ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

epg-elektrik-proses-emniyeti-yonetimi-raporu

Proses Güvenliği Hakkında

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EPG ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ | www.elpek.com.tr

İş güvenliği kapsamında bir kazanın meydana gelme olasılığı yüksek ancak beklenen olumsuz sonuçlar ve buna bağlı etkiler genel olarak düşük olabilir. Proses güvenliğinde ise durum çeşitli farklılıklar gösterir ve iş güvenliği kaza olasılıklarından daha istisna bir olasılık seviyesine sahiptir ancak muhtemel kaza ardından yaşananlar, kayıp ve zararlar özetle kaza etkileri felaket mertebesindedir. Bu sebeple, mevcut bir prosesteki tüm donanımların sistem bütünlüğünün emniyetli şekilde devamlılığı sağlanmalıdır. Sistem bütünlüğündeki muhtemel bozulma ve/veya zarara uğrama olasılıkları yok edilmelidir. Nitekim; tehlikeli kimyasalların üretildiği, depolandığı, işlendiği vb gibi faaliyet kapsamında sürekli etkileşim halinde bulunulan büyük endüstriyel tesislerde felaketlerin yaşanmaması adına o işletme için proses güvenliği en kıymetli hazinedir.

Proses güvenliği sadece ilgili işletmenin bir sorunu ya da sorumluluğu olarak değil, komşu tesislerin, sivil yerleşim alanlarının ve çevresel etkiler kapsamında da ulusal bir güvenlik politikasının çatısı altında değerlendirilmelidir. Bu noktada kamu kurumları başta olmak üzere, özel işletmeler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, akademik camia ve geniş toplumsal duyarlılıkla süreç takip ve kontrol edilmelidir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
epg-elektriksel-proses-guvenligi-yonetimi-raporu

Elektriksel Proses Güvenliği Nedir?

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EPG Elektriksel Proses Güvenliği Yönetimi Nedir ? | www.elpek.com.tr

Ülkemizde Seveso direktifine göre ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na dayalı olarak hazırlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik proses güvenliği için önemli bir adımdır. Ancak, en büyük sorumluluk, görev ve gözetim hiç şüphesiz ilgili işletmenin kendisine aittir. Proses güvenliği açısından başlıca; güvenlik kültürü bilinci, yasal gereklilik ve standartlara uyum, işletmedeki çalışanın güvenlik politikasına ve kurum içi iş güvenliği talimatlarına uyumu, tedarik zinciri kapsamında paydaşların bilgilendirilmesi, proses yönetimi politikaları, güvenlik yetkinliği ve yeterliliği, tehlike ve risk analizi raporlamaları ve değerlendirmeleri, işletme genel güvenlik prosedürleri, proaktif bir yaklaşımla tesis edilmesi gereken güvenli çalışma pratikleri, tesis güvenilirliği, güvenlik eğitimleri, performans güvenliği, acil durum yönetimi, fenni muayene ve periyodik ölçümler, periyodik denetimler ve yenilenen süreç analizi çalışmaları bir döngü halinde devamlılık göstermelidir. Endüstriyel tesislerde proses kazalarını engellemek, ilgili tesisi ve çevreyi de korumak demektir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-proses-guvenligi-yonetimi

EPG Elektriksel Proses Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EPG Elektriksel Proses Güvenliği Yönetimi Neleri Kapsar? | www.elpek.com.tr

EPG Elektriksel Proses Güvenliği Yönetimi, büyük endüstriyel tesislerde genel proses güvenliği açısından elektrik kaynaklı tehlikelerin muhtemel bir felaketin tetikleme unsuru olmasının önüne geçme amacıyla alınacak tedbirlerin ve elektriksel güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve takibi sürecidir. Proses güvenliğine elektriksel bakış açısı ile ortaya çıkan bu kavram 2019 yılında tarafımızca detaylı bir proje haline getirilmiştir.

İşletmelerde proses emniyeti kapsamında devamlılığın sağlanması adına elektrifikasyon cephesinden eksiksiz değerlendirme ve modelleme uygulaması olan EPG, elektrik kaynaklı kazalar, parlama, patlama, yangın vd elektriksel risklerin önlenmesi çalışmasıdır. İşletmenin proses güvenliğinin sağlanması ve devamlılığının tesis edilmesi, patlamadan korunmanın yanı sıra elektrik kaynaklı yangınların önlenmesi ve muhtemel iş kazalarına karşı da önleyici aksiyonların planlandığı elektriksel tüm faaliyetlere yönelik bir güvenlik kalkanıdır.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-proses-emniyeti-yonetimi

Elektriksel Proses Güvenliği Kriterleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EPG Elektriksel Proses Güvenliği Yönetimi Kriterlerleri Nelerdir? | www.elpek.com.tr

EPG Elektriksel Proses Güvenliği Yönetimi kapsamında işletmenin genel proses akış şeması dikkate alınarak, elektrik tesisat çizimleri, elektriksel proses güvenliği tarifleri, elektrik tesisat dizayn tasarım kullanım kriterlerinin belirlenmesi, elektriksel güvenlik dokümanları ve diğer teknik güvenlik dokümanlarının hazırlanması, elektrik mühendislik tesisat ve enerji panosu gibi çizimleri projeleri hesaplamalarının yapılması, elektriksel proses ve ekipman tasarımı, kimyasal bileşenlerle elektriksel unsurların muhtemel doğrudan veya dolaylı etkileşimlerine karşı risk analizi, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin önlenmesi için çözüm ve alternatiflerin değerlendirilmesi, koruyucu elektriksel güvenlik sistemlerinin belirlenmesi, elektriksel proses risk yönetim kararları, elektriksel manevra ve çalışma ortamı talimatlarının hazırlanması, arc flash analizi, kuvvetli akım tesisatlarının güvenliği, zayıf akım tesisatlarının güvenli kullanımı, elektriksel periyodik kontrollerin denetimi ve yeterliliğinin analizi, yüksek gerilim ve manyeteik alan başta olmak üzere, statik elektrik etkileri, topraklama yeterliliği, akıma kapılma risklerinin önlenmesi, izolasyon hatası analizleri, elektrik exproof ekipman fenni muayenesi ve atex uygunluk değerlendirmeleri, elektrikle güvenli çalışma eğitimleri, elektrik tesisatlarının uygulama kullanım ve müdahale uygunluklarının güvenlik analizleri de proje kapsamında irdelenmektedir.

elektriksel bilgi bankası iletişim

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

era elektrik risk analizi | era elektrik risk degerlendirme | era elektrik risk degerlendirmesi | era elektrik risk yonetimi | era elektrik risk analizi raporu | era elektrik risk değerlendirmesi raporu | elektrik risk analizi | elektrik risk degerlendirme | elektrik risk degerlendirmesi | elektrik risk yonetimi | elektrik risk analizi raporu | elektrik risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk analizi | elektriksel risk degerlendirme | elektriksel risk degerlendirmesi | elektriksel risk yonetimi | elektriksel risk analizi raporu | elektriksel risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk | elektriksel riskler | elektriksel tehlikeler | elektriksel güvenlik | elektriksel emniyet | elektrik tesisatı riskleri | elektrik tesisatı tehlikeleri | elektrik tesisatı güvenlik | elektrik tesisatı emniyet | elektriksel risklerden korunma | atex tesisat periyodik kontrol | atex fenni muayene raporu |

Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

14. yılımızda 900'den fazla endüstriyel tesis referansımızla,
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2022 TEKNOFEST'te yer alacak DUSCART Elektromobil Takımının DERINN SAFETY ortaklığı ile sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | elektriksel test, elektriksel kontrol, elektriksel ölçüm, elektriksel rapor, elektriksel bakım, elektriksel denetim, elektriksel muayene, elektriksel danışmanlık, trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu, era elektriksel risk analizi, egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektriksel risk mühendisliği, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, epg elektrik proses güvenliği yönetimi, elektrik proses analizi, elektrik proses emniyeti, proses emniyeti yönetimi, kimyasal proses güvenliği, elektrik proses güvenlik politikası, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, adana, konya, muğla, ankara, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, proses