunlu ve aşırı ısınmış ekipmanların hızlı ve doğru tespit edilmesini sağlamaktadır. Elektrik tesisatı termal görüntülemesi ile bilhassa kablo bağlantı hataları, izolasyon hataları, yağlama eksikliklerinin yerlerinin tespiti, aşınan nokta tespitleri, kontaktör gibi hareketli sistemlerin aşınması, kompanzasyon panolarındaki kondansatörlerde, şalter bağlantı noktalarındaki bağlantı hataları gibi durumların tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü raporu ile, ilgili tesiste enerji kayıpları tespit edilerek enerji tasarrufu sağlanabilir. Enerji tasarrufu ve elektriksel verimlilik faydaları ile genel enerji maliyetleri azaltılabilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
termal-kamera-kontrol-rapor-formati

termal kamera ölçüm noktaları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşletmelerde termal kamera ölçümünün yapıldığı başlıca noktalar;
Elektrik Sistemlerinde Termal Görüntüleme :
Elektrik Panoları, MCC, Jeneratör Transfer Panosu,
Kompanzasyon Panosu, Kondansatör, Kontaktör,
Trafo, Metal Mahfazalı Modüler Hücre, OG Sigortası,
Elektrik Motoru, Pompalar, Makine Döner Alanları,
Elektrik Yüksek Gerilim ve Orta Gerilim Şalt Sahası,
Elektrik Devre Kesicileri, Şalter, Kesici, Ayırıcı, Sigorta,
Enerji Nakil Hatları, Zayıf Akım İç Tesisat Kabloları,
Mekanik Sistemlerde Termal Görüntüleme :
Buhar Kazanları, Buhar Hatları, Vanalar, Valfler,
Klima ve İklimlendirme / HVAC Sistemleri,
Motor Gövdeleri, Motor Yatakları,
Yapılarda Termal Kamera Görüntüleme:
Binalar, Çatılar, Pencere, Kapı, Asansör Boşluğu, Yalıtımlı Sistemler,
Bina ve Mekanik / Konstrüksiyon Sistemleri İzolasyon Kontrolleri,
Baca Yüzeyleri, Fırın Yüzeyleri ve Aşırı Sıcak Noktaların tespitinde kullanılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-tesisati-termografik-goruntu-raporu

termografi hakkında sıkça sorulanlar

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Termal kamera cihazı ve termal kamera ölçümü hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Termal görüntüleme nedir ? Termal kamera cihazı nedir ? Termal kamera ne ölçer ?
2) Elektrik tesisatlarında termal kamera ölçümü yaptırmak zorunlu mu ?
3) Termal kamera ölçümü nasıl yapılır ? Termal kamera cihazı nasıl kullanılır ?
4) Termal kamera ölçümü raporunun geçerlilik süresi ne kadar ?
5) Elektrik tesisatlarında termal kamera kontrolü nerelerde yapılır ?
6) Trafo ve iç tesisat termal kamera ölçümü raporu nasıl hazırlanır ?
7) Pano termal kamera kontrolünde ve raporda nelere dikkat edilir ?
8) Termal kamera ölçümünün iş güvenliği açısından önemi nedir ?
9) Kablo termal kamera ölçüm değerleri kaç olmalıdır ? Sıcaklık limitleri nedir ?
10) Termal kamera test ölçüm ve kontrolü kim tarafından yapılır ?
11) Elektrik tesisatlarında termal risklere karşı nasıl koruma sağlanır ?
12) Tesisatların termal kamera ölçümünde nelere dikkat edilir ?
13) Termal görüntüleme kapsamında elektrik tesisat güvenliği ?

Termal kamera cihazı, termal kamera test ölçüm ve raporlama teknikleri, termal kamera ölçümü eğitimi, termal kamera raporu hazırlama esasları, termal kamera ve genel iş güvenliği yaklaşımı, elektrik tesisatlarının termal kamera ile kontrolleri, elektrik tesisatı termal kamera görüntüleme test kriterleri, endüstriyel tesislerde termal kamera ölçümü periyodik kontrol formu, termal kamera üst sınır sıcaklık seviyeleri, termal kamera ısıl risk uygunluk analizi, termal kamera görüntüleme değerlendirmesi, termal kamera ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, kablo sıcaklıkları tablosu, termografik görüntüleme ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli termal kamera ölçümü | izmit termal kamera ölçümü | gebze termal kamera ölçümü | bolu termal kamera ölçümü | zonguldak termal kamera ölçümü | sakarya termal kamera ölçümü | adapazarı termal kamera ölçümü | dilovası termal kamera ölçümü | kartepe termal kamera ölçümü | osb termal kamera ölçümü | gosb termal kamera ölçümü | organize sanayi bölgesi termal kamera ölçümü | yalova termal kamera ölçümü | bursa termal kamera ölçümü | eskişehir termal kamera ölçümü | afyon termal kamera ölçümü | kütahya termal kamera ölçümü | ankara termal kamera ölçümü | düzce termal kamera ölçümü | tekirdağ termal kamera ölçümü | izmir termal kamera ölçümü | istanbul termal kamera ölçümü | antalya termal kamera ölçümü | balıkesir termal kamera ölçümü | bandırma termal kamera ölçümü | manisa termal kamera ölçümü | adana termal kamera ölçümü | konya termal kamera ölçümü | edirne termal kamera ölçümü | çorlu termal kamera ölçümü | bilecik termal kamera ölçümü | kırıkkale termal kamera ölçümü | denizli termal kamera ölçümü | kayseri termal kamera ölçümü | hatay termal kamera ölçümü | aliağa termal kamera ölçümü | bornova termal kamera ölçümü | kemalpaşa termal kamera ölçümü | tuzla termal kamera ölçümü | kartal termal kamera ölçümü | pendik termal kamera ölçümü | çanakkale termal kamera ölçümü | gönen termal kamera ölçümü | milas termal kamera ölçümü | aksaray termal kamera ölçümü | osmaniye termal kamera ölçümü | karacabey termal kamera ölçümü | gemlik termal kamera ölçümü | inegöl termal kamera ölçümü | uşak termal kamera ölçümü | itfaiye termal kamera ölçümü | tse termal kamera ölçümü | emo termal kamera ölçümü | iş güvenliği paratoner ölçümü | termal kamera ölçümü testi raporu | termal kamera raporu | termal kamera tesisat muayenesi | termal kamera kontrolü | termal kamera testi | termal kamera denetimi | paratoner tesisatı periyodik kontrolü | isg paratoner ölçümü | periyodik paratoner ölçümü | termal kamera periyodik kontrol raporu | elektrik tesisatı termal kamera ölçümü | elektrik panosu termal kamera ölçümü | elektrik kablosu termal kamera ölçümü | turkak termal kamera ölçümü | elektriksel termal kamera ölçümü | elektrik termal kamera ölçümü | elektrik termal kamera raporu | elektrik termal kamera muayenesi | elektrik termal kamera sıcaklık risk analizi |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, termal kamera ölçümü, termal kamera görüntüleme, termal kamera fenni muayenesi, termal kamera raporu, termografi, termal kamera cihazı, termografik görüntüleme, elektrik tesisatı termal kamera raporu, elektrik kabloları termal görüntüleme, elektrik pano termal kamera raporu, jeneratör termal kamera raporu, trafo termal kamera ölçümü raporu, motor termal kamera ölçme raporu, elektrik tesisatlarının termal kamera raporu örneği, termal kamera ölçme tekniği, termal kamera analiz, elektrik tesisatları sıcaklık kontrol raporu, elektriksel ısıl görüntüleme, elektrik tesisatı akım sıcaklık seviyesi ölçme, elektrik iç tesisat ve zayıf akım tesisatları sıcaklık kontrolü, elektriksel ekipman aşırı akım sıcaklık tespiti ölçme, elektrik tesisat kontrolü, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, iş güvenliği periyodik kontrolü, termal kamera raporu veren firma, tse termal kamera tesisat uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası termal kamera raporu örneği, termal kamera ölçümü fiyatları, termal kamera test formu, patlamadan korunma dokümanı kapsamında termal kamera sıcaklık risk analizi raporu veren firma, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, termal kamera yönetmeliği, emo termal kamera raporu, tse termal kamera raporu, smm firması, periyodik termal kamera kontrol firması, periyodik termal kamera ölçüm muayene firması, periyodik destek, periyodik test, test ölçüm firması, periyodik bakım, büro tescilli, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, elektrik tesisat termal kamera uygunluk raporu, termal kamera test raporu, elektrik tesisatı termal kamera muayenesi, elektrik tesisat termal ölçümü, termal kamera periyodik kontrolü, termal kamera periyodik test, termal kamera periyodik olcum, termal kamera periyodik rapor, termal kamera fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo termal kamera raporu, tse için termal kamera raporu, elektrik tesisatı kontrolü termal kamera ölçümü testi ve raporu, iç tesisat termal kamera ölçümü, sigorta firması termal kamera ölçüm raporu talebine uygun kablo, trafo, pano ısıl risk analizi termal kamera görüntüleme raporu, elektrik kaynaklı yangınlar, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, şekerpınar, fabrika, liman, atex, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı