ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpex@elpex.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

elektriksel-guvenlik-kulturu-yonetimi

EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EGK ELEKTRİKSEL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ | www.elpek.com.tr

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, "güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle, mühendislik bilimine yakışan farklı ve faydalı çözümler üretmeye uzun yıllardır olduğu gibi devam ediyoruz. Bu bağlamda, elektrik ve enerji sektörü başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği dünyasına destek ve temel bir kaynak niteliği taşıyacağına inandığımız EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü projemizle endüstriyel tesislerde iş güvenliği kültürünü geliştirme amacıyla mühendislik çözümü üretmeyi sürdürüyoruz.

Türkiye'de ilk kez 2018 yılında tarafımızca başlatılan EGK modelimizle endüstriyel tesislere yönelik elektriksel güvenlik yönetimi konuları büyük titizlikle incelenmektedir. EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü kapsamında, elektrik tesisat ve bileşenleri ile ilgili işletmelerde proaktif bir yaklaşımla güvenlik kültürünün tesis edilmesi hedeflenmektedir. Elektrik tesisatlarının genel iş güvenliği disiplini kapsamında, her işletmenin kendine özgü elektriksel risklerinin tespiti ardından konusunda ehil İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi bilirkişi kadromuz tarafından elektriksel teknik eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimlerin yanı sıra, ilgili işletmede elektriksel güvenlik yönetimi kapsamında dokümantasyon çalışmaları da yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
egk-elektriksel-guvenlik-kulturu-yonetimi

Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi Nedir ? | www.elpek.com.tr

EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi modelimiz zaman zaman ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile karıştırılmaktadır. Ancak, EGK kapsamında bir işletmenin enerji tüketimi vb gibi konular kesinlikle yer almamaktadır. Elektriksel Güvenlik Kültürü kapsamında, işyerlerinin enerji sarfiyatları ile ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir. EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi, elektrik tesisat ve bileşenlerinin emniyetli kullanımına yönelik bir modeldir. Bu bağlamda, ISO 45001 ile kısmi güvenlik yönetimi ilkelerini kendi içinde barındırmaktadır. EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi ile ISO 50001 ve ISO 45001 arasındaki en büyük fark, bir yönetim sistemi belgelendirmesi ya da sertifikasyonun söz konusu olmamasıdır. Bu bağlamda EGK, entegre yönetim sistemleridnen farklı olarak gönüllülük esaslıdır. Enerjinin verimli kullanılması gibi konular EGK konusu dışındadır. Nitekim; enerji yöneticiliğinden de bağımsız olarak, bir kurumsal işletmenin güvenlik kültürünün elektriksel emniyet başlığı altında risklere karşı genel güvenlik yönetimidir. Sıkça sorulan bir konu ise EGK kapsamında diğer mevcut yönetim sistemleriyle entegrasyon sağlamak mümkün müdür? Evet.

Elektriksel Güvenlik Kültürü yaklaşımı ile tüm entegre yönetim sistemlerinin ortak paydası bir işletmenin güvenli büyümesi ve devamlılığıdır. EGK, bir işletmedeki elektriksel sistemleri ve tesisatları da değerlendirerek tesisin bütününde uygulanabilir elektriksel tam güvenliğin sağlanması esasına dayanmaktadır. EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Yönetimi Modeli, tesis genelindeki çalışanların görev ve sorumlulukları kapsamında ayrım yapmaksızın herkesin sürece dahil edildiği bir güvenlik kalkanıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-guvenlik-kulturu-yonetim-modeli

Elektriksel İş Güvenliği Yönetimi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

EGK Elektriksel İş Güvenliği Kültürü Yönetimi Nedir ? | www.elpek.com.tr

İş güvenliği kapsamında elektriksel güvenlikten bahsedildiğinde şüphesiz ilk akla gelenler arasında; elektrik panosu önünde zeminde yalıtkan paspas bulunması, pano kapaklarının kapalı tutulması, elektriksel uyarı ikaz levhalarının asılı bulunması, yetkili elektrikçi personel tanımının yapılması ya da elektriksel planlı bakımların ve elektriksel periyodik kontrollerin düzenli olarak yapıldığına dair sorgulamalardır. Ancak, endüstriyel bir işletmede elektriksel güvenlik kapsamında söz konusu maddeler sıradan bir iş güvenliği risk analizi raporunda da karşımıza çıkmaktadır. İlgili hususlar iş güvenliği açısından şüphesiz oldukça kıymetlidir ama yeterli değildir. Bir işyerindeki çalışanların tamamının aynı iş kıyafetini giymesiyle nasıl ki iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlike kaynakları ve iş kazası olasılıkları ortadan kalkmıyorsa, ezber edilmiş elektrik risk tarifleri ve aynı ezber ilkesiyle risk önlemeye yönelik düzenlenen tutanaklar ya da dokümanlar da tek başına etkin bir koruma sağlayamaz.

Elektrik tehlike kaynakları ile mücadele edebilmek için öncelikle iş güvenliği kültürü bilincine erişmiş olmak esastır. Nitekim, iş güvenliği kültürünün verimliliği ve devamlılığı açısından işletmelerde elektriskel risklerin kök sebeplerinin iyi tayin edilmiş olması gerekir. Bunun akabinde elektrik tesisat ve sistemleri için verimli ve etkin tedbirler alınabilir. Elektrik tehlike kaynaklarına bağlı risk faktörlerinin etkilerini kapsayan bir elektriksel önleme politikasının da geliştirilmesi için ERA Elektriksel Risk Analizi faaliyetlerinden yararlanılması önerilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-guvenlik-risk-yonetimi

Elektriksel Güvenlik Risk Yönetimi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Elektriksel Güvenlik Kültürü Açısından Elektriksel Risklerin Belirlenmesi

Elektriksel risklerin belirlenmesinin ve analizi kapsamında toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen tüm riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilebilir.

Tespit edilen elektriksel tehlikeler ayrı ayrı dikkate alınarak, tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olana öncelik verilerek sıralanır ve yazılı hale getirilir. Ardından risk kontrol adımlarına geçilir. Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise ilgili risk yönetimi adımları yinelenir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-guvenlik-yonetimi-ilkeleri

Güvenlik Kültürü Yönetimi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Güvenlik Kültürü ve Elektriksel Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kültürü bilincine sahip endüstriyel işletmelerde elektrik tesisatlarının genel teknik emniyetinin sağlanması ve elektriksel risk yönetiminin devamlılığının kurulması çok daha mümkün olmaktadır. Bu hususta sadece elektrik tesisat ve bileşenleri değil, tüm elektrikle çalışmalarda görevli personellerin emniyetli davranışlarına yönelik bir koruma kalkanı da tesis edilmiş olur.

Elektrik kaynaklı iş kazalarının yaşanmaması ve elektrik kaynaklı yangınlardan korunma kapsamında güvenlik kültürü tabanından yola çıkılarak elektriksel emniyetli çalışmaların sağlanmasında her tesisin kendi iç proses koşullarına bağlı risk değerlendirme yapılarak başarılı bir elektriksel güvenlik yönetimi süreci işletilebilir. Nitekim, her işletme kendi çalışma ortamı düzenine, işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenlik ilkelerine yaklaşımına, üretim faaliyet konularına, proses koşullarına, isg bütçe yönetimine, kurumsal kimlik niteliklerine, sektörel pozisyonuna vb gibi çeşitli etkenlere ve bu tip hassas çok sayıdaki değişkenlere bağlılığı kadar bir güvenlik kültürü yönetimine eşit oranda destek sağlar.

Güvenlik kültürü yönetimi; bir işletmenin ürün kalitesinden, çalışanlarının yaşam kalitesine, sektördeki yerel konumundan, global başarı yolculuğuna kadar devam eden çok kıymetli büyüklüklerin uzun vadedeki emaresidir. Özetle güvenlik kültürü, bir işletmenin temel taşıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-guvenlik-kulturu-egitimi

Elektriksel Güvenlik Eğitimleri

Elektriksel İş Güvenliği Eğitimlerimiz ve Elektriksel Güvenlik Kültürü Eğitimlerimiz

- EGK Elektriksel Güvenlik Kültürü Eğitimi
- ERA Elektriksel Risk Analizi Eğitimi
- EPG Elektriksel Proses Güvenliği Eğitimi
- KEY Elektriksel Risk Mühendisliği Eğitimi
- Kilitleme Etiketleme EKED / LOTO Eğitimi
- Elektriksel Periyodik Kontroller Temel Eğitimi
- ATEX Elektriksel Exproof Tesisat Güvenliği Eğitimi
- Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Genel Güvenlik Yönetimi Eğitimi
- Makine Emniyeti Kapsamında Elektriksel Güvenlik Eğitimi
- Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Eğitimi
- Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu Eğitimi
- Exproof Tesisat Denetimi Temel Eğitimi
- Enerji Verimliliği Yönetimi Eğitimi
- Elektrikle Emniyetli Çalışma İş Güvenliği Eğitimi
- Elektriksel Risk Yönetimi Temel Eğitimi
- Topraklama ve Kaçak Akım Koruma Sistemleri Eğitimi
- Yıldırımdan Korunma İlkeleri Temel Eğitimi
- Elektrik Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları Eğitimi
- Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda Elektriksel Güvenlik Eğitimi
- Yangından Korunma Kapsamında Elektriksel Güvenlik Eğitimi
- Patlayıcı Ortamlarda Elektriksel Güvenlik Eğitimi
- Elektrik Tesisatlarında Güvenli Çalışma Eğitimi
- Elektrikli Çalışmalarda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Elektriksel iş güvenliği eğitimleri ve diğer elektriksel teknik eğitim konularımız kapsamındaki sertifikalı eğitim programlarımız, özel eğitimlerimiz programlarımız ve genel katılıma açık ücretsiz farkındalık eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ziyaret ediniz.

MAVİ BİLGE AKADEMİ teklif al

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

elektrik güvenlik kültürü | elektrik güvenlik kültürü egitimi | elektrik güvenlik kültürü yonetimi | elektrik güvenlik kültürü raporu | elektrik güvenlik kültürü modeli | elektriksel güvenlik kültürü | elektriksel güvenlik kültürü egitimi | elektriksel güvenlik kültürü yonetimi | elektriksel güvenlik kültürü raporu | elektriksel güvenlik kültürü modeli | elektrik risk güvenlik kültürü | elektrik risk güvenlik kültürü egitimi | elektrik risk güvenlik kültürü yonetimi | elektrik risk güvenlik kültürü raporu | elektrik risk güvenlik kültürü modeli | elektriksel güvenlik eğitimi | elektriksel güvenlik risk yönetimi | elektriksel güvenlik yönetimi | elektriksel iş güvenliği | elektriksel iş güvenliği kültürü | elektrik tesisatı güvenlik kültürü | güvenlik kültürü | güvenlik kültürü yönetimi | güvenlik kültürü ilkeleri | iş güvenliği kültürü | iş sağlığı ve güvenliği kültürü | proses güvenliği kültürü |

exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

14 yılıda 900'den fazla endüstriyel tesise mühendislik çözümleri sunduk..
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

ELPEK GRUP olarak, TEKNOFEST'te yer alan DUSCART Elektromobil Takımının 2022 yılından beri resmi sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK Mühendislik | ELPEX EXPROOF | ATEX | ex ekipman fenni muayenesi, atex uygunluk raporu, exproof ekipman denetimi, ex ekipman fenni muayene raporu örneği, exproof tesisat periyodik kontrol raporu, ex-proof ekipman fenni denetimi, iecex fenni muayene uzmanı, atex ex tesisat malzemesi muayene raporu, ex ekipman teknik rapor, exproof gözle muayene, exproof ekipman yakın muayene, ex ekipman detaylı muayene, patlayıcı ortamalarda exproof ekipman tercihi, kimyasallı çalışma ortamlarında exproof güvenlik yönetimi muayene raporu, atex standartlarına uygun periyodik ölçüm raporlama, Elektriksel Periyodik Kontroller, elektriksel exproof ekipman testi, elektriksel exproof ekipman kontrolü, elektriksel exproof ekipman ölçümü, elektriksel exproof ekipman raporu, elektriksel exproof ekipman bakımı, elektriksel exproof ekipman denetimi, elektriksel exproof ekipman muayenesi, elektriksel exproof ekipman danışmanlık, exproof ekipman topraklama ölçümü, exproof ekipman makine gövde koruma topraklaması ölçümü, exproof ekipman toprak çevrim empedansı ölçümü, ex ekipman rcd kaçak akım koruma tesisatı raporu, ex ekipman süreklilik testi, ex ekipman izolasyon ölçümü, exproof ekipman elektrik tesisatı kontrol raporu, exproof ekipman termal kamera ölçümü, exproof ekipman elektrik iç tesisat raporu, exproof ekipman elektrik pano kontrolleri, exproof ekipman jeneratör tesisatı uygunluk raporu, exproof ekipman doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu, exproof ekipman elektriksel güvenlik testleri, exproof ekipman era elektriksel risk analizi, exproof ekipman egk elektriksel güvenlik kültürü, exproof ekipman epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, exproof ekipman risk yönetimi, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun exproof ekipman elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, exproof ekipman elektriksel iş güvenliği eğitimi, exproof ekipman elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, exproof ekipman bağımsız denetim ve bilirkişilik, exproof ekipman elektrik risk mühendisliği, exproof ekipman müşavirliği, exproof ekipman iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, konya, muğla, ankara, afyon, kütahya, kayseri, eskişehir, hatay, sinop, iskenderun, zonguldak, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep

elpek | elpek mühendislik | elpek mühendislik periyodik kontrol | elpek mühendislik elektriksel periyodik kontroller | elpek mühendislik elektriksel periyodik kontrol firması | elektrik gerilim risk haritasi | acil durum plani | elektrik-hatti-termal-kamera-olcumu | elektrik-is-sagligi-ve-guvenligi | elektrikle-calismada-is-guvenligi | elektriksel-gerilim-risk-haritasi | elektrik-sel-is-sagligi-ve-guvenligi | elektrik-tesisati-risk-analizi | elektrik-tesisati-risk-raporu-kontrolu | elpek-exproof | elpek-grup | elpek-isg-teknik-emniyet | elpek-muhendislik-exproof-elektrik-tesisati-kontrolu | elpek-muhendislik-exproof-elektrik-tesisati-raporu | elpek-paratoner | elpek-periyodik-kontrol | elpek-risk-analizi | elpek-teknik-emniyet | elpek-trafo | isg-is-guvenligi-egitimi | is-guvenligi-egitimi | periyodik-kontrol-olcum | periyodik-kontrol | sekerpinar-trafo-yuksek-gerilim-isletme-sorumlulugu | teknik-periyodik-kontroller | era elektrik risk analizi | era elektrik risk degerlendirme | era elektrik risk degerlendirmesi | era elektrik risk yonetimi | era elektrik risk analizi raporu | era elektrik risk değerlendirmesi raporu | elektrik risk analizi | elektrik risk degerlendirme | elektrik risk degerlendirmesi | elektrik risk yonetimi | elektrik risk analizi raporu | elektrik risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk analizi | elektriksel risk degerlendirme | elektriksel risk degerlendirmesi | elektriksel risk yonetimi | elektriksel risk analizi raporu | elektriksel risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk | elektriksel riskler | elektriksel tehlikeler | elektriksel güvenlik | elektriksel emniyet | elektrik tesisatı riskleri | elektrik tesisatı tehlikeleri | elektrik tesisatı güvenlik | elektrik tesisatı emniyet |