ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

elektrik-muhendisleri-odasi-smm-musavirlik-firmasi

Yüksek Gerilim Müşavirlik Hizmetleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu Elektrik Mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1 kV`un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-smm-musavirlik-firmasi

Trafo Yüksek Gerilim SMM Hizmetleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

İşletme Sorumluluğu Koşulları

Madde 6 — İşletme sorumluluğu koşulları şunlardır.
a) İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen "Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu" belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
b) İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.
Ancak, ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan elektrik yüksek mühendisleri ve elektrik mühendisleri, "Elektrik Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetlerini" üstlenemezler.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
emo-elektrik-muhendisleri-odasi-trafo-musavirlik-firmasi

Trafo SMM | EMO en az ücret tarifesi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Trafo işletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi Elektrik Mühendisleri tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.

ELPEK Mühendislik olarak, trafolu elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi taleplerine; teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve güvenilirlik amacıyla yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği'ne uygun güncel fiyat tarifesine göre müşavirlik hizmet teklifi sunmaktayız. Mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirme yapılabilmesi adına her yıl yenilenen meslek odası yıllık hizmet rakamlarına uygun (işletmeler için artan trafo sayısı ve trafo gücü toplamı hesaplama gibi kriterlerini de ilgilendiren, bölgesel indirim çarpanları, azaltma katsayıları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde) ekonomik fiyat listesi tanımlarına göre mühendislik çözümleri sunmaktayız.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-muhendisleri-odasi-trafo-musavirlik-firmasi

Yüksek Gerilim Tesislerinde İş Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Kocaeli EMO Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı, konusunda uzman ve en az on yıllık saha tecrübesine sahip SMM Müşavir Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuz tarafından başta endüstriyel tesisler olmak üzere trafolu işletmelerde EMO Onaylı Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi ile hizmet sunuyoruz. Bu bağlamda, elektrik yüksek gerilim tesislerinde trafo planlı bakımı, trafo işletme sorumluluğu, trafo periyodik kontrolleri, trafo sargı testleri, trafo yağ analizi, ve diğer trafo periyodik testleri gibi çeşitli alanlarda (dağıtım trafoları için hatalı ve yaygın olarak Orta Gerilim OG olarak tabir edilen) Yüksek Gerilim Tesislerinde ilgili tesislere elektriksel güvenlik ve buna bağlı olarak ekonomik katkı sağlayacak bakış açımızla hizmet sunmaktayız.

Özellikle yüksek gerilim trafoları kaynaklı iş güvenliği tehlike unsurları ve elektriksel güvenlik yönetimi konusunda İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuzla sürekli elektriksel risk analizi raporu sunulmaktadır. Yine iş güvenliği kapsamında endüstriyel tesislerde elektrik kaynaklı yangın risk analizi ve elektrik tesisatlarında proses güvenliği açısından elektriksel risk değerlendirme çalışmaları tarafımızca hazırlanarak işletmelere teknik emniyet ve yasal mevzuatlar ışığında kazanç sağlanmaktadır. Trafo yüksek gerilim sistemleri ekspertizi, trafo iş güvenliği yönetimi, yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu danışmanlığı, trafo işletme bakım sorumluluğu, elektriksel periyodik kontroller kapsamında SMM Elektrik Mühendisi kadromuzdan daima teknik bilgi alabilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
emo-yuksek-gerilim-trafo-musavirlik-firmasi

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Büyük endüstriyel tesislerde, organize sanayi bölgesi bünyesindeki ve harici fabrikalarda ve çeşitli özel sektörel sanayi tesislerinde elektriksel periyodik kontroller, elektriksel periyodik ölçüm bakım hizmetleri, iş güvenliği periyodik denetimleri ile isg periyodik kontrollerinin yanı sıra, endüstriyel tesislerde trafo planlı bakımları, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve trafo fenni muayene hizmetleri ile Türkiye geneline teknik ve özgün mühendislik çözümleri sunmayı sürdürüyoruz.

EKAT Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi standartları gereğince, trafo danışmanlığı, trafo kontrolleri, trafo sistemlerinin fenni denetimleri, trafo bakımı, trafo tip testleri (yüksek gerilim sargı direnci testleri, trafo yağ izolasyon ölçümü, çevirme oranı testi, yüksek gerilim ayırıcı ve kesici testleri, röle testleri vb gibi yüksek gerilim fenni testleri) ve trafolarda iş güvenliği takibi EMO Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı SMM Müşavir Elektrik Yüksek Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Yüksek gerilim (YG-OG) transformatör değerlerine uygun olarak endüstriyel tesislerin alçak gerilim (AG) enerji dağıtımları, mcc ana dağıtım panoları, ölçü koruma ve kompanzasyon panoları, elektrik tesisat ve sistemlerinin planlamasının yanı sıra enerji güç analizi, enerji verimliliği ölçümleri, harmonik ölçümü, trafo gürültü ölçümü, trafo titrşim ölçümü, periyodik termal kamera ölçümü ile elektriksel ısıl risk analizi, trafo iş güvenliği, manevra, proses güvenliği gibi teknik mühendislik hizmetleri konularında çözümler sunmaktayız.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
emo-orta-gerilim-trafo-musavirlik-firmasi

EMO Kocaeli Bölge | Trafo SMM

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana Elektrik Mühendisleri Odası Büro Tescilli olarak Türkiye geneline hizmet sunmaktayız. 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘deki değişiklikle güncellenen EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği gereğince TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO Kocaeli Şubesi kapsamında büro tescil yapmayı tercih ettiğimiz için aşağıda ilçeleri ile yer alan illerde yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmeti vermekteyiz. Elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti verdiğimiz iller;

- KOCAELİ : İzmit, Gebze, Dilovası, Körfez, Darıca, Kartepe, Çayırova, Karamürsel, Başiskele, Derince, Gölcük, Kandıra
- SAKARYA : Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı
- DÜZCE : Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca
- BOLU : Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa
- ZONGULDAK : Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu
- KARABÜK : Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice
- BARTIN : Amasra, Kurucaşile, Ulus

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
trafo-elektrik-kuvvetli-akim-tesisleri-yonetmeligi

Trafo İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ

Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V'un üzerinde olan (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü vb) teçhizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler vb) güvenlik ve işletme topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devrelerini kapsar.

- İşletme Sorumlusu, yetkili bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçilmesini sağlar.

- İşletme Sorumlusu, mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek, teçhizattaki aşırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri, hazırlayacağı tablolara işleyecek veya işletecektir. Yapacağı değerlendirme sonucunda, müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işverene yazılı olarak iletir.

- İşletme Sorumlusu, merkezin günlük bakımının, işletme personelince yapılmasını sağlar.

- Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi, kompanzasyon tesisinin (panosunun) sağlıklı çalışıp çalışmadığı hususunda denetlenmesi özel sözleşme hükümlerine tabidir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
yuksek-gerilim-trafo-danismanlik-hizmetleri

ELPEK | trafo danışmanlık hizmetleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana hizmet sunduğumuz büyük endüstriyel tesislerde yüksek hassasiyetle fark yaratan mühendislik çözümleri üretmeye devam ediyoruz.

ELPEK, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, periyodik bakımları ve periyodik ölçüm faaliyetleri kapsamında; elektrik topraklama tesisat ölçümü, paratoner tesisatı ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo planlı bakımı, trafo yağ izolasyon ölçümü, elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumlusu faaliyetleri, elektrik iç tesisat kontrol raporu, jeneratör kontrolleri, ARC FLASH analizi, patlamadan korunma ve büyük kazaların önlenmesinde ERA elektriksel risk analizi, HAZOP kapsamında elektrik tesisat ve bileşenlerinde risk değerlendirme, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, makine topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, elektrik pano tesisatı kontrolleri, trafo tip testleri, işletme topraklama ölçümü, koruma topraklama ölçümü, süreklilik testi, çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma rölesi testi, süreklilik testi, toprak özgül direnci ölçümü, elektrik tesisatı periyodik fenni muayeneleri, bağımsız denetimler, elektriksel güvenlik testleri konularında ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

ELPEK, iş güvenliği denetimleri başta olmak üzere çalışma ortamı teftişleri, isig kontrol ve denetimlerinde de genellikle talep edilen TSE, TMMOB, EMO, TURKAK vb gibi akreditasyon, yasa, yönetmelik, ilgili standartlar gibi yürürlükteki elektriksel mevzuatlara uygun bağımsız ve tarafsız elektriksel periyodik kontrol, test, ölçümleri yaparak, elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu hazırlamaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
yuksek-gerilim-sorumluluk-sozlesmesi

trafolar hakkında sıkça sorulanlar

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Yüksek gerilim ve trafo işletme sorumluluğu hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Yüksek Gerilim nedir ? Yüksek Gerilim İşletmesi nedir ? Müşavir Mühendis nedir ?
2) Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu ne iş yapar ? Trafo işletme sorumluluğu nedir ?
3) YG Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu zorunlu mu ? YG mevzuatları nelerdir ?
4) Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesini kimler alabilir ? SMM kime denir ?
5) YG Yüksek Gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu eğitimi nedir ?
6) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60 nedir ? EKAT nedir ?
7) Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği ?
8) Yüksek gerilim işletme sorumlusunun görevleri nedir ? Trafo güvenliği nedir ?
9) Yüksek gerilim işletme sorumluluğu nasıl yapılır ? Trafo takibi nedir ?
10) Trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi ne zaman yapılır ?
11) İşverenin ve İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri nelerdir ?
12) Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluk Sözleşmesinin süresi ne kadar ?
13) Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesinin feshi mümkün mü ? nasıl yapılır ?

Yüksek gerilim trafo tesisatları, trafo ölçüm teknikleri, trafo ile ilgili eğitimler, Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu raporu hazırlama esasları, trafolarda iş güvenliği, trafo yangını, trafo manevra talimatı, trafolu tesislerde riskler, orta gerilim, yüksek gerilim iletken kesitleri, yüksek gerilim ekipmanlarının özellikleri, trafo kontrol formu, trafo risk değerlendirmesi, trafo müşavirlik sözleşmesi, yg trafo test ölçüm fiyatları, elektrik kuvvetli akım tesislerinde enerji yönetimi, yüksek gerilim trafo sistemleri ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovasi yüksek gerilim işletme sorumluluğu | korfez yüksek gerilim işletme sorumluluğu | darica yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kartepe yüksek gerilim işletme sorumluluğu | cayirova yüksek gerilim işletme sorumluluğu | karamursel yüksek gerilim işletme sorumluluğu | basiskele yüksek gerilim işletme sorumluluğu | derince yüksek gerilim işletme sorumluluğu | golcuk yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kandira yüksek gerilim işletme sorumluluğu | sakarya yüksek gerilim işletme sorumluluğu | adapazari yüksek gerilim işletme sorumluluğu | akyazi yüksek gerilim işletme sorumluluğu | arifiye yüksek gerilim işletme sorumluluğu | erenler yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ferizli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | geyve yüksek gerilim işletme sorumluluğu | hendek yüksek gerilim işletme sorumluluğu | karapurcek yüksek gerilim işletme sorumluluğu | karasu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kaynarca yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kocaali yüksek gerilim işletme sorumluluğu | pamukova yüksek gerilim işletme sorumluluğu | sapanca yüksek gerilim işletme sorumluluğu | serdivan yüksek gerilim işletme sorumluluğu | sogutlu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | tarakli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | bolu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dortdivan yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gerede yüksek gerilim işletme sorumluluğu | goynuk yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kibriscik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | mengen yüksek gerilim işletme sorumluluğu | mudurnu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | seben yüksek gerilim işletme sorumluluğu | yenicaga yüksek gerilim işletme sorumluluğu | zonguldak yüksek gerilim işletme sorumluluğu | alapli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | caycuma yüksek gerilim işletme sorumluluğu | devrek yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gokcebey yüksek gerilim işletme sorumluluğu | eregli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kilimli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kozlu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | karabuk yüksek gerilim işletme sorumluluğu | eflani yüksek gerilim işletme sorumluluğu | eskipazar yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ovacik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | safranbolu yüksek gerilim işletme sorumluluğu | yenice yüksek gerilim işletme sorumluluğu | bartin yüksek gerilim işletme sorumluluğu | amasra yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kurucasile yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ulus yüksek gerilim işletme sorumluluğu | duzce yüksek gerilim işletme sorumluluğu | akcakoca yüksek gerilim işletme sorumluluğu | cumayeri yüksek gerilim işletme sorumluluğu | cilimli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | golkaya yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gumusova yüksek gerilim işletme sorumluluğu | kaynasli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | yiglica yüksek gerilim işletme sorumluluğu | imes yüksek gerilim işletme sorumluluğu | arslanbey yüksek gerilim işletme sorumluluğu | osb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | taysad yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gosb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | geposb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | organize sanayi bölgesi yüksek gerilim işletme sorumluluğu | tmmob yüksek gerilim işletme sorumluluğu | emo yüksek gerilim işletme sorumluluğu | iş güvenliği yüksek gerilim işletme sorumluluğu | isg yüksek gerilim işletme sorumluluğu | periyodik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | elektrik yg işletme sorumluluğu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu | elektrik işletme sorumlusu | elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ekat yüksek gerilim işletme sorumluluğu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu raporu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu kontrolü | yüksek gerilim işletme sorumluluğu testi | yüksek gerilim işletme sorumluluğu tesisati denetimi | yüksek gerilim işletme sorumluluğu periyodik kontrolü | yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu | yüksek gerilim işletme sorumlusu | yüksek gerilim işletmesi | yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu | trafo yüksek gerilim işletme sorumlusu | trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, yıldırımdan korunma tesisatı raporu, makine gövde koruma topraklaması ölçümü, toprak çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma tesisatı raporu, süreklilik testi, izolasyon ölçümü, katodik koruma ölçümü, elektrik tesisatı kontrol raporu, elektrik iç tesisat raporu, elektrik pano kontrolleri, jeneratör tesisatı uygunluk raporu, doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu, elektriksel güvenlik testleri, topraklama raporu, topraklama tesisatı kontrolü, topraklama testi, topraklama firması, topraklama tesisatı ölçümü, topraklama muayenesi, yıldırımdan korunma tesisat ölçümü, paratoner tesisat raporu, paratoner testi, topraklama test raporu, topraklama tesisatı test ölçüm raporu, topraklama ölçümü, periyodik kontrol ve ölçüm, yıldırımdan korunma tesisatı ölçümü, topraklama tesisatı raporu, paratoner tesisat raporu, elektrik tesisat kontrolü, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, iş güvenliği periyodik kontrolü, topraklama raporu veren firma, kaçak akım test raporu, kaçak akım rölesi raporu, tse elektrik tesisat uygunluk raporu, emo elektrik mühendisleri odası topraklama raporu örneği, topraklama ölçümü fiyatları, topraklama tesisatı, topraklama testi, topraklama raporu veren firma, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, topraklamalar yönetmeliği, emo topraklama raporu, tse topraklama raporu, smm firması, periyodik kontrol firması, periyodik ölçüm muayene firması, periyodik destek, periyodik test, test ölçüm firması, periyodik bakım, büro tescilli, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük, taysad, bartın ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo işletme sorumluluğu, elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri, smm, emo tescilli rapor, elektrik periyodik kontrol ve elektrik periyodik test ölçüm firması, periyodik test kontrol ölçüm rapor, elektrik kuvvetli akım tesisleri işletme sorumlusu, yg trafo smm, trafo sorumlusu, ekat trafo bakımı, yg trafo işletme, yüksek gerilim trafo işletmesi, trafo sorumluluğu sözleşmesi, smm firması, hv yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo işletme sorumluluğu, yüksek gerilim işletme sorumlusu, trafo bakımı, trafo kontrolü, trafo sargı testi, trafo yağ izolasyon ölçümü, trafo testi, trafo işletmesi, trafo çevirme oranı testi, trafo yağ testi, trafo ekspertizi, trafo yağı numunesi alımı, trafo yağı delinme gerilimi tayini, trafo yağ kaçak testi, 2023 fiyat listesi, emo 2023 yılı en az ücret tarifesi, 2023 yılı fiyat listesi, 2023 yılı fiyatları, 2023 yılı tarifesi, elektrik mühendisleri odası trafo sözleşmesi, emo 2023 yılı smm rakamları, elektrik 1kv üstü ve 1kv altı tesisler smm belgesi, trafo periyodik kontrolü, trafo periyodik testleri, trafo iş güvenliği risk analizi, trafo isg, trafo yangın risk değerlendirmesi, yüksek gerilim trafo manevra talimatı, trafo yetki belgesi, trafo iş ekipmanı muayene raporu, ekipnet trafo raporu, orta gerilim trafosu, 34500 volt, 36000 volt, 250 kva, 400 kva, 630 kva, 800 kva, 1000 kva, 1250 kva, 1600 kva, 2000 kva, 1 mva, 2 mva, trafo binası, trafo hücresi, orta gerilim, yüksek gerilim sorumlusu mühendis görevleri ve smm nasıl olunur sorularının cevapları, trafo sorumluluğu nedir, zorunlu mu, fiyatı nedir, trafo bakım servis hizmetleri nelerdir, planlı bakım, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, körfez, kartepe, gölcük, kartepe, kandıra, şekerpınar, darıca, derince, çayırova, dosb, imes, çerkeşli, sakarya, adapazarı, hendek, bolu, serdivan, düzce, ereğli, karabük, çaycuma, karamürsel, akyazı, karasu, ferizli, arifiye, geyve, sapanca, karapürçek, erenler, kaynarca, kocaali, pamukova, sögütlü, zonguldak, geposb, arslanbey, gosb, organize sanayi bölgesi egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı