ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

elektrik-ic-tesisat-kontrol-raporu

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, elektrik iç tesislerinin başta kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. Yapıların ya da kümelerinin içinde, bitişiğinde ya da bu yapılara ek olarak bunların dışında sürekli kullanılmak için kurulan asansör tesisleri dışındaki alçak gerilimli her türlü tesisler elektrik iç tesisi olarak ifade edilir. Yapıların iç aydınlatma tesisatı, kuvvetli akım tesisatı, alçak gerilim kompanzasyon tesisleri, çağırma, alarm, arama, yıldırımlık, akü, doğrultmaç (redresör) hoparlör, anten, telefon ve televizyon tesisleriyle, bu yapıların bahçe aydınlatma tesisleri ve açıklanan tesislerin dışarıda kurulan bölümleri sürekli tesis olarak sayılır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerince, elektrik tesisatların periyodik fenni muayene ve kontrollerinin (azami geçerlilik süresi bir yıl olarak) yapılması gerekmektedir.

Elektrik iç tesisatlarının ilgili yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde periyodik kontrolleri, elektriksel iş güvenliği ve elektrik kaynaklı muhtemel yangınlara karşı elektriksel güvenlik konuları başta olmak üzere elektrik iç tesisatının uygunluk raporu, elektriksel ısıl risk analizi, termal kamera ölçümü, süreklilik testi, elektriksel güvenlik testleri, gözle muayene vb ile değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili mevzuatlarda tarif edilen yetki belgelerine sahip, konusunda ehil Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması büyük önem taşır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisat-muayene-raporu

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

- Elektrik Zayıf akım Tesisleri: normal durumlarda, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemediği tesislerdir.
- Şebeke : Akım kaynağından tüketim araçlarının bağlantı ucuna kadar olan hava hatları ve kabloların tümüdür.
- Elektrik işletme yerleri : Esas olarak elektrik tesislerinin işletilmesine ait yerler olup buraların yalnız ilgili işletme personeli girebilir.
- Kilitli elektrik işletme yerleri : Yalnız elektrik tesislerin işletilmesine yarayan ve kilit altında tutulan yerlerdir. Kilit ancak görevliler tarafından açılabilir. Bu yerlere yalnız yetkililerin girmesine izin verilir.
- Yangın tehlikesi olan yerler : Tehlikeli olabilecek orandaki kolay tutuşabilen maddelerin, elektrik işletme araçlarına bunlarda meydana gelen yüksek sıcaklık yada arklar nedeniyle tutuşabilecek kadar yakın bulunma tehlikesi olan yerlerdir.
- Patlama tehlikesi olan yerler : Mahalli durumlarda ve işletme şartlarına göre hava ile patlayıcı karışımlar meydana getiren gaz, buhar, buğu ya da tozların tehlike yaratacak oranda toplanabildikleri yerlerdir. Aseton, asetilen, etil alkol, amonyak, benzin, bütan, dizel yağı, ısıtma yağlan, metan, naftalin, sülfürik asit, havagazı, hidrojen vb. gibi yanabilen gaz ve buharlar meydana getiren maddeler ile kükürt, fosfor, grafit, magnezyum, çinko,naftalin, polivinil klorid, kauçuk, pamuk tozu, sert ve iğne yapraklı ağaçlar, tütün, linyit, kok, odun kömürü vb. gibi yanabilen sanayi tozlarını meydana getiren maddelerin işlenmesi, kurutulması ve ambarlanmasına yarayan bölmeler ile kapalı yerler yada bunların bir bölümü ile depolar, aygıtlar ve açık havadaki tesisler patlama tehlikesi olan yerler sayılır.
- İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi : İç tesis, denetim kuruluşu tarafından, tesisin yapım işinin her aşamasında denetlenecektir. İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilecektir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisat-kontrolu-firmasi

Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik iç tesisatı genel uygunluk raporu (ya da elektrik tesisat uygunluk belgesi) ve elektrik iç tesisatı periyodik fenni muayene raporu kapsamında dikkat edilmesi gereken en önemli konu, raporun muhteviyatı ve tesisin tanımıdır, kapsamıdır. Bu bağlamda nihai raporda yer alan 'uygundur' ya da 'uygun değildir' ifadeleri (kanaati) tesisin tamamını ilgilendirdiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda kontrol yapılan her pano için ayrı ayrı elektrik pano kontrol formu hazırlanmalıdır. Endüstriyel tesislerde çok sayıda elektrik panosu ile karşılaşmak mümkündür. Ancak ilgili elektrik iç tesisatlarının kontrol raporu genelde tek bir formda toplanmaktadır. Bu toptan raporlama tutumu; tesis içindeki pano iç tesisatı vd kriterleri uygun olan panolarla uygun olmayan (elektrik risk potansiyeli yüksek) panoların müşterek yorumlanması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim, ilgili elektrik iç tesisatı periyodik kontrol raporu, hatalı ya da yetersiz olarak değerlendirilebilir.

ELPEK Mühendislik olarak, endüstriyel tesislerde elektrik tesisatlarının genel kontrol ve elektrik tesisat uygunluk tespiti çalışmaları sırasında, özellikle aşırı akım taşıma kapasiteleri sebebiyle ve dengesiz faz dağılımı gerekçeleri ile kablo ve koruma kontrol sistemlerinde ısınmalar vb dolayısıyla da elektrik kaynaklı yangın risklerinin önlenmesinde çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda, konusunda uzman yangın eğiticisi eğitim ve belgelerine sahip Elektrik Mühendisi denetçilerimiz ile elektrik iç tesislerindeki tüm elektrik tesisatlarının periyodik bakım planlarının hazırlanması, termal kamera kontrol sürelerinin planlanması ve elektriksel risk değerlendirme çalışmalarında da destek sağlamaktayız.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisat-periyodik-muayene-raporu

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel periyodik kontrol rapor formatlarımızda ve elektrik iç tesisatı saha kontrol formu içeriğinde, elektriksel iş güvenliği kapsamında iş güvenliği uzmanlarımız tarafından tehlike sınıfı ve elektriksel risk gruplarının önemi ve önleyici aksiyonların yanı sıra kestirimci bakım, proses bilgilerine de yer verilerek hazırlanmaktadır. Elektrik pano tesisatı uygunluk raporu ile tüm termografik ölçme ve termal görüntü yorumlama raporlamaları, ısıl yüzey analizi ya da aşırı akım taşıma kapasitesi tespitleri de baz alınarak hazırlanmaktadır. Bu konuda enerji besleme ve/veya enerji dağıtım kablolarının akım taşıma kapasitesi hesaplamaları dikkate alınmaktadır.

Elektrik iç tesisatı uygunluk belgesi hazırlanmadan önce sahada gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmaları sırasında tespit edilen elektrik pano tesisatlarının muhtemel risklerine öncelik verilmelidir. Nitekim elektrikle ilgili yönetmelikler ve standartlar nezdinde detaylı analizler yapılarak elektriksel güvenlik konularına da destek olacak şekilde elektrik tesisatı periyodik kontrol raporları hazırlanmalıdır.

Tesis bünyesindeki tüm elektrik panolarının ve ilgili elektrik tesisat ve bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen termal kamera ölçümünün yanı sıra pano tasarımına ve kullanıma (proses koşullarına) bağlı mühendislik değerlendirmesi de yapılmalıdır. Elektrik pano tesisatlarında yapılan test, kontrol, ölçüm ve tespitlerin ardından hazırlanan elektriksel periyodik kontrol raporlarının kapsamlı ve anlaşılır olması gerekir.

ELPEK Mühendislik olarak, konusunda uzman ve yetkilendirme belgelerine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından elektrik panolarının mevzuatlar çerçevesinde genel uygunluk kontrolleri, ölçme, analiz ve değerlendirmeleri yapılarak detaylı elektrik pano fenni muayene raporu hazırlanmaktadır. Termal kamera ölçümüne bağlı olarak tespit edilen ısıl riskler, talepler doğrultusunda ERA Elektriksel Risk Analizi ile de hazırlanmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-is-guvenligi-denetim-raporu

Elektrik İç Tesisat Kontrol Formu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik zayıf akım tesisleri iç tesisatı periyodik fenni muayenelerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önem taşıyan aşağıdaki genel noktaların teknik kontrolleri yapılmalıdır. Elektrik iç tesisat ölçümü ve periyodik kontrolleri genel olarak aşağıdaki hususları kapsar.
- Elektriksel güvenlik kültürü sorgusu ile başlayan disiplinli periyodik kontrol kriterlerinin belirlenmesi, yetki belgesi sorgusu, elektriksel iş güvenliği eğitimi vb gibi isg sorgusu,
- Elektriksel ısıl risk analizi (termal kamera ölçümü ile ayrıca raporlanmalıdır),
- Koruma ve kontrol elemanlarının uygunluk değerlendirmesi, akım koruma limit analizi,
- Termik manyetik şalter kademe pozisyonu, sigorta, şalter, kaça akım koruma rölesi, priz, anahtar vb gibi elektriksel elemanların kontrolleri, dokunma gerilimi kontrolleri,
- Kaçak akım koruma rölesi açma zaman testi (rcd tester vb cihaz kullanımı ile) ve açma akımı süresi testleri (mA ve ms), ayrıca mekanik açma testi kesinlikle yapılmalıdır,
- Genel AG tesislerinde %e gerilim düşümü hesaplaması analizi ve ısı tahkiki analizi, kablo kesiti uygunluk değerlendirmesi, muhtemel yalıtkanlık hatası kontrolleri,
- Enerji besleme panolarında kablo montaj bağlantı kontrollerinin yapılması, muhtemel torklama hatalarının tespiti, malzeme ve kablo sıkılık kontrolleri ve izolasyon analizi,
- Koruma, kumanda, dağıtım, piyano vb operatör kumanda panosu, motor panosu, tezgah ve makine panosu, kontrol panolarında harici risklerin tespiti ve değerlendirilmesi, fiziksel ve mekanik etkilere karşı koruma denetimi, dielektrik yalıtkan paspas kontrolleri,
- Tüm tesisata ait elektrik kuvvetli akım projesi, elektrik zayıf akım projesi ve pano detay projelerinin yanı sıra pano içi tek hat şeması kontrolleri,
- Elektriksel uyarı ikaz levhalarının genel kontrolleri, elektrikle çalışmalarda iş güvenliği, elektrik manevra talimatı ve elektrik yetkili personel tanım ve tarifi kontrolleri,
- Kabloların renk kodlamaları uygunluk kontrolleri, toprak nötr faz bara kodlamaları,
- Elektrik topraklama hattının süreklilik kontrolleri, elektriksel güvenlik testleri..

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisat-risk-analizi

Elektrik İç Tesisatı Risk Analizi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel iç tesisatı periyodik fenni muayeneleri kapsamında en önemli sorunların başında gelen yetkisiz veya yeterliliği olmayan kişiler tarafından yapılan ölçme ve değerlendirmeler, hatalı manevra müdahale planlarına sebep olarak elektriksel kazalar anlamında büyük maddi ve manevi kayıpların yaşanmasını tetiklemektedir.

Endüstriyel tesislerde yapılan elektrik iç tesisatı fenni kontrolünde sıkça karşılaşılan bir diğer husus ise, elektrik tesisatı bilgisine hakim olmayan tecrübesiz kişiler tarafından raporların kusurlu şekilde hazırlanmasıdır. Ölçme tekniği bilgisizliği ve tespit edilen sıcaklık seviyeleri yanlış yorumlanması gibi iş güvenliği açısından potansiyel tehlike kaynaklarına genel göz yumma durumları, elektriksel aksiyon planlarının da hatalı yapılmasına neden olur.

Mesleki bilgiden uzak hatalı şekilde düzenlenen raporlar kaynaklı iş güvenliği temsilcilerinin dikkatlerinin farklı noktalara dağılmasıyla muhtemel elektriksel arızaları, elektrik tesisatı yangınları, elektrik kazaları ve akıma kapılma gibi yangınların ve iş kazalarının yaşanma olasılığı ve şiddeti artırmaktadır. Elektriksel risklerin yönetimi kapsamında genel güvenlik kültürü yaklaşımı açısından işletmelerde olumsuz etkiler zaman içinde baş göstermektedir.

Elektrik iç tesisatlarının potansiyel riskleri tesis proses koşullarına, tesisin kullanım amacına, tasarımına, kullanıcısına, projesine uygunluğuna, bakım, kontrol ve revizyon usulleri gibi çok sayıda değişkene bağlı olarak farklılık göstermektedir. Elektrik tesisatı risk değerlendirmesi kapsamında her tesisat bileşeni ayrı ayrı incelenerek risk matrisine geçilmelidir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisat-risk-degerlendirmesi

Elektrik İç Tesisat Denetim Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel kestirimci bakım faaliyetlerdeki en önemli ölçümlerin başında gelen elektrik iç tesisatlarının termal kamera ölçümü ve periyodik fenni muayene raporlarının yetkili Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması en kıymetli kazançtır. Termal kamera ölçümünün yanı sıra elektrik iç tesisatlarının genel güvenlikleri açısından ve elektrik iç tesisatlarının tehlike kaynağına dönüşmesini önleme açısından, ilgili tesislerde acil durum eylem planlarının hazırlanmasında da başlı başına yol gösterici bir nitelik teşkil etmektedir.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 20 - ELEKTRİK TESİSATÇININ SORUMLULUĞU
Elektrik tesisatçısı, tesisin sağlamlılığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe aykırı olarak yapılmış olmasından doğacak zararlardan sorumludur. Bu tesisin yoklanması ve şebekeye bağlanması olayı, tesisatçıyı bu sorumluluktan kurtaramaz.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında elektriksel iş ekipmanlarının periyodik muayene ve kontrollerini gerçekleştiren tüm Elektrik Mühendislerimiz, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET K Kalıcı Kayıt Numarasına sahiptir. Elektrik panosu periyodik kontrol, test, ölçüm ve uygunluk raporu hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim ve raporlama tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisati-kontrol-formu

Elektrik Tesisatı Kontrol Usul ve Esasları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik iç tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılırken dikkat edilen iş güvenliği, elektriksel, fiziksel, mekanik uygunluk incelemelerinin yanı sıra termal kamera ölçümü ile elektrik pano tesisatlarının olası elektrik kaynaklı yangınlara yönelik risk analizi hakkında da bilgi akışı sağlanır. Elektrik iç tesisatı bünyesindeki kablo, şalter, sigorta, bilhassa faz baraları, akım trafoları, kontaktör, kondansatör, motor sürücüleri, kontrol kumanda ekipmanları, röleler, zayıf akım tesisat ve sistemlerinde termal kamera ile etkili muayene sağlanmalıdır. Termal kamera ölçümü yapılmayan bir elektrik iç tesisatına uygunluk raporu hazırlanırken sadece gözle muayene esas alınmıştır. Bu durum elektrik iç tesisatının iş güvenliği açısından yeterli kontrollerinin yapılmadığı anlamına gelir.

Özellikle büyük endüstriyel tesislerde elektrik iç tesisatlarının gözle görülmeyen sorunlu ve aşırı ısınmış ekipmanların hızlı ve doğru tespit edilmesinin sağlanması adına termografik görüntüleme oldukça önemlidir. Elektrik tesisatı termal görüntülemesi ile bilhassa kablo bağlantı hataları, izolasyon hataları, aşınma tespitleri, kontaktör gibi hareketli sistemlerin aşınması, kompanzasyon panolarındaki kondansatörlerde, şalter bağlantı noktalarındaki bağlantı hataları gibi durumların tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü raporu ile, ilgili tesiste enerji kayıpları tespit edilerek enerji tasarrufu sağlanabilir. Enerji tasarrufu ve elektriksel verimlilik faydaları ile genel enerji maliyetleri azaltılabilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-ic-tesisati-rapor-formati

Elektrik İç Tesisatı Kontrol Noktaları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik iç tesisat pano kontrollerinin yapıldığı başlıca noktalar;
Elektrik İç Tesisleri Elektrik Tesisatları Genelinde Enerji Panoları:
- Elektrik Ana Dağıtım Panoları (ADP - MCC)
- Kompanzasyon Panosu (Kondansatör, Kontaktör, Sigorta Grubu)
- Jeneratör Transfer Panosu
- Elektrik Motoru Panoları (Pompalar, Makine Panoları)
- Elektrik Yüksek Gerilim ve Orta Gerilim Panoları
- Enerji Panoları (Kablo, Devre Kesiciler, Şalter, Kesici, Ayırıcı, Sigorta)
- Enerji Dağıtım Panoları (Tali Panolar, Kombinasyon Panosu Dahil)
- Elektrik Zayıf Akım Kontrol Kumanda Panoları
- Aydınlatma Panosu, Özel Amaçlı Panolar..
- Elektrik İç Tesisleri Elektrik Pano Tesisatı Periyodik Kontrollerinde,
- Yangın Güvenliği ve İş Güvenliği Kontrolleri,
- Termal Kamera Ölçümü (ısıl risk analizi ve değelendirmesi),
- Fiziksel Muayene ve Mekanik Dayanım Kontrolleri,
- Çevresel Güvenlik ve Kimyasal Alan Güvenlik Kontrolleri,
- Pano İç Tesisatı Elektriksel Ölçme ve Muayeneleri,
- Elektriksel Tasarım ve Proje Uygunluk Kontrolleri yapılmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-pano-muayene-raporu

elektrik iç tesisatı kontrolü hakkında

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik iç tesisatı kontrolü ve fenni muayene raporu hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Elektrik tesisatı kaç yılda bir kontrol edilir? Elektrik iç tesisleri nelerdir?
2) Elektrik iç tesisat kontrolü nasıl yapılır? Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği nedir?
3) Elektrik tesisatı periyodik kontrolünü kim yapar? Elektrik tesisatı risk analizi nedir?
4) Elektrik iç tesisat uygunluk raporu kim verebilir? Elektrik iç tesisat raporu nedir?
5) Elektrik iç tesisatlarının periyodik muayene raporu geçerlilik süresi ne kadar?
6) Elektrik tesisatlarında termal kamera ölçümü nerelerde yapılır? Zorunlu mu?
7) Elektrik panosu tesisatı termal kamera ölçümü raporu nasıl hazırlanır?
8) Elektrik iç tesisat uygunluk raporunu kimler düzenleyebilir? Periyotları nasıl belirlenir?
9) Elektrik iç tesisat muayenesinde yapılan ölçümler nelerdir? Periyodik süre ne kadar?
10) Elektrik iç tesisat kontrolü hizmetinin kapsamı nedir? Yetki belgesi nedir?
11) Elektrik pano uygunluk muayenesi ve kontrolü kim tarafından yapılır?
12) Elektrik tesisatlarında risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Kimler yetki alabilir?
13) Elektrik iç tesisatı kontrol yönetmeliği nedir? Pano kontrol periyodu ne kadar?

Elektrik iç tesisatı uygunluk kontrolleri test ölçüm ve raporlama teknikleri nelerdir, elektrik tesisatlarında termal kamera ölçümü, elektrik iç tesisatı denetim raporu hazırlama esasları, elektrik iç tesisatlarının termal kamera ölçümü ve genel iş güvenliği yaklaşımı, elektrik iç tesisatlarının periyodik kontrolleri, elektrik iç tesisatı termal kamera görüntüleme test kriterleri, endüstriyel tesislerde elektrik iç tesisatı periyodik kontrol formu, elektrik iç tesisatlarının termal kamera üst sınır sıcaklık seviyeleri, elektrik tesisat uygunluk raporu örneği, elektrik tesisatı termal kamera sıcaklı ölçümü, elektrik tesisat uygunluk belgesi, elektrik tesisatı uygun belgesi geçerlilik ktriterleri, elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektrik tesisatı potansiyel riskleri nelerdir, elektrik periyodik muayene ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, elektrik tesisatı sigorta, şalter, kablo sıcaklıkları tablosu, termal görüntüleme ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli elektrik iç tesisatı kontrol raporu | izmit elektrik iç tesisatı kontrol raporu | gebze elektrik iç tesisatı kontrol raporu | bolu elektrik iç tesisatı kontrol raporu | zonguldak elektrik iç tesisatı kontrol raporu | sakarya elektrik iç tesisatı kontrol raporu | adapazarı elektrik iç tesisatı kontrol raporu | dilovası elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kartepe elektrik iç tesisatı kontrol raporu | osb elektrik iç tesisatı kontrol raporu | gosb elektrik iç tesisatı kontrol raporu | yalova elektrik iç tesisatı kontrol raporu | bursa elektrik iç tesisatı kontrol raporu | eskişehir elektrik pano kontrol raporu | afyon elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kütahya elektrik iç tesisatı kontrol raporu | ankara elektrik iç tesisatı kontrol raporu | düzce elektrik iç tesisatı kontrol raporu | tekirdağ elektrik pano kontrol raporu | izmir elektrik iç tesisatı kontrol raporu | istanbul elektrik iç tesisatı kontrol raporu | antalya elektrik iç tesisatı kontrol raporu | balıkesir elektrik iç tesisatı kontrol raporu | bandırma elektrik iç tesisatı kontrol raporu | manisa elektrik iç tesisatı kontrol raporu | adana elektrik iç tesisatı kontrol raporu | konya elektrik iç tesisatı kontrol raporu | edirne elektrik iç tesisatı kontrol raporu | çorlu elektrik iç tesisatı kontrol raporu | bilecik elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kırıkkale elektrik iç tesisatı kontrol raporu | denizli elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kayseri elektrik iç tesisatı kontrol raporu | hatay elektrik iç tesisatı kontrol raporu | aliağa elektrik iç tesisatı kontrol raporu | bornova elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kemalpaşa elektrik iç tesisatı kontrol raporu | tuzla elektrik iç tesisatı kontrol raporu | kartal elektrik iç tesisatı kontrol raporu | pendik elektrik iç tesisatı kontrol raporu | çanakkale elektrik iç tesisatı kontrol raporu | gönen elektrik iç tesisatı kontrol raporu | milas elektrik iç tesisatı kontrol raporu | aksaray elektrik iç tesisatı kontrol raporu | > osmaniye elektrik iç tesisatı kontrol raporu | karacabey elektrik iç tesisatı kontrol raporu | gemlik elektrik iç tesisatı kontrol raporu | inegöl elektrik iç tesisatı kontrol raporu | uşak elektrik iç tesisatı kontrol raporu | itfaiye elektrik iç tesisatı kontrol raporu | tse elektrik iç tesisatı kontrol raporu | emo elektrik iç tesisatı kontrol raporu | iş güvenliği elektrik iç tesisatı kontrol raporu | elektrik iç tesisatı kontrol raporu | elektrik iç tesisat kontrol raporu | elektrik iç tesisatı raporu | elektrik iç tesisatı muayenesi | elektrik iç tesisatı kontrolleri | elektrik iç tesisatı kontrol testi | elektrik iç tesisatı denetimi | elektrik iç tesisatı periyodik kontrolu | isg elektrik iç tesisatı kontrol raporu | periyodik elektrik iç tesisatı kontrol raporu | elektrik iç tesisatı periyodik kontrol raporu | elektrik iç tesisatı ölçümü | elektrik iç tesisatı risk değerlendirmesi | elektrik iç tesisatı periyodik ölçümü | elektrik iç tesisatı muayenesi | elektrik iç tesisatı uygunluk kontrolü | elektrik iç tesisatı uygunluk belgesi | elektrik iç tesisatı uygunluk raporu | elektrik iç tesisatı risk analizi |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | elektrik iç tesisatı test, elektrik iç tesisatı kontrol, elektrik iç tesisatı ölçüm, elektrik iç tesisatı rapor, elektrik iç tesisatı bakım, elektrik iç tesisatı denetim, elektrik iç tesisatı muayene, elektrik iç tesisatı danışmanlık, elektrik iç tesisatı termal kamera ölçümü, elektrik iç tesisatı periyodik muayene, elektrik iç tesisatı periyodik test, elektrik iç tesisatı periyodik ölçüm, elektrik iç tesisatı termal kamera raporu, elektrik iç tesisatı pano kontrolleri raporu, elektrik pano termal kamera raporu, elektrik iç tesisatı muayene raporu, elektrik iç tesisatı denetim raporu, elektrik iç tesisatı termal kamera raporu, elektrik iç tesisatı sıcaklık kontrol raporu, elektrik iç tesisatı ölçme, elektrik iç tesisatı sıcaklık kontrolü, elektrik iç tesisatı kontrolü, elektrik iç tesisatı uygunluk raporu, elektrik iç tesisatı uygunluk belgesi, elektrik iç tesisatı iş güvenliği periyodik kontrolü, elektrik iç tesisatı kontrol raporu veren firma, elektrik iç tesisatı uygunluk muayene yetkisi, emo elektrik mühendisleri odası elektrik iç tesisatı fenni muayene raporu, elektrik iç tesisatı ölçümü fiyatları, elektrik iç tesisatı test formu, elektrik mühendislik firması şirketi, elektrik iç tesisatı muayene yönetmeliği, smm firması, periyodik elektrik iç tesisatı kontrol firması, periyodik elektrik iç tesisatı muayene firması, periyodik destek, periyodik elektrik iç tesisatı testi, elektrik iç tesisatı test ölçüm firması, ekipnet kalıcı muayene uzmanı numaralı mühendisler, elektrik iç tesisatı termal kamera uygunluk raporu, elektrik iç tesisatı termal kamera test raporu, enerji dağıtım panosu tesisatı muayenesi, dağıtım panosu elektrik tesisat ölçümü, elektrik iç tesisatları fenni muayene raporu, elektrik iç tesisatı termal kamera periyodik testi, periyodik elektrik iç tesisatı raporu ornegi, elektrik iç tesisatı fenni uuygun kontrol raporu, elektrik iç tesisatı kontrol raporu, iç tesisat termal kamera ölçümü, elektrik iç tesisatı yangınları, elektrik iç tesisatı güvenliği, elektrik iç tesisatı kullanma talimatı, elektrik iç tesisatı manevra talimatı, elektrik iç tesisatı risk değerlendirmesi raporu, elektrik iç tesisatı risk analizi, iş güvenliği elektrik iç tesisatı yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği elektrik iç tesisatı periyodik kontrol muayene raporu hazırlama yöntemleri, tesisat yangınları, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, hatay, iskenderun, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, kartepe, fabrika, atex, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, aksaray, tekirdağ, çanakkale, kayseri, gaziantep, emo, tse, turkak, itfaiye raporu, yalova egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı