ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

yuksek-gerilim-trafo-bakimi

Yüksek Gerilim Trafo Planlı Bakımı

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Trafo Bakımı Öncesinde Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

Önleyici bakım: Tesislerin donanım ve elemanlarının çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürebilmesi için düzenlenen bakım türüdür. Önleyici bakım, yüksek gerilim (YG) tesis donanımları hasara uğramadan önlemek veya geciktirmek ve ek olarak meydana gelen arızaların şiddetini azaltmak amacıyla uygulanır.

Peryodik bakım: Yüksek gerilim tesis ve donanımlarının periyodik olarak (belirli aralıklarla) muayene edilmesi esasına dayanan bakım türüdür. Böylece, arıza meydana getirebilecek durumları önlemek için bakımlarını yapmak veya henüz önemli olmayan bir düzeyde iken ayarlama yapmak veya onarmak mümkün olur.

Düzeltici bakım: Yüksek gerilim tesis ve donanımlarının yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakım yöntemidir: Bu bakım ya arızalanan parçayı değiştirerek ya da onarmak şeklinde olmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
yuksek-gerilim-trafo-planli-bakimi

Trafo Arıza Nedenleri ve Sonuçları

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Bakım ve onarım yapma gereksinimi çeşitli arızalardan kaynaklanabilir.
En çok rastlanan arıza tipleri aşağıdaki gibi sıralababilir:

- Çatlaklar, kırılmalar
- Deformasyonlar, aşınma
- Korozyon, erozyon, boşluk oluşumu
- Malzeme yoğunluğu, eskime
- Kesilme, birleşme yerlerindeki gevşemeler vb.

Bu sıralanan değişik tipteki arızalar, normal olarak aşağıda belirtilen nedenlerin birinden veya birkaçından kaynaklanabilir. Fazla yük altında çalışma, titreşimler, uygun olmayan çevre faktörleri, yetersiz yağlama, kirlilik, hatalı kontrol ve ölçme cihazları, yanlış kullanım

Yukarıda sayılan arıza nedenleri, aşağıdaki arıza belirtileriyle sonuçlanmaktadır: Çatlamalar, ısınma, titreşim artışı, gürültü artışı, koku, çürüme, düzensiz çalışma, sızıntılar, hasar, enerji tüketiminde dalgalanmalar, bağlantı noktalarında gevşemeler, salgı vb.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-periyodik-bakimi

Trafo Bakımı Periyodik Süreleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Trafo bakımı yetkili personel tarafından sürekli olarak ‘gözle kontrol’ şeklinde yapılır. Periyodik bakımlar en az yılda bir yaptırılır. Ayrıca teknik personeli bulunmayan trafo merkezlerinin bakımı da ‘gözle kontrol’ şeklinde 6 ayda bir yapılır. Yapılan bu kontrollere göre gereken onarımlar, periyodik süreleri beklemeden yapılır.

- Trafo metal gövdesinin bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo yağı kontrolü bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo buşinglerinin bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo soğutma sistemi (vantilatör vb.) bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo bağlantılarının kontrol ve bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo sargıları yalıtkanlık kontrolü ve bakım yapma periyodu : yılda bir
- Trafo conta ve civataların kontrolü ve bakım yapma periyodu : yılda bir
- Trafo merkezi aydınlatması kontrol ve bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo merkezi akü ve şarj sistemi kontrol ve bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo merkezi bara ve izolatörlerinin kontrol ve bakım yapma periyodu : 6 ayda bir
- Trafo merkezi bina beton kısımlarının bakım yapma periyodu : yılda bir
- Trafo merkezi bina metal kısımlarının bakım yapma periyodu : yılda bir
- Trafo merkezi havalandırmasının bakım yapma periyodu : yılda bir
- Generatörlerin bakım yapma periyodu : 6 ayda bir

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-planli-bakimi

Trafo Planlı Bakım Kapsamı

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Trafoyu bakıma hazırlama işlemi sürecinden başlayarak, trafo ve bileşenlerinin tüm genel planlı bakımları konusunda uzman Elektrik Mühendisleri yönetiminde yapılmalıdır.

- Trafo metal gövdesini oluşturan kısımları (trafo tankı, genleşme kabı, radyatörler, valfler ve tapalar olmak üzere dört bölümde) bakım öncesi enerji kesilerek yapılır.
- Trafo yağı kontrolü; trafolarda yalıtım, soğutma ve dielektrik dayanımı azaltacak hava, su vd maddelerin sargılar arasına yerleşmesini engellemek için madeni yağlar kullanılır. Bu yağlar zamanla gerek trafonun aktif elemanları arasında çeşitli sebeplere dayanan deşarj sonucu ayrışma gerekse yüke bağlı ısı farklılıklarından kaynaklanan hava alışverişi sonucu kimyasal olarak bozulabilir. Yağ numunesi alınır ve yağın genel analizi yapılarak potansiyel durumuna göre aksiyon alınır.
- Trafo buşinglerinin bakımı, trafo soğutma sistemi bakımı, trafo bağlantılarının kontrol ve bakımı, trafo sargıları yalıtkanlık kontrolü, trafo bağlantı conta ve civatalarının kontrolü, trafo merkez aydınlatması kontrol ve bakımı, akü ve şarj sistemi kontrol ve bakımı, bara ve izolatörlerin bakımı, bina beton kısımlarının bakımı, bina metal kısımlarının bakımı, havalandırmanın bakımı gibi detaylı bakımlar yapılmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-yag-analizi-olcumu

Trafo Yağı Kimyasal Laboratuvarı

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

IEC ve ASTM Standartlarına Göre
- Trafo Yağının Elektriksel Test ve Gaz Analizlerinin Yapılması
- Yağ ve Yağda Çözünmüş Gaz Numunesinin Alınması

Yağ Kimyasal ve Elektriksel Testleri

Power Factor Testi, Delinme Dayanımı Testi, Su Miktarı Testi, Asidite Testi,
İç Yüzey Gerilim Testi, Renk ve Görünüş Testi, Özgül Yoğunluk Testi

Yağda Çözünmüş Gaz Numunesinin Alınması

Parlama Noktası Testi, Metan (CH4), Hidrojen (H2), Karbondioksit (CO2),
Karbonmonoksit (CO), Etilen (C2H4), Etan (C2H6), Asetilen (C2H2), Oksijen (O2), Azot (N2),
Toplam Çözünmüş Gaz (ppm), Toplam Çözünmüş Gaz (%), Toplam Yanıcı Gaz (%)

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-yag-analizi-raporu

Trafo Yağı Kimyasal Testleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

* KAYIP (GÜÇ) FAKTÖRÜ TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D-924

* İÇ (ARA) YÜZEY GERİLİMİ TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D-971

* NEM MİKTARI TAYİNİ TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D-1533

* DELİNME GERİLİMİ TESTİ - Analiz Metodu : IEC 60156

* ASİDİTE TAYİNİ TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D664/IEC 62021-1

* YOĞUNLUK TAYİNİ TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D1298

* KOROZİF SÜLFÜR TAYİNİ TESTİ - Analiz Metodu : IEC 62535

* YAĞDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ TESTİ - Analiz Metodu : IEC 60567 / ASTM 3612 (C)

* RENK SAYISI TESTİ - Analiz Metodu : ASTM D1500

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-bakimi-is-guvenligi

Trafo Merkezlerinde İş Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, konusunda uzman ve en az on yıllık saha tecrübesine sahip SMM Müşavir Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuz tarafından başta endüstriyel tesisler olmak üzere trafolu işletmelerde EMO Onaylı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi ile hizmet sunuyoruz. Bu bağlamda, elektrik yüksek gerilim tesislerinde trafo planlı bakımı, trafo işletme sorumluluğu, trafo periyodik kontrolleri, trafo sargı testleri, trafo yağı izolasyon ölçümü ve trafo yağı asidite analizi ve diğer trafo periyodik testleri gibi çeşitli alanlarda Yüksek Gerilim Tesislerinde ilgili tesislere elektriksel güvenlik ve ekonomik katkı sağlayacak bakış açımızla hizmet sunmaktayız.

Özellikle yüksek gerilim trafoları kaynaklı iş güvenliği tehlike unsurları ve elektriksel güvenlik yönetimi konusunda İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuzla sürekli elektriksel risk analizi raporu sunulmaktadır. Yine iş güvenliği kapsamında endüstriyel tesislerde elektrik kaynaklı yangın risk analizi ve elektrik tesisatlarında proses güvenliği açısından elektriksel risk değerlendirme çalışmaları tarafımızca hazırlanarak işletmelere teknik emniyet ve yasal mevzuatlar ışığında kazanç sağlanmaktadır. Trafo yüksek gerilim sistemleri ekspertizi, trafo iş güvenliği yönetimi, yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu danışmanlığı, trafo işletme bakım sorumluluğu, elektriksel periyodik kontroller kapsamında SMM Elektrik Mühendisi kadromuzdan daima teknik bilgi alabilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-testi-raporu

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumlara karşı hayati ve maddi genel iş ve proses güvenliğini sağlamak, kaza ve kayıpları önlemek için gerekli yüksek gerilim sistem ve bileşenlerinin emniyetli işletilmesi hizmetidir. İlgili Türk standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte bulunmayan hükümler için EN, HD, IEC, VDE gibi standartlar göz önüne alınır. Bu bağlamda YG trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetlerinin üstlenilmesi uzmanlık ve deneyim gerektirir.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri : İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, kimyasal enerjiye, ışığa vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Alçak gerilim : Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Yüksek gerilim : Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

Tehlikeli gerilim : Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-periyodik-test-raporu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana Elektrik Mühendisleri Odası Büro Tescilli olarak Türkiye geneline hizmet sunmaktayız. 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘deki değişiklikle güncellenen EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği gereğince TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO Kocaeli Şubesi kapsamında büro tescil yapmayı tercih ettiğimiz için aşağıda ilçeleri ile yer alan illerde yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmeti vermekteyiz. Elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti verdiğimiz iller;

- KOCAELİ : İzmit, Gebze, Dilovası, Körfez, Darıca, Kartepe, Çayırova, Karamürsel, Başiskele, Derince, Gölcük, Kandıra
- SAKARYA : Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı
- DÜZCE : Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca
- BOLU : Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa
- ZONGULDAK : Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu
- KARABÜK : Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice
- BARTIN : Amasra, Kurucaşile, Ulus

ELPEK Mühendislik olarak, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından resmi onayını kayıt altına aldırdığımız Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi kapsamında trafo müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Bu bağlamda, ilgili yıla ait zorunlu en az ücret rakamlarına uygun şekilde fiyatlandırma yapılmaktadır. EMO onayı olmayan sözleşmelere ve rakamlara itibar etmeyiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-periyodik-kontrol-raporu

Trafo Periyodik Kontrol Mevzuatı

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve genel iş güvenliği hükümleri gereğince trafo tesisatlarının periyodik kontrol, periyodik test, periyodik ölçüm ve periyodik fenni muayene denetimlerinin yetkili muayene uzmanları tarafından yapılarak raporlarının hazırlanması yasal bir gerekliliktir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, İş Ekipmanları Periyodik Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı SMM Elektrik Yüksek Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-periyodik-muayene-raporu

ELPEK | trafo danışmanlık hizmetleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana hizmet sunduğumuz büyük endüstriyel tesislerde yüksek hassasiyetle fark yaratan mühendislik çözümleri üretmeye devam ediyoruz.

ELPEK, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, periyodik bakımları ve periyodik ölçüm faaliyetleri kapsamında; elektrik topraklama tesisat ölçümü, paratoner tesisatı ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo planlı bakımı, trafo yağ izolasyon ölçümü, elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumlusu faaliyetleri, elektrik iç tesisat kontrol raporu, jeneratör kontrolleri, ARC FLASH analizi, patlamadan korunma ve büyük kazaların önlenmesinde ERA elektriksel risk analizi, HAZOP kapsamında elektrik tesisat ve bileşenlerinde risk değerlendirme, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, makine topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, elektrik pano tesisatı kontrolleri, trafo tip testleri, işletme topraklama ölçümü, koruma topraklama ölçümü, süreklilik testi, çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma rölesi testi, süreklilik testi, toprak özgül direnci ölçümü, elektrik tesisatı periyodik fenni muayeneleri, bağımsız denetimler, elektriksel güvenlik testleri konularında ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

ELPEK, iş güvenliği denetimleri başta olmak üzere çalışma ortamı teftişleri, isig kontrol ve denetimlerinde de genellikle talep edilen TSE, TMMOB, EMO, TURKAK vb gibi akreditasyon, yasa, yönetmelik, ilgili standartlar gibi yürürlükteki elektriksel mevzuatlara uygun bağımsız ve tarafsız elektriksel periyodik kontrol, test, ölçümleri yaparak, elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu hazırlamaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-periyodik-bakim-raporu

trafo bakımı hakkında sıkça sorulanlar

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Trafo periyodik kontrol ve planlı bakımları hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Trafo bakımında neler yapılır? Trafo bakımını kimler yapabilir? Trafo bakımı zorunlu mu?
2) Yüksek gerilim trafo bakımı nasıl yapılır? Trafo bakımı ve testlerinin önemi nedir?
3) Günlük, aylık ve yıllık periyodik trafo bakımları ve trafo kontrolleri nelerdir?
4) Kuru tip trafo bakımı nasıl yapılır? Trafo bakımı kaç yılda bir yapılır?
5) Trafo bakımı zorunlu mu? Trafo kesicisi bakımında yapılanlar nelerdir?
6) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri trafo bakım şartnamesi neleri kapsar?
7) Yüksek gerilim güç ve dağıtım trafoları bakımı yasal zorunluluğu var mı?
8) Trafo bakımında nelere dikkat edilir? Trafo bakımında elektriksel iş güvenliği?
9) Yüksek gerilim trafo yağ izolasyon testi nasıl yapılır? Trafo test raporu?
10) Trafo yüksek gerilim manevra talimatı nasıl hazırlanır? Trafo kontrol raporu?
11) Trafo bakımında yapılanlar nelerdir? Trafo sargı direnci nasıl ölçülür?
12) Yüksek gerilim kesici ve ayırıcı bakımında yapılan test ve kontroller nelerdir?
13) Yüksek gerilim dağıtım transformatörü planlı bakımı nasıl yapılır ?

Yüksek gerilim trafo tesisatları, trafo ölçüm teknikleri, trafo ile ilgili eğitimler, Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu raporu hazırlama esasları, trafolarda iş güvenliği, trafo yangını, trafo manevra talimatı, trafolu tesislerde riskler, orta gerilim, yüksek gerilim iletken kesitleri, yüksek gerilim ekipmanlarının özellikleri, trafo kontrol formu, trafo risk değerlendirmesi, trafo müşavirlik sözleşmesi, yg trafo test ölçüm fiyatları, elektrik kuvvetli akım tesislerinde enerji yönetimi, yüksek gerilim trafo sistemleri ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli yüksek gerilim trafo bakımı | izmit yüksek gerilim trafo bakımı | gebze yüksek gerilim trafo bakımı | dilovasi yüksek gerilim trafo bakımı | gölcük yüksek gerilim trafo bakımı | kartepe yüksek gerilim trafo bakımı | basiskele yüksek gerilim trafo bakımı | arslanbey yüksek gerilim trafo bakımı | körfez yüksek gerilim trafo bakımı | imes yüksek gerilim trafo bakımı | sakarya yüksek gerilim trafo bakımı | adapazari yüksek gerilim trafo bakımı | bolu yüksek gerilim trafo bakımı | zonguldak yüksek gerilim trafo bakımı | duzce yüksek gerilim trafo bakımı | istanbul yüksek gerilim trafo bakımı | izmir yüksek gerilim trafo bakımı | ankara yüksek gerilim trafo bakımı | eskişehir yüksek gerilim trafo bakımı | bursa yüksek gerilim trafo bakımı | bilecik yüksek gerilim trafo bakımı | kütahya yüksek gerilim trafo bakımı | bozuyuk yüksek gerilim trafo bakımı | balıkesir yüksek gerilim trafo bakımı | bandırma yüksek gerilim trafo bakımı | gönen yüksek gerilim trafo bakımı | karacabey yüksek gerilim trafo bakımı | susurluk yüksek gerilim trafo bakımı | gemlik yüksek gerilim trafo bakımı | yalova yüksek gerilim trafo bakımı | osb yüksek gerilim trafo bakımı | dosb yüksek gerilim trafo bakımı | tosb yüksek gerilim trafo bakımı | taysad yüksek gerilim trafo bakımı | gosb yüksek gerilim trafo bakımı | geposb yüksek gerilim trafo bakımı | organize sanayi bölgesi yüksek gerilim trafo bakımı | tmmob yüksek gerilim trafo bakımı | emo yüksek gerilim trafo bakımı | iş güvenliği yüksek gerilim trafo bakımı | trafo iş güvenliği kontrolleri | trafo iş güvenliği periyodik kontrolleri | isg yüksek gerilim trafo bakımı | periyodik yüksek gerilim trafo bakımı | elektrik yüksek gerilim trafo bakımı | elektrik yg trafo bakımı | elektrik yüksek gerilim trafo bakımı | ekat yüksek gerilim trafo bakımı | yüksek gerilim trafo bakımı | yüksek gerilim trafo bakımı raporu | yüksek gerilim trafo bakımı kontrolü | yüksek gerilim trafo bakımı testi | yüksek gerilim trafo bakımı tesisati denetimi | yüksek gerilim trafo bakımı periyodik kontrolü | trafo planlı bakımı | trafo periyodik bakımı | trafo periyodik bakım | trafo periyodik testleri | trafo periyodik muayenesi | trafo periyodik kontrolü | trafo periyodik ölçümü | trafo bakım | trafo bakımı | trafo test | trafo testi | trafo kontrol | trafo kontrolü | trafo ölçüm | trafo ölçümü | trafo muayene | trafo muayenesi | trafo rapor | trafo raporu | trafo periyodik bakım raporu | trafo periyodik kontrol raporu | trafo periyodik test raporu | trafo periyodik muayene raporu | trafo periyodik denetim raporu | trafo periyodik ölçüm raporu |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | trafo periyodik test, trafo periyodik kontrol, trafo periyodik ölçüm, trafo periyodik rapor, trafo periyodik bakım, trafo periyodik denetim, trafo bakimi, trafo kontrol raporu, trafo planli bakimi, trafo fenni muayene raporu, trafo periyodik kontrol raporu, trafo periyodik test fiyati, trafo periyodik ölçümü, trafo periyodik muayene, trafo periyodik danışmanlık, elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo müşavirliği, trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo işletme sorumluluğu, elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri, trafo smm, emo tescilli trafo bakım rapor, yuksek gerilim trafo periyodik kontrol, yuksek gerilim trafo periyodik test, yuksek gerilim trafo periyodik ölçüm firması, ekat trafo bakımı, yg trafo işletme, yüksek gerilim trafo işletmesi, trafo sorumluluğu sözleşmesi, trafo bakım firması, trafo bakımı, trafo kontrolü, trafo sargı testi, trafo yağ izolasyon ölçümü, trafo testi, trafo işletmesi, trafo çevirme oranı testi, trafo yağ testi, trafo ekspertizi, trafo yağı numunesi alımı, trafo yağı delinme gerilimi tayini, trafo yağ kaçak testi, trafo 2023 fiyat listesi, trafo emo 2023 yılı en az ücret tarifesi, trafo 2023 yılı fiyat listesi, trafo 2023 yılı fiyatları, trafo 2023 yılı tarifesi, elektrik mühendisleri odası trafo sözleşmesi, trafo emo 2023 yılı smm rakamları, trafo elektrik 1kv üstü ve 1kv altı tesisler smm belgesi, trafo periyodik kontrolü, trafo periyodik testleri, trafo iş güvenliği risk analizi, trafo isg, trafo yangın risk değerlendirmesi, yüksek gerilim trafo manevra talimatı, trafo yetki belgesi, trafo iş ekipmanı muayene raporu, ekipnet trafo raporu, trafo müşavirlik mühendislik firması, trafo arızası, trafo yangını, trafo muayenesi, trafo iş güvenliği periyodik kontrolleri, izmit, gebze, dilovası, körfez, kartepe, gölcük, kartepe, kandıra, şekerpınar, darıca, derince, çayırova, dosb, imes, çerkeşli, sakarya, adapazarı, hendek, bolu, serdivan, istanbul, bursa, yalova, kutahya, manisa, izmir, balıkesir, gönen, bandırma, susurluk, bilecik, düzce, ereğli, karabük, çaycuma, karamürsel, akyazı, karasu, ferizli, arifiye, geyve, sapanca, karapürçek, erenler, kaynarca, kocaali, pamukova, sögütlü, bartın, arslanbey, taysad, zonguldak, geposb, arslanbey, gosb, organize sanayi bölgesi, eskişehir, uşak, ankara, adana, muğla, karacabey egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı