ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

elektrik-pano-tesisati-kontrol-raporu-ornegi

Elektrik Pano Tesisatı Kontrolleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Endüstriyel tesislerde enerji dağıtımı, elektrik tesisatlarının ve iş ekipmanlarının kontrol, koruma ve kumanda gibi çeşitli amaçlarda yoğun olarak kullanım alanlarına sahip elektrik panolarının elektriksel periyodik denetimlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Elektrik pano tesisatlarında yer alan kabloların ve diğer koruma ve kontrol elemanlarının akım taşıma kapasiteleri, kademe, seçicilik analizi vb gibi çok sayıda değerlendirlmesi gereken önemli teknik denetim kriterleri bulunmaktadır. Isıl risklere bağlı olarak termal kamera ölçümü ile problem tespitinin yanı sıra muhtemel aşırı yük altındaki kablolar, kontak noktaları, kapasitörler, kondansatörler, kablo montaj noktaları vb sistemler termal kamera ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile gözlenerek bilhassa optimum çalışma sıcaklığının üstünde tespiti yapılan ısıl risk noktalardaki problemler çözüme kavuşturulur.

Elektrik pano tesisatlarının ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, elektriksel iş güvenliği ve elektriksel yangın güvenliği başta olmak üzere pano tesisatının uygunluk analizi, ısıl risk analizi, termal görüntüleme yorum ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili mevzuatlarda tarif edilen koşullara sahip ve konusunda uzman Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması büyük önem taşır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-periyodik-kontrol-raporu-ornegi

Elektrik Panosu Kontrol Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Enerji dağıtım panoları başta olmak üzere, tüm elektrik panolarının öncelikle iş güvenliği açısından güvenli çalışma koşullarını sağlayacak şekilde konumlandırıldıklarından emin olunmalıdır. Elektriksel anlamda emniyetli çalışma ortamı yaratılmayan alanlarda elektrik panosunun güvenliği ve/veya uygunluğundan bahsetmek doğru ve yeterli olmaz. Elektrik pano iç tesisatlarının genel değerlendirmelerine geçmeden panonun ebatları, montaj ve kullanıma bağlı çok sayıda kontrol kriterinden geçirilmesi sağlanmalıdır. Aksi denetim ve fenni raporlamalar, muhtemel elektriksel iş kazalarının yaşanmasının kontrol mühendisi kaynaklı bir ihmal niteliği de taşıyabilir. İşveren tarafından yasal düzenlemelerde belirtilen asli sorumluluklar yerine getirilirken, iş ekipmanı periyodik muayene uzmanı açısından sorumluluk daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.

Elektrik pano tesisatı genel uygunluk raporu ve elektrik iç tesisatlarının periyodik kontrol raporları incelendiğinde sıkça zaman karşılaşılan durum; raporun kapsamı ve 'uygundur' ya da 'uygun değildir' ifadelerinin (kanaatlerinin) tesisin tamamına yönelik olmasıdır. Bu bağlamda kontrol yapılan her pano için ayrı ayrı elektrik pano kontrol formu hazırlanmalıdır. Genel bir endüstriyel işletmede ortalama yüz ya da daha fazla elektrik panosu ile karşılaşmak mümkündür. Ancak ilgili pano tesisatlarının kontrol raporu yaygın olarak tek bir formda toplanmaktadır. Bu toptan raporlama tutumu; tesis içindeki pano iç tesisatı vd kriterleri uygun olan pano ya da panolarla uygun olmayan (elektrik risk potansiyeli yüksek) panoların müşterek yorumlanması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim ilgili elektrik pano tesisatları kontrol raporu, hatalı ya da yetersiz olarak değerlendirilebilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-kontrol-formu

Elektrik Panosu Kontrol Formu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Mühendislik olarak, endüstriyel tesislerde elektrik tesisatlarının genel kontrol ve elektrik tesisat uygunluk tespiti çalışmaları sırasında, özellikle aşırı akım taşıma kapasiteleri sebebiyle ve dengesiz faz dağılımı gerekçeleri ile kablo ve koruma kontrol sistemlerinde ısınmalar vb dolayısıyla da elektrik kaynaklı yangın risklerinin önlenmesinde çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda, konusunda uzman yangın eğiticisi eğitim ve belgelerine sahip Elektrik Mühendisi kontrolörlerimiz ile elektrik tesisatlarının bakım planlarının hazırlanması, termal kamera periyodik kontrol sürelerinin planlanması ve elektriksel risk değerlendirme çalışmalarında da destek sağlamaktayız.

İlgili elektrik panosu saha kontrol formu ve elektriksel periyodik kontrol rapor formatımızda, elektriksel iş güvenliği kapsamında iş güvenliği uzmanlarımız tarafından tehlike sınıfı ve elektriksel risk gruplarının önemi ve önleyici aksiyonlarının yanı sıra kestirimci bakım, proses bilgilerine de yer verilerek hazırlanmaktadır. Elektrik pano tesisatı uygunluk raporu ile tüm termografik ölçme ve termal görüntü yorumlama raporlamaları, ısıl yüzey analizi ya da aşırı akım taşıma kapasitesi tespitleri de baz alınarak hazırlanmaktadır. Bu konuda enerji besleme ve/veya enerji dağıtım kablolarının akım taşıma kapasitesi hesaplamaları dikkate alınmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-pano-denetim-raporu

Enerji Dağıtım Panosu Denetimi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik pano tesisatlarının potansiyel (yangın, akıma kapılma, kısa devre, çarpılma vb gibi çeşitli) riskleri dikkate alındığında elektrik panosu fenni muayenesi vd elektrik pano tesisat bileşenlerinin elektriksel muayenelerinin özellikle konusunda uzman Elektrik Mühendisleri tarafından yapılarak raporlanması büyük önem taşımaktadır. Elektrik pano tesisatı uygunluk belgesi hazırlanmadan önce sahada gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmaları sırasında tespit edilebilen elektrik pano tesisatlarının muhtemel risklerine öncelik verilmelidir. Nitekim elektrikle ilgili yönetmelikler ve standartlar nezdinde detaylı analizler yapılarak elektriksel güvenlik konularına da destek olacak şekilde elektrik tesisatı periyodik kontrol raporları hazırlanmalıdır.

Tesis bünyesindeki tüm elektrik panolarının ve ilgili elektrik tesisat ve bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen termal kamera ölçümünün yanı sıra pano tasarımına ve kullanıma (proses koşullarına) bağlı mühendislik değerlendirmesi de yapılmalıdır. Elektrik pano tesisatlarında yapılan test, kontrol, ölçüm ve tespitlerin ardından hazırlanan elektriksel periyodik kontrol raporlarının kapsamlı ve anlaşılır olması gerekir.

ELPEK Mühendislik olarak, konusunda uzman ve yetkilendirme belgelerine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından elektrik panolarının mevzuatlar çerçevesinde genel uygunluk kontrolleri, ölçme, analiz ve değerlendirmeleri yapılarak detaylı elektrik pano fenni muayene raporu hazırlanmaktadır. Termal kamera ölçümüne bağlı olarak tespit edilen ısıl riskler, talepler doğrultusunda ERA Elektriksel Risk Analizi ile de hazırlanmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-is-guvenligi-denetim-raporu

Elektrik Panolarında İş Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Büyük endüstriyel tesislerde elektrik pano fenni muayeneleri ile kestirimci bakım ve kapsamlı planlı bakım takvimlerinin oluşturulması sayesinde muhtemel elektrik kaynaklı yangın riskleri ortadan kaldırılabilir. Özellikle kimya tesisleri gibi parlama ve patlama riski yüksek büyük endüstriyel tesislerde enerji panosu tesisatlarının uygunluk analizi ile elektrik tesisatlarının genel güvenlik kontrolleri oldukça önemlidir. İstenmeyen kısa devre durumları, hata akımları, elektrik tesisatı yangınları, kablo yangınları, şalter kesici vb koruma kontrol elemanı yangınları, elektrik pano tesisatlarının aşırı ısınması ile elektrik kaynaklı muhtemel yangınların oluşması önlenerek, kritik proseslerin genel anlamda elektriksel güvenlikleri sağlanmaktadır.

Elektriksel kestirimci bakım faaliyetlerdeki en önemli ölçümlerin başında gelen elektrik tesisatı termal kamera ölçümü ve raporlamaların yetkili Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması en kıymetli kazançtır. Etkin bir termal kamera ölçümünün yanı sıra elektrik pano tesisatlarının genel güvenlikleri açısından ve elektrik pano tesisatlarının bir tehlike kaynağına dönüşmesini önleme açısından ilgili tesislerde acil durum eylem planlarının hazırlanmasında da başlı başına yol gösterici bir nitelik teşkil etmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında elektriksel iş ekipmanlarının periyodik muayene ve kontrollerini gerçekleştiren tüm Elektrik Mühendislerimiz, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET K Kalıcı Kayıt Numarasına sahiptir. Elektrik panosu periyodik kontrol, test, ölçüm ve uygunluk raporu hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim ve raporlama tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-risk-analizi-degerlendirmesi

Elektrik Pano Tesisatı Risk Analizi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel pano fenni muayeneleri kapsamında en önemli sorunların başında gelen yetkisiz veya yeterliliği olmayan personel tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmeler, hatalı manevra müdahale planlarına sebep olarak elektriksel kazalar anlamında büyük maddi ve manevi kayıpların yaşanmasını tetiklemektedir.

Endüstriyel tesislerde yapılan elektrik pano tesisatı kontrolünde sıkça karşılaşılan bir diğer husus ise, elektrik tesisatı bilgisine hakim olmayan tecrübesiz kişiler tarafından raporların kusurlu şekilde hazırlanmasıdır. Bu vesile ile ölçme tekniği bilgisizliği ve tespit edilen ısıl görüntünün yanlış raporlanması vb gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından potansiyel tehlike kaynaklarının görmezden gelinmesi durumları elektriksel aksiyon planlarının da hatalı yapılmasına neden olur.

Mesleki bilgiden uzak hatalı şekilde düzenlenen raporlar kaynaklı iş güvenliği temsilcilerinin dikkatlerinin farklı noktalara dağılmasıyla muhtemel elektriksel arızaları, elektrik tesisatı yangınları, elektrik kazaları ve akıma kapılma gibi yangın ve iş kazalarının yaşanabilme potansiyelini artırmaktadır. Elektriksel risklerin yönetimi kapsamında genel güvenlik kültürü yaklaşımı açısından da işletmelerde olumsuz etkilerini zaman içinde göstermektedir.

Elektrik panolarının riskleri proses koşullarına, panonun kullanım amacına, tasarımına, kullanıcısına, projesine uygunluğuna, bakım, kontrol ve revizyon gibi çok sayıda değişkene bağlı olarak farklılık göstermektedir. Elektrik panosu risk analizi kapsamında her pano ayrı ayrı incelenmelidir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-panosu-yangin-risk-raporu

Elektrik Panosu Kontrol Usul ve Esasları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik panolarının periyodik kontrolleri yapılırken dikkat edilen panonun fiziksel ve mekanik dayanım incelemelerinin yanı sıra termal kamera ölçümü ile elektrik pano tesisatının mevcut yangın risk analizi hakkında da bilgi akışı sağlanır. Elektrik panosu bünyesindeki kablo, şalter, sigorta, bilhassa faz baraları, akım trafoları, kontaktör, kondansatör, motor sürücüleri, kontrol kumanda ekipmanları, röleler, zayıf akım tesisat ve sistemlerinde termal kamera ile etkili muayene sağlanmalıdır. Termal kamera ölçümü yapılmayan bir elektrik panosu uygunluk raporu hazırlanırken sadece gözle muayene esas alınmıştır. Bu durum elektrik panosunun iş güvenliği açısından yeterli kontrollerinin yapılmadığı anlamına gelir.

Özellikle büyük endüstriyel tesislerde elektrik pano tesisatlarının çıplak gözle görülmeyen sorunlu ve aşırı ısınmış ekipmanların hızlı ve doğru tespit edilmesinin sağlanması adına termografik görüntüleme oldukça önemlidir. Elektrik tesisatı termal görüntülemesi ile bilhassa kablo bağlantı hataları, izolasyon hataları, aşınan nokta tespitleri, kontaktör gibi hareketli sistemlerin aşınması, kompanzasyon panolarındaki kondansatörlerde, şalter bağlantı noktalarındaki bağlantı hataları gibi durumların tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü raporu ile, ilgili tesiste enerji kayıpları tespit edilerek enerji tasarrufu sağlanabilir. Enerji tasarrufu ve elektriksel verimlilik faydaları ile genel enerji maliyetleri azaltılabilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-pano-kontrol-noktalari

Elektrik Panosu Kontrol Noktaları

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşletmelerde elektrik pano kontrollerinin yapıldığı başlıca noktalar;
Elektrik Tesisatları Genelindeki Enerji Panoları:
- Elektrik Ana Dağıtım Panoları (ADP - MCC)
- Kompanzasyon Panosu (Kondansatör, Kontaktör, Sigorta Grubu)
- Jeneratör Transfer Panosu
- Elektrik Motoru Panoları (Pompalar, Makine Panoları)
- Elektrik Yüksek Gerilim ve Orta Gerilim Panoları
- Enerji Panoları (Kablo, Devre Kesiciler, Şalter, Kesici, Ayırıcı, Sigorta)
- Enerji Dağıtım Panoları (Tali Panolar, Kombinasyon Panosu Dahil)
- Elektrik Zayıf Akım Kontrol Kumanda Panoları
- Aydınlatma Panosu, Özel Amaçlı Panolar..
- Elektrik Pano Tesisatı Periyodik Kontrollerinde,
- Yangın Güvenliği ve İş Güvenliği Kontrolleri,
- Termal Kamera Ölçümü (ısıl risk analizi ve değelendirmesi),
- Fiziksel Muayene ve Mekanik Dayanım Kontrolleri,
- Çevresel Güvenlik ve Kimyasal Alan Güvenlik Kontrolleri,
- Pano İç Tesisatı Elektriksel Ölçme ve Muayeneleri,
- Elektriksel Tasarım ve Proje Uygunluk Kontrolleri yapılmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-pano-muayene-raporu

elektrik pano kontrolleri hakkında

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektrik panosu periyodik kontrolleri ve muayene raporu hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Elektrik panosu periyodik kontrolü zorunlu mu? Kimler kontrol yapabilir?
2) Elektrik panosu termal kamera ölçümü nasıl yapılır? Termal kamera ölçümü nedir?
3) Elektrik pano tesisatlarında termal kamera ölçümü yaptırmak zorunlu mu?
4) Elektrik panolarının periyodik kontrol kriterleri nelerdir? Hangi panolar kontrol edilir?
5) Elektrik panolarının periyodik muayene raporu geçerlilik süresi ne kadar?
6) Elektrik pano tesisatlarında termal kamera ölçümü nerelerde yapılır?
7) Elektrik panosu tesisatı termal kamera ölçümü raporu nasıl hazırlanır?
8) Pano termal kamera kontrolünde ve raporda nelere dikkat edilir? Pano raporu?
9) Elektrik panolarında iş güvenliği açısından nelere dikkat edilir? Risk analizi formatı?
10) Pano termal kamera ölçüm sıcaklık sınır değerleri nedir? Kaç derece olmalı?
11) Elektrik pano uygunluk muayenesi ve kontrolü kim tarafından yapılır?
12) Elektrik pano tesisatlarında risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
13) Elektrik pano tesisatı kontrol yönetmeliği nedir? Pano kontrol periyodu ne kadar?

Elektrik panoları uygunluk kontrolleri test ölçüm ve raporlama teknikleri nelerdir, elektrik panolarında termal kamera ölçümü, elektrik pano denetim raporu hazırlama esasları, elektrik pano tesisatlarının termal kamera ölçümü ve genel iş güvenliği yaklaşımı, elektrik panoları tesisatlarının termal kamera ile kontrolleri, elektrik panosu iç tesisatı termal kamera görüntüleme test kriterleri, endüstriyel tesislerde enerji dağıtım panosu periyodik kontrol formu, elektrik pano termal kamera üst sınır sıcaklık seviyeleri, pano termal kamera ısıl risk uygunluk analizi, elektrik panolarında termal kamera görüntüleme değerlendirmesi, elektrik panosundaki potansiyel riskler nelerdir, pano periyodik muayene ölçme test kontrol ve rapor fiyatları, pano içindeki sigorta, şalter, kablo sıcaklıkları tablosu, termal görüntüleme ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli elektrik pano kontrol raporu | izmit elektrik pano kontrol raporu | gebze elektrik pano kontrol raporu | bolu elektrik pano kontrol raporu | zonguldak elektrik pano kontrol raporu | sakarya elektrik pano kontrol raporu | adapazarı elektrik pano kontrol raporu | dilovası elektrik pano kontrol raporu | kartepe elektrik pano kontrol raporu | osb elektrik pano kontrol raporu | gosb elektrik pano kontrol raporu | organize sanayi bölgesi elektrik pano kontrol raporu | yalova elektrik pano kontrol raporu | bursa elektrik pano kontrol raporu | eskişehir elektrik pano kontrol raporu | afyon elektrik pano kontrol raporu | kütahya elektrik pano kontrol raporu | ankara elektrik pano kontrol raporu | düzce elektrik pano kontrol raporu | tekirdağ elektrik pano kontrol raporu | izmir elektrik pano kontrol raporu | istanbul elektrik pano kontrol raporu | antalya elektrik pano kontrol raporu | balıkesir elektrik pano kontrol raporu | bandırma elektrik pano kontrol raporu | manisa elektrik pano kontrol raporu | adana elektrik pano kontrol raporu | konya elektrik pano kontrol raporu | edirne elektrik pano kontrol raporu | çorlu elektrik pano kontrol raporu | bilecik elektrik pano kontrol raporu | kırıkkale elektrik pano kontrol raporu | denizli elektrik pano kontrol raporu | kayseri elektrik pano kontrol raporu | hatay elektrik pano kontrol raporu | aliağa elektrik pano kontrol raporu | bornova elektrik pano kontrol raporu | kemalpaşa elektrik pano kontrol raporu | tuzla elektrik pano kontrol raporu | kartal elektrik pano kontrol raporu | pendik elektrik pano kontrol raporu | çanakkale elektrik pano kontrol raporu | gönen elektrik pano kontrol raporu | milas elektrik pano kontrol raporu | aksaray elektrik pano kontrol raporu | osmaniye elektrik pano kontrol raporu | karacabey elektrik pano kontrol raporu | gemlik elektrik pano kontrol raporu | inegöl elektrik pano kontrol raporu | uşak elektrik pano kontrol raporu | itfaiye elektrik pano kontrol raporu | tse elektrik pano kontrol raporu | emo elektrik pano kontrol raporu | iş güvenliği elektrik pano kontrol raporu | elektrik pano kontrol raporu | elektrik pano kontrolü | elektrik pano kontrol muayenesi | elektrik pano kontrolleri | elektrik pano testi | elektrik pano denetimi | elektrik pano periyodik kontrolü | isg elektrik pano muayenesi | periyodik elektrik pano kontrolü | elektrik panosu periyodik kontrol raporu | elektrik pano tesisatı ölçümü | elektrik panosu risk değerlendirmesi | pano ölçümü | pano kontrolü | pano ölçüm ve kontrolleri | pano uygunluk kontrolü | elektrik panosu kontrolü | elektrik panosu muayenesi | pano risk analizi |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | elektriksel test, elektriksel kontrol, elektriksel ölçüm, elektriksel rapor, elektriksel bakım, elektriksel denetim, elektriksel muayene, elektriksel danışmanlık, elektriksel termal kamera ölçümü, elektriksel periyodik muayene, elektriksel periyodik test, elektriksel periyodik ölçüm, periyodik termal kamera raporu, , elektrik pano tesisatı termal kamera raporu, elektrik pano termal kamera raporu, elektrik pano muayene raporu, elektrik panosu denetim raporu, elektrik pano tesisatlarının termal kamera raporu, elektrik panoları sıcaklık kontrol raporu, pano elektriksel ısıl görüntüleme, elektrik pano tesisatı ölçme, elektrik pano iç tesisatları sıcaklık kontrolü, elektrik panosunun tesisat kontrolü, elektrik pano iç tesisat uygunluk raporu, elektrik panosu iş güvenliği periyodik kontrolü, elektrik pano kontrol raporu veren firma, pano tesisatı uygunluk belgesi raporu, emo elektrik mühendisleri odası elektrik panosu fenni muayene raporu, pano ölçümü fiyatları, elektrik panosu test formu, elektrik mühendislik firması şirketi, pano muayene yönetmeliği, smm firması, periyodik pano kontrol firması, periyodik pano muayene firması, periyodik destek, periyodik pano testi, test ölçüm firması, ekipnet kalıcı muayene uzmanı numaralı mühendisler, elektrik pano tesisat termal kamera uygunluk raporu, pano termal kamera test raporu, enerji dağıtım panosu tesisatı muayenesi, dağıtım panosu elektrik tesisat ölçümü, pano periyodik kontrolü, elektriksel termal kamera periyodik test, termal kamera periyodik olcum, pano periyodik rapor ornegi, elektrik enerji panosu termal kamera fenni kontrol raporu, elektrik iç tesisatı kontrol raporu, iç tesisat termal kamera ölçümü, elektrik panosu yangınları, elektrik pano güvenliği, elektrik panosu kullanma talimatı, manevra talimatı, elektriksel pano risk değerlendirmesi raporu, risk analizi, iş güvenliği pano yönetmeliği, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, hatay, iskenderun, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, şekerpınar, fabrika, atex, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük, aksaray, tekirdağ, çanakkale, kayseri, gaziantep, emo, tse, turkak, itfaiye raporu egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı