ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

aydinlatma-olcumu-raporu-ornegi

Aydınlatma Ölçümü Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013 olan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik maddeleri arasında yer alan ‘İşverenlerin Yükümlülükleri’ bölümünde “İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.” görevi tarif edilmiştir. Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları” kısmında elektrik tesisatlarına yönelik özel bölüm de ayrıca yer almaktadır. Aydınlatma, elektriksel bir konu başlığıdır. Bu bağlamda, elektriksel büyüklüklerin periyodik ölçümü ve muayene raporunun hazırlanması Elektrik Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesi esastır.

Yanı sıra ‘Acil çıkış yolları ve kapıları’ bölümü içinde “f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.” İfadeleri yer almaktadır. Çalışma ortamı koşulları kapsamında “21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.” yer almaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
acil-aydinlatma-tesisati-olcumu-raporu-ornegi

Aydınlık Seviyesi Ölçümü Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında doğrudan “Aydınlatma” başlığı altında ise ilgili standartlara yer verilmiştir.
22- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standartları esas alınır. 23- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 24- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlatma-periyodik-kontrol-raporu-ornegi

İşyeri Elektriksel Güvenlik Şartları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları kapsamında
Elektrik tesisatı
4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.
5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.
6 - Elektrik tesisinin kurulmasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.
7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur.
8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.
9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.
' ifadeleri yer almaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlatma-periyodik-muayene-raporu-ornegi

Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Çalışma ortamlarında sağlıklı ve güvenli şekilde işlerin yürütülebilmesi amacıyla ortamın aydınlatmasına büyük önem verilmelidir. Aydınlatma sistemleri ve aydınlık seviyeleri, yapılan işin performansının yanı sıra çalışanların sağlıkları ve çalışma ortamı güvenliği açısından büyük katkı sağlar. Aydınlatma ölçümü sonuçları ile hedef aydınlık şiddeti ölçüm değerine uygunluğu luxmetre ile alınan verilerin değerlendirilmesi ile raporlanmaktadır. Aydınlatma ölçümü yapılırken ölçümün gerçekleştirildiği alanlarda farklı düzlemlerden elde edilen lux değerlerinin ortalaması dikkate alınmaktadır. Lüxmetre ile yapılan ölçümler sonucunda hedef aydınlatma ölçüm değeri ile karşılaştırması yapılır. Alt sınır ve üst sınır aralıklarının hangi noktalarda tespit edildiği yine işyerine ait proses bilgisi ile analiz edilmelidir. Aksi halde aydınlık şiddetinin yetersizliği ya da yeterliliği konusunda hatalı yorumlamalar yapılabilir. Periyodik elektriksel fenni muayenelerin tamamında olduğu gibi aydınlatma tesisatlarına bağlı aydınlık seviyesi muayenesi de mesleki tecrübe gerektiren bir konudur.

Aydınlık seviyesi periyodik ölçümleri her ne kadar İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerledirilse de, aydınlık seviyesinin ölçümü, değerlendirmesi, testi, kontrol ve fenni raporlama konularında elektriksel teknik bilgi kaçınılmazdır. Elektrik (aydınlatma) meslek bilgisi olmayan muayene uzmanlarıı kaynaklı çeşitli ölçme, muayene ve yorumlama raporlama kısımlarında çeşitli hataların yaşanması olasıdır. Bu bağlamda, meslek disiplinlerine uygun (muayene kontrol konusu ile mesleki teknik bilgisi örtüşen) periyodik fenni muayene uzmanlarının süreçte görev alması oldukça önem taşımaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlik-siddeti-periyodik-muayene-raporu-ornegi

Aydınlık Seviyesi Muayene Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

'İşyerlerinde aydınlatma ölçümü nerelerde yapılır?' sorusunun cevabı ilgili ölçüm, denetim faaliyetleri açısından oldukça kıymetli bir başlangıç noktasıdır. Aydınlatma tesisatlarının çalışma ortamlarına yönelik iş güvenliği katkılarının analizi kapsamında standart elektriksel periyodik ölçüm ve raporlama konularında sıkça zaman yaşanan sorunların yaşanmaması adına mesleki deneyim ön plana çıkmaktadır. Bir işletmede periyodik aydınlatma ölçümü yapılırken her aydınlatma armatürünün altında lux ölçümü yapılması gerekmemektedir.

Aydınlık şiddeti ölçümü yapılırken ölçüm nokta sayısının önemi, bilhassa ilgili işletmenin kritik operasyon bölgelerinde yoğun dikkat gerektiren bir konudur. Aydınlatma ölçümü nokta sayısının muayene raporunda çok olması değil, iş güvenliği açısından daha fazla risk potansiyeline sahip (makine çevrelerinde vb gibi) tehlikeli çalışma alanlarında yapılması esastır. Aydınlık şiddeti ölçümleri tesislerin sadece üretim iç alanlarında değil, dış (açık alan, bilhassa lojistik, depo, sevkiyat sahaları gibi) ortamlarda da yapılmalıdır. Çalışma ortamlarında aydınlatma sistemlerinin genel aydınlatma düzeyi ölçümlerinin yetkili Elektrik Mühendisleri tarafından yapılarak raporunun hazırlanması önerilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlik-siddeti-raporu-ornegi

Aydınlatma Yönetmeliği ve Standartları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Aydınlatma ölçümü kapsamındaki başlıca belirleyici standartlar; TS EN 12665, TS EN 12464-1, TS EN 12464-2, ISO 8995-1, ISO 8995-3 referans alınmaktadır. Çalışma ortamlarındaki iç aydınlatma tesisatlarına yönelik referans alınan standart TS EN 12464-1 olarak esas alınır. Çalışma ortamlarındaki dış aydınlatma tesisatlarına yönelik referans alınan standart TS EN 12464-2 olarak esas alınır. Aydınlık seviyesi periyodik muayene ölçümü ile ilgili standartlarda çeşitli çalışma alanlarına ait aydınlatma sınır değerleri detaylı olarak açıklanmakatdır.

Aydınlatma ölçümü raporu ve aydınlatma yönetmeliği ile ilgili çok sayıda merak edilen hususlardan biri de aydınlık ölçümü metodu ne olmalı sorusudur. Periyodik aydınlatma ölçümü faaliyetlerinde referans alınan uluslararası yöntemler ve metotların başında COHSR-928-1-IPG-039 ölçüm yöntemi gelmektedir. İşyerlerine yönelik COHSR-928-1-IPG-039 tarafından; ekranlı araçlarla çalışma alanları, iç alanlar, dış alanlar, tezgahların yer aldığı çalışma alanları ile belge okuma vb faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgeler şeklinde sınıflandırma ayrımı yapılmaktadır. Aydınlatma ölçümü değerlerinin aritmetik ortalaması rapordaki nihai ölçüm sonucunu vermektedir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlik-olcme-raporu-ornegi

Aydınlatma Ölçüm Noktaları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Aydınlatma ölçümleri kapsamında TS EN 12464 standartları tarafından Işık ve Işıklandırma İş Mahallerinin Aydınlatılması Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri olarak tarif edilmiştir. TS EN 12464 standardında belirtilen çalışma sahası ve işyerlerinde referans alınan en az aydınlatma şiddeti değerlerinden bazıları şöyledir; genel koridor ve depolama alanları için en az aydınlık ölçüm değeri: 100 lux, ofis çalışma alanları için en az aydınlık ölçüm değeri: 500 lux, boyama ve yüzey hazırlama alanları için en az aydınlık ölçüm değeri: 750 lux, endüstride en sık kullanılan çalışma alanlarından biri olan montaj hatları ve kalite kontrolü çalışma alanları için en az aydınlık ölçüm değeri: 1000 lux. TS EN 12464 standardı ve yönetmelikler gereğince yapılan aydınlatma ölçüm değerlerinin maksimum sınır değerler ile minimum sınırları arasında olması istenmektedir.

İş güvenliği açısından işyerlerinde olması gereken en az aydınlık düzeyleri gerekli bakım, revizyon ve periyodik kontrollerin yanı sıra, elektrik tesisatlarının planlı bakım temizlikleri ile sağlanmalıdır. Çalışma ortamlarında aydınlatmanın uygun olup olmadığının belirlenmesi için çeşitli parametreler dikkate alınmalıdır. Başlıca, çalışma bölgesindeki aydınlık seviyesi, kontrast oranı, proses genelinde ve işyerindeki muhtemel parlak yüzeyler, iş ekipmanlarının genel fiziksel büyüklükleri ile makina vb iş ekipmanlarının tesis içindeki konumları, hareketli makine tezgah vb gibi iş ekipmanların genel büyüklükleri, iş yapılan alanların ve genel ışık yansıtma özellikleri, işletme içinde malzeme depolama ya da stok alanı ile aydınlatma armatürleri arasındaki tasarım montaj kriterleri vb gibi hususlardır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlatma-tesisati-is-guvenligi-risk-analizi

Aydınlatma Raporu Kriterleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşletmelerde aydınlatma ölçümü yapılırken dikkat edilecek başlıca noktalar;
Aydınlatmanın elektriksel iş güvenliği açısından önemi farkındalığına sahip olmak
Elektriksel mesleki bilgi birikimi (tesisat, armatür, anahtarlama, lux vb gibi..),
Aydınlatma tesisatı projesi yorumlamasının yapılabilmesi, montaj ve bakım kriterleri,
Enerji verimliliği ve tasarrufu kapsamında aydınlatma tekniği bilgisi,
Elektrik aydınlatma panosu ve kontrol kumanda koruma elemanları bilgisi,
Aydınlatma tesisatlarının potansiyel tehllikeleri ve risk değerlendirmesi,
Elektrik aydınlatma tesisat ve bileşenlerinin kullanımı ve güvenlik kültürü,
Aydınlatma tesisatı hatları (kablo kesitleri vb gibi) güvenliği, armatür güvenliği..
Luxmetre kullanırken ölçüm düzeyinin belirlenmesine dikkat edilmelidir.
Elektriksel bir büyüklük ölçümü yapılırken elektrik meslek disiplini esastır.
İş güvenliği ve proses güvenliğine dikkat edilerek saha denetimi yapılmalıdır.
Hangi noktalarda hangi sınır (limit) değerlerinin kabul edilmesi iyi bilinmelidir.
Aydınlatma ölçümü raporu hazırlanırken özellikle dikkat edilmelidir;
İşyeri, yapı, proses (faaliyet konusu) vb gibi bilgiler raporda mutlaka yer almalıdır.
Ölçüm sonuçlarının iş akışına katkıları ya da olumsuz etkileri açıklanmalıdır.
İş güvenliği kapsamında yapılan fenni muayeneler iş güvenliği bilinci ile hazırlanmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
aydinlatma-tesisati-is-guvenligi-risk-degerlendirmesi

aydınlatma hakkında sıkça sorulanlar

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Aydınlatma seviyesi muayenesi, aydınlatma ölçüm cihazı hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Aydınlatma ölçümü nasıl yapılır? Aydınlatma ölçüm cihazı luxmetre nedir?
2) Elektrik aydınlatma tesisatlarında aydınlık seviyesi ölçümü yaptırmak zorunlu mu?
3) Aydınlatma ölçümü nasıl yapılır? Aydınlık düzeyi ne ile ölçülür? Luxmetre nasıl kullanılır?
4) Aydınlatma ölçümü raporunun geçerlilik süresi ne kadar? Rapor nasıl hazırlanır?
5) Aydınlatma ölçüm ve kontrolü nerelerde yapılır? Aydınlatma ölçü birimi nedir?
6) Aydınlatma hesabı nedir? Aydınlatma kaç lux olmalı? Aydınlatma ne ile ölçülür?
7) Aydınlatma ölçümü ne sıklıkla yapılır? Aydınlık düzeyi ölçümü nasıl yapılır?
8) Aydınlatma ölçümünün iş güvenliği açısından önemi nedir? Aydınlatma standartları?
9) Aydınlatma ölçümü kaç yılda bir yapılır? Aydınlatma ışık şiddeti limitleri nedir?
10) Aydınlatma periyodik muayenesi ölçümü ve kontrolü kim tarafından yapılır?
11) Ofis ortamında aydınlatma kaç lux olmalıdır? Aydınlatma yönetmeliği nedir?
12) Aydınlatma ölçümünde nelere dikkat edilir? Aydınlık şiddeti nasıl hesaplanır?
13) Aydınlatma ölçümü ulusal ve uluslararası metotlar ve yöntemler nelerdir?

Aydınlatma cihazı, aydınlatma testi, ölçümü, ve raporlama teknikleri, aydınlatma ölçümü eğitimi, aydınlatma raporu hazırlama esasları, aydınlatma ve genel iş güvenliği yaklaşımı, elektrik aydınlatma tesisatlarının kontrolleri, elektrik tesisatı aydınlatma test rapor kriterleri, endüstriyel tesislerde aydınlatma ölçümü periyodik kontrol formu, aydınlatma ölçüm üst sınırı, aydınlık şiddeti seviyeleri, aydınlatma seviyesi uygunluk raporu, aydınlatma uygun değerlendirmesi, aydınlatma ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, aydınlatma sınır değer tablosu, aydınlatmanın isg açısından önemi, aydınlık seviyesinin olumlu etkileri, yetersli aydınlatma ve yetersiz aydınlatma riskleri ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli aydınlatma seviyesi ölçümü | izmit aydınlatma seviyesi ölçümü | gebze aydınlatma seviyesi ölçümü | zonguldak aydınlatma seviyesi ölçümü | sakarya aydınlatma seviyesi ölçümü | adapazarı aydınlatma seviyesi ölçümü | dilovası aydınlatma seviyesi ölçümü | yalova aydınlatma seviyesi ölçümü | bursa aydınlatma seviyesi ölçümü | eskişehir aydınlatma seviyesi ölçümü | afyon aydınlatma seviyesi ölçümü | kütahya aydınlatma seviyesi ölçümü | ankara aydınlatma seviyesi ölçümü | düzce aydınlatma seviyesi ölçümü | izmir aydınlatma seviyesi ölçümü | istanbul aydınlatma seviyesi ölçümü | balıkesir aydınlatma seviyesi ölçümü | bandırma aydınlatma seviyesi ölçümü | manisa aydınlatma seviyesi ölçümü | adana aydınlatma seviyesi ölçümü | bilecik aydınlatma seviyesi ölçümü | denizli aydınlatma seviyesi ölçümü | hatay aydınlatma seviyesi ölçümü | gönen aydınlatma seviyesi ölçümü | tse aydınlatma seviyesi ölçümü | emo aydınlatma seviyesi ölçümü | iş güvenliği aydınlatma seviyesi ölçümü | aydınlatma seviyesi ölçümü testi raporu | aydınlatma seviyesi muayenesi raporu | aydınlatma seviyesi muayenesi | aydınlatma seviyesi kontrolü | aydınlatma seviyesi testi | aydınlatma seviyesi ölçümü | aydınlatma seviyesi periyodik kontrolü | isg aydınlatma seviyesi ölçümü | periyodik aydınlatma seviyesi ölçümü | aydınlatma seviyesi periyodik ölçümü | aydınlatma seviyesi kontrolü | aydınlatma seviyesi periyodik kontrol raporu | aydınlatma şiddeti ölçümü | aydınlatma şiddeti raporu | aydınlatma şiddeti muayenesi | aydınlatma şiddeti kontrolü | aydınlık şiddeti seviyesi ölçümü | aydınlık şiddeti seviyesi raporu | aydınlık şiddeti seviyesi muayenesi | aydınlık şiddeti seviyesi testi | aydınlık şiddeti seviyesi kontrol |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | aydınlatma testi, aydınlatma kontrolü, aydınlatma ölçümü, aydınlatma raporu, aydınlatma muayenesi, aydınlatma denetim, aydınlatma periyodik fenni muayenesi, aydınlatma periyodik kontrol raporu, aydınlatma ölçümü cihazı, elektrik aydınlatma tesisatı raporu, aydınlatma tesisatı muayene raporu örneği, aydınlatma ölçme tekniği, aydınlatma tesisatı risk analizi, elektrik aydınlatma tesisatları fenni kontrol raporu, elektrik aydınlatma tesisatı uygunluk raporu, iş güvenliği periyodik aydınlatma kontrolü, aydınlatma raporu veren firma, aydınlatma tesisatı aydınlık şiddeti uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası aydınlatma raporu örneği, aydınlatma ölçümü fiyatları, aydınlatma kontrol muayene formu, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, aydınlatma ölçümü yönetmeliği, türkak aydınlık seviyesi ölçümü raporu, tse aydınlatma şiddeti ölçüm raporu, periyodik aydınlatma kontrol firması, periyodik aydınlatma ölçüm muayene firması, periyodik destek, periyodik test, periyodik muayene ölçüm firması, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, elektrik aydınlatma tesisatı risk değerlendirmesi raporu, aydınlatma test raporu, elektrik tesisatı aydınlatma ölçümü muayenesi, elektrik aydınlatma tesisat ölçümü, aydınlatma periyodik kontrolü, aydınlatma periyodik test firması, aydınlatma ölçümü zorunlu mu, aydınlatma ölçümü standartları nelerdir, aydınlatma tesisatı muayene kriterleri nelerdir, aydınlatma seviyesi ölçüm raporu örneği, aydınlatma periyodik rapor, aydınlatma fenni kontrol, emo aydınlık şiddeti seviyesi raporu, tse için aydınlatma ölçümü raporu, elektrik aydınlatma tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, sigorta firması aydınlatma tesisatı ölçüm raporu talebine uygun rapor, aydınlatma tesisatı kaynaklı yangınlar, luxmetre nedir, aydınlatma ölçümü yönetmelikleri, aydınlık seviyesi muayene uzmanı belgesi, iş güvenliği aydınlatma seviyesi ölçüm raporu, isg aydınlık şiddeti ölçme sebepleri, iş güvenliği aydınlatma tesisatı tehlikeleri ve aydınlatma tesisatı risk analizi formatı, aydınlatma tehlike kaynakları, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, şekerpınar, fabrika, liman, atex, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük, yalova, exproof, turkak, tse egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı