ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Elektrik Mühendislerimiz

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık saha denetim tecrübesine sahip Elektrik Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneline hizmet

2009 yılından beri Türkiye genelinde endüstriyel tesislere ilkeli mühendislik çözümleri sunmaya büyük gurur ve mutlulukla devam ediyoruz..

İş Güvenliği Uzmanlarımız

Tüm çalışmalarımız en az on yıllık mesleki saha uygulama deneyimine sahip İş Güvenliği Uzmanlarımızın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

dogalgaz-elektrik-tesisati-kontrol-raporu

Doğalgaz Elektrik Tesisatı Kontrolü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Doğalgaz sistemlerinin kazan, baca ve doğalgaz tesisatlarının muhtemel patlama, yangın vb mevcut risklerine karşı tedbirlerin alınması ve genel iş güvenliği açısından emniyetli bir şekilde kullanımının sağlanması için doğalgaz elektrik tesisatlarının kontrolü ve topraklama raporu kapsamında, merkezi sistem ve kombili sistemlerin periyodik fenni muayenelerinin yapılarak teknik denetim raporu hazırlanması gerekmektedir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. 26.7.2002 tarih ve 24822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince doğalgaz sistemlerinin yılda en az bir kez periyodik elektrik tesisatı teknik muayeneleri yapılarak raporlanmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince ilgili eğitimlerini tamamlamış olup EKİPNET Sisteminde kalıcı kayıt numaralarına sahiptir. Tüm elektriksel periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetlerimiz, Yetkili Muayene Uzmanı sertifikalı meslekte en az on yıllık endüstriyel saha denetim tecrübesine sahip İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-elektrik-tesisati-periyodik-muayene-raporu-ornegi

Doğalgaz Topraklama Tesisatı Ölçümü

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Doğalgaz sistemlerinin kazan, baca ve genel doğalgaz tesisatlarının elektriksel periyodik kontrollerinde, asgari güvenlik şartlarının denetimi amacıyla elektriksel anlamda başlıca, eşpotansiyel bara, doğalgaz ana kolon hattının eşpotansiyel baraya bağlantısı, doğalgaz borularının bütün ek yerlerinde iletken sürekliliği, topraklama iletkeni cinsi, topraklama iletkeni kesiti, topraklama iletkeninin eşpotansiyel baraya bağlantısı, elektrik panosunda uygun seçicilikte RCD (kaçak akım koruma rölesi) kullanılmış mı, monte edildiği yer uygun mu, doğalgaz kaçak alarm cihazı, selenoid valf, kazan ve bacanın eş potansiyel baraya bağlantısı, ana sayaç gövdesinin eş potansiyel baraya bağlantısı, brülör ve panosunun eş potansiyel baraya bağlantısı, diğer elektrik kaynaklı yangın risklerine karşı alınan önlemler, sayaç topraklama bağlantısı vb gibi konularda periyodik denetim ve kontroller yapılarak fenni muayene raporu hazırlanmalıdır.

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında çıkarılan ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Yanı sıra, elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-elektrik-tesisati-fenni-kontrol-raporu

Doğalgaz Elektrik Tesisatı Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Yönetmeliğin Ek-3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol İle İlgili Hususlar bölümünün ilgili 1.4. maddesi içeriği; “Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarla yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir. Anılan yönetmeliğin, periyodik kontrole tabi iş ekipmanları maddesinin tesisatlar bölümünde, tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri tablo da belirtilmiştir. Periyodik kontrol kriterleri için referans olarak verilen tabloda belirtilen standartlar, yönetmeliğin yayım tarihinden sonra muhtemel yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması ile gerçekleştirilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-elektrik-tesisati-periyodik-denetimi

Doğalgaz Elektrik Tesisatı Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşletmelerde kullanılan iş ekipmanlarının sorunsuz ve sağlıklı çalışması, can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, dolayısıyla da yapılan işin sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İşveren, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür ve bu amaçla hem çalışma ortamına yönelik, hem de çalışanların kişisel etkilenişlerine yönelik test, ölçüm ve kontrol değerlendirmelerini yaptırmaktan sorumludur.

Yapılacak olan bu test-ölçüm hizmetleri, alanında uzman ve yetkin kişiler tarafından, mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yapılmalıdır. 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Yönetmelikte; iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-tesisati-elektrik-periyodik-kontrol-raporu

Doğalgaz ve LPG Tesisatı Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri: Madde 55- (1) dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır. (2) Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir. (3) Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır. (4) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir. (5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması halinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır. (6) Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. (7) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı tipte uygun yerlere tesis edilir. (8) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir. Bu tesisat ve sistemlerde kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların ilgili standartlara uygun olması gerekir. (9) Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı halinde gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir. (10) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG tüpleri bulundurulamaz. (11) LPG kullanan ısı merkezlerinde, gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapama vanası gibi gaz akışını kesen emniyet vanası bulunması gerekir. (12) Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere çalıştırılamaz.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-tesisati-elektriksel-kontrol

Doğalgaz Tesisatı Yangın Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
- * Kazan dairesi duman kontrolü
- Madde 88 - (5) Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir.
- Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması şarttır.
- * Doğalgaz kullanım esasları
- Madde 112 - a) Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması halinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin alınacağı enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli olması, kumanda butonlarının pano ön kapağına monte edilmesi ve kapak açılmadan butonlar ile çalıştırılması ve kapatılması gerekir. b) Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılır. c) Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir. d) Cebri havalandırma gereken yerlerde fan motorunun brülör kumanda sistemi ile paralel çalışması ve fanda meydana gelebilecek arızalarda brülör otomatik olarak devre dışı kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi yapılması gerekir. Hava kanalında gerekli hava akışı sağlanmayan hallerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dışı bırakması için, cebri hava kanalında duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik grubu ile beslenir. ı) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-tesisati-elektrik-test-olcum-raporu

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İşyerlerinin elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratonerlerin periyodik kontrolleri;
- 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
- 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve
- 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
- TS HD 60364 ve TS EN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre;
- anılan mevzuat hükümleri içerisinde aksi bir hüküm yoksa yılda bir defa yapılmalıdır.
- Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-elektrik-tesisati-raporu

Periyodik Kontrol Muayene Kriterleri

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Doğalgaz sistemlerinin genel fenni muayeneleri kapsamında başlıca kontrol kriterleri;
- Doğalgaz Kazan Daireleri Genel Kontrol Kriterleri
Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?
Zemindeki çökme, kırık döşeme, kabarma vb. deformasyonlar var mı?
Pencereler uygun şekilde monte edilmiş mi?
Pencerelerde veya diğer cam yüzeylerde kırık veya çatlak var mı?
Oda içerisinde çalışanların üzerine düşme riski olan malzeme var mı?
Zeminde kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Düzenli olarak doğal havalandırma yapılıyor mu? Aydınlatma sorunu var mı?
Oda içerisinde sıcaklık ve nem, yeterli ve rahatsızlık vermeyecek düzeyde mi?
Yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?
Oda içerisinde sigara içiliyor mu? Doğalgaz dairesinin güvenliği sağlanmış mı?
Periyodik bakımları yapılıyor, raporları saklanıyor mu?
Doğalgaz dairesinin kullanılmaması konusunda uyarı levhaları asılıyor mu?
Doğalgaz dairesinin kullanımı konusunda talimat, prosedür gibi doküman hazırlanmış mı?
- Doğalgaz Kazan Daireleri Genel Elektriksel Kontrol Kriterleri
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
Elektrik tesisatı ve cihazların bağlantıları planlı bakımı yetkililer tarafından yapılıyor mu?
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri engellenmiş mi?
Açıkta kablo bulunması, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme var mı?
Elektrik tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
dogalgaz-elektrik-tesisati-yangin-risk-analizi

doğalgaz elektrik tesisatı hakkında

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Doğalgaz elektrik topraklama tesisatları hakkında sıkça sorulan sorular :
1) Doğalgaz tesisatı topraklaması nedir? Doğalgaz elektrik tesisatı riskleri nelerdir?
2) Doğalgaz elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrolü yaptırmak zorunlu mu ?
3) Doğalgaz boru hatlarında topraklama ölçümü nasıl yapılır? Yönetmeliği nedir?
4) Doğalgaz kazan, baca ve sistemlerinde rapor geçerlilik süresi ne kadar?
5) Doğalgaz tesisatlarında fenni muayene kontrolü nerelerde yapılır?
6) Doğalgaz tesisatlarında elektrik iç tesisat kontrol raporu nasıl hazırlanır?
7) Elektrik kaynaklı doğalgaz yangın riskleri nelerdir, nelere dikkat edilir?
8) Doğalgaz ve elektrik tesisatının iş güvenliği açısından önemi nedir?
9) Doğalgaz boru hattı topraklama ölçümü direnç değerleri kaç ohm olmalıdır?
10) Doğalgaz tesisatı periyodik kontrol muayenesi kim tarafından yapılır?
11) Doğalgaz tesisatlarında elektriksel risklere karşı nasıl koruma sağlanır?
12) Doğalgaz ve lpg kazan dairelerinde elektriksel güvenlik kriterleri nerlerdir?
13) Doğalgaz boru hatları ve elektrik tesisat güvenliği nasıl sağlanır?

Doğalgaz sistemlerinde elektrik topraklama tesisatları test ölçüm ve raporlama teknikleri, doğalgaz ve patlamadan korunma kapsamında elektrik tesisat ve periyodik kontrol fenni muayene denetim raporu hazırlama esasları, doğalgaz tesisatlarında genel iş güvenliği yaklaşımı ve güvenlik talimatları, elektrik tesisatlarının doğalgaz tesisatı tehlikeleri nelerdir, elektrik tesisatlarının doğalgaz ve lpg kazan dairelerindeki alınacak önlemleri ve genel güvenlik kuralları nelerdir, endüstriyel tesislerde doğalgaz elektrik tesisatı topraklama ölçümü periyodik kontrol formu, doğalgaz tesisatlarında elektriksel risk analizi ve tesisat fenni uygunluk değerlendirmesi, doğalgaz kaçağı patlama ve parlama riskleri nelerdir, doğalgaz topraklama hattı periyodik test kontrol ölçüm ve rapor fiyatları vb gibi birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında ücretsiz detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası teklif al

kocaeli doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | izmit doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | gebze doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | dilovasıdoğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | kartepe doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | yalova doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | bursa doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | eskişehir doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | izmir doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | istanbul doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | balıkesir doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | bandırma doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | manisa doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | adana doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | konya doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | bilecik doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | denizli doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | hatay doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | itfaiye doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | tse doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | emo doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | iş güvenliği doğalgaz tesisatı elektrik topraklama ölçümü | isg doğalgaz elektrik tesisat kontrol raporu | doğalgaz tesisatı elektrik topraklama raporu | doğalgaz tesisatı elektrik raporu | doğalgaz elektrik tesisatı muayenesi | doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu | doğalgaz elektrik tesisatı testi | doğalgaz elektrik tesisatı denetimi | periyodik doğalgaz elektrik tesisatı ölçümü | doğalgaz elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu | doğalgaz tesisatı elektrik muayene raporu | doğalgaz tesisatı periyodik muayene raporu | doğalgaz tesisatı periyodik kontrol raporu | doğalgaz elektrik tesisatı periyodik kontrolü |

 

ELPEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | dogalgaz elektrik topraklama tesisatı testi, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrolü, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı ölçümü, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı fenni muayene raporu, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı denetimi, dogalgaz elektrik tesisatı termal kamera ölçümü, dogalgaz elektrik tesisatı fenni muayenesi, dogalgaz elektrik pano termal kamera raporu, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı raporu örneği, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı ölçme tekniği, dogalgaz tesisatı elektriksel risk analizi, elektrik tesisatları kontrol raporu, dogalgaz elektrik iç tesisat ve zayıf akım tesisatları periyodik kontrolü, doğalgaz elektriksel ekipman sıcaklık tespiti ölçme, dogalgaz elektrik tesisat kontrolü, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı iş güvenliği periyodik kontrol raporu, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı raporu veren firma, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı uygunluk raporu, emo dogalgaz elektrik topraklama tesisatı raporu örneği, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı ölçümü fiyatları, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı test formu, dogalgaz elektrik tesisatı patlamadan korunma dokümanı kapsamında risk analizi raporu, elektrik mühendislik firması şirketi, emo fiyatlarına uygun emo firması, emo tescilli firma, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı yönetmeliği, smm firması, periyodik dogalgaz elektrik topraklama tesisatı firması, dogalgaz elektrik topraklama tesisatı periyodik ölçüm muayene firması, ekipnet yetkili muayene uzmanı mühendisler, elektrik tesisat uygunluk raporu, doğalgaz tesisatı elektrik yangın risk analizi, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik lpg ve doğalgazlı kazan dairesi elektrik tesisatı muayene raporu, elektrik ve lpg yangın risk değerlendirmesi, elektrik doğalgaz yangın risk analizi raporu örneği, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, konya, aydın, muğla, antalya, ankara, kırıkkale, afyon, kütahya, uşak, eskişehir, ısparta, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kartepe, fabrika, atex, exproof, atex137, atex153, pkd, tmgd, patlamadan korunma raporu, sakarya, adapazarı, bolu, zonguldak, düzce, karabük egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep izmit, dilovası, gebze, osb, gosb, gölcük, bolu, bartın, zonguldak, sakarya, adapazarı, dilovası, çayırova, şekerpınar, kartepe, karamürsel, kandıra, derince, körfez, sapanca, hendek, itfaiye, tse, geposb, ereğli, organize sanayi bölgesi, yalova, bursa eskişehir, afyon, kütahya, ankara, düzce, tekirdağ, izmir, istanbul, karabük, antalya, balıkesir, bandırma, manisa, adana, konya, edirne, çorlu, bilecik ,kırıkkale, kayseri, kastamonu, hatay, aliağa, bornova, tuzla, kartal, pendik, edremit, gönen, akhisar, aksaray, osmaniye, menemen, bergama, ödemiş, çiğli, dikili, gaziemir, dosb, karacabey, gemlik, inegöl, söke, menderes, uşak, topraklama tesisat uygunluk raporu, topraklama test raporu, topraklama tesisatı muayenesi, elektrik topraklama tesisat ölçümü, topraklama periyodik kontrolü, periyodik test, periyodik olcum, periyodik rapor, fenni kontrol, dokunma gerilimi, emo topraklama raporu, itfaiye topraklama raporu, tse için topraklama raporu, elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu, makine topraklaması, firma, firması, fiyat, fiyatı, fiyatları, örneği, örnek, format, raporu, mühendislik, elektrik, turkaklı, emo onaylı, taysad, şirket, yetkili, belge, belgesi, belgeleri, ekat, iç tesisat, elektrik kuvvetli akım tesisleri, uygunluk raporu, iş güvenliği uzmanı, akredite, akreditasyon, kuruluş, kurum, rcd, kaçak akım testi, açma akımı, kısa devre testi, süreklilik testi, yangın, elektrik kazası, topraklamalar yönetmeliği, standartı, türkaklı