ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

key-risk-muhendisligi-firmasi

Riziko ve Risk Mühendisliği Nedir ?

Risk Mühendisliği Nedir? | Riziko Yönetimi Nedir? | Risk Eksperi Ne Demek?

Eksper, Fransızca bir kelime olan 'expert' yani bilirkişi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bir konu hakkında uzmanlık bilgilerine, görüşlerine ve kanatine başvurulan kişilere bilirkişi denilmektedir. Bilirkişinin öncelikle bağımsız olması esastır ve bilirkişinin, bilimin en önemli kuralı olan tarafsızlık etiğine uygunluğu gerekmektedir. Bilirkişilik unvanına sahip olmak için, yasal düzenlemelerle belirlenen çeşitli kriterlerin yanı sıra, yine kanuni düzenlemelerle ve çeşitli yönetmeliklerde belirlenen eğitimin tamamlanmış olması zorunludur.

Risk ve Riziko Yönetimi Hakkında | Risk Yönetimi Çözümleri Nelerdir?

Riziko Yönetimi, işyerlerinin hasar olasılıklarının tespit edilmesinin ardından potansiyel bir hasar anında süreci yönetmelerine yönelik uygun çözüm ve metotların belirlenmesi için gerçekleştirilen çalışmaları ifade eder. Riziko kapsamında ise potansiyel hasarlar için hasar olasılığı ya da hasarlanma ihtimali kavramı daha yaygın şekilde kullanımaktadır. Riziko yönetimi kapsamında işletmenin karşılaşabileceği hasarların tespiti ilk hedeftir. Dolayısıyla hasar sonrası değil hasar öncesi adımların atıldığı bir süreç başlamış olur. Ancak bu süreç, spesifik faaliyet konularında daha büyük hassasiyet ve bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
risk-ve-riziko-yonetimi

Risk Eksperliği ve Bilirkişilik Nedir ?

Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği Hakkında | Bilirkişinin Nitelikleri Nelerdir?

Resmi Gazete Tarihi: 24.11.2016 ve Resmi Gazete Sayısı: 29898 yürürlükteki Bilirkişilik Kanunu amacı itibariyle; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır. Kanun adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.

Risk Mühendisliği ile Bilirkişilik Aynı Şey Mi? | Risk Mühendisi veya Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade eder.
Temel eğitim: Kanunlarda yer alan esaslar ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler kapsamında bilirkişilik faaliyeti öncesinde verilen zorunlu eğitimi ifade eder.

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2017 ve Resmi Gazete Sayısı: 30143 sayılı yürürlükteki Bilirkişilik Yönetmeliği'nin amacı; bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bilirkişilik kapsamında yetkinlik ve mesleki özen; Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. Bilirkişi, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri, mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile açıklar.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
risk-yonetimi

KEY Risk Mühendisliği Eksperlik Nedir ?

Risk Mühendisliği Kriterleri Nelerdir? | Risk Eksperinin Görevleri Nelerdir?

Ülkemizde risk ve riziko kavramları her ne kadar sigorta şirketleri tarafından sahiplenilmiş gibi görünse de 'risk' her işletmenin ortak sorunudur. Sigorta firmaları tarafından bilhassa işyerlerindeki muhtemel kazaların ardından hasar tespitlerine yönelik daha yoğun olarak kullanılan bu kavram yani RİSK, bizim için işletmelerin hasar ve kayıpların yaşanmadan önce almaları gereken önleyici aksiyonları ifade etmektedir. Çünkü, bir sigorta poliçesinin mevcudiyeti hasar ya da zarar görmeye engel olmaz. Ancak, muhtemel bir kaza öncesi tedbir almak kalıcı ve çok daha az maliyetli bir savunma sistemidir. Şüphesiz, sigorta poliçeleri sayesinde öngörülemeyen hasarlara bağlı maddi zararların telafisi de oldukça büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu vesile ile işletmelerin sigorta kapsamında kendilerini maddi güvence altına almaları da bir tavsiyemizdir.

Nitekim, olası bir hasar neticesinde zarar görmenin büyüklüğü üzerinde yani potansiyel sonuçlarına bağlı olarak değil, hasar öncesi savunma mekanizmasının aktif edilmesine yönelik faaliyet göstermekteyiz. Öngörülemeyen maddi ya da manevi zararların sonuçları ile değil, kayıp vermeden kazanç elde etmenin olumlu değerleri üzerinde durmaktayız.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
key-risk-muhendislik-anahtari

Kimya Elektrik Yangın Risk Mühendisliği

Risk Mühendisliği Kriterleri Nelerdir? | Risk Eksperinin Görevleri Nelerdir?

Bilindiği üzere, büyük endüstriyel işletmelerde muhtemel bir kazanın meydana gelmesi neticesinde maddi kayıpların yanı sıra can kayıpları da yaşanabilmektedir. Bu vesile ile risk yönetimi ya da riziko yönetimi hususunda kapsayıcı tespit ve raporlar büyük ehemmiyet taşımaktadır. İşletmenin mevcut pazarındaki rekabet gücünün kaybından daha çok, can kayıplarının yaşanmasının engellenmesi ve milli global servetin zarara uğrama potansiyeli bizim için daha büyük bir referanstır. İnsan ve doğa odaklı bu hassas bakış açısıyla, 2014 yılında büyük endüstriyel işletmelerde risklerin tespitinin yapıldığı, kaza ve hasar öncesi bir çeşit erken uyarı sistemi modelini geliştirdik.

KEY Kimya Elektrik Yangın Risk Mühendisliği Hakkında | KEY Çözüm Anahtarı

Kimya, Elektrik ve Yangın başlıkları altında kodladığımız bir anahtar risk yönetimi ya da Risk Mühendisliği modelidir. Muhtemel riskleri belirlemek ve önlemek için risk experliğinin ya da risk danışmanlığının sigorta poliçelerinden daha kıymetli olduğuna inanıyoruz.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
key-risk-muhendisi-danismanlik-firmasi

KEY İş Güvenliği Risk Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Nedir? | İş Güvenliği Kapsamında Risklerin Yönetimi

Gerçekleşen muhtemel bir kaza ardından sigorta eksperleri tarafından genel olarak risk ve hasar tespit çalışmalarında başlıca; yaşanan hasarın ve kayıpların miktarının belirlenmesi, meydana gelen olayın sebeplerinin tayini, risklerin tespit edilerek değerlendirilmesi, olayın yol açtığı yıkılma, kırılma, dökülme, bozulma vb gibi zararların niteliklerinin tayini, edilen verilere göre yaşanan değer kayıplarının belirlenmesi ve nihai olarak yitirilenlerin genel tespiti, denetim, gözetim ve incelenmesi ile sonuç analiz raporunun hazırlanması süreci işler. Bir riskin gerçekleşmesinin ardından muhtemel hasar tespitlerinin yapılması sigorta eksperlerinin görevleri kapsamındadır. Risk gerçekleşmeden alınacak güvenlik önlemleri üzerinde yoğun saha denetim ve değerleme analizi ise KEY'in temel çözümlerinden sadece bir tanesidir. Çünkü, KEY kapsamında işletmelerin üretim, çalışma ve proses koşulları uzun süreli bir kontrol, gözetim, denetim ve değerlendirmeden geçer.

KEY Kimyasal ve Elektriksel Risklerin Yönetimi ve Yangından Korunma Hakkında

KEY kapsamında, endüstriyel tesislerde rutin çalışma ortamları genelinde yapılan gözlem, inceleme, ölçme, analizler neticesinde makro ve mikro risk koruma kalkanları tanımı yapılır.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
key-risk-muhendisligi-gozetim-denetim-musavirlik-danismanlik-firmasi

KEY İş Güvenliği Risk Mühendisliği

KEY İş Güvenliği Risk Mühendisliği Nedir? | İş Güvenliği Kapsamında Risk Eksperliği

Büyük endüstriyel tesislerdeki muhtemel ve en çok korkulan kaza senaryoları kapsamında bilinen daha büyük tehditlerin başında hiç şüphesiz; kimyasal maddelerin riskleri, patlama riski, elektriksel riskler, alevlenme ve yangın riskleri gelmektedir. Ancak, her ne kadar farklı risk grupları gibi görünseler de temelde hepsinin ortak noktası muhtemel kazaların dinamik boyutlarını işletmenin bu süreçle mücadelesinin yetersiz kalabileceği yani öz imkanlarının dışına taşıyacak (kontrol dışı bir tabloya dönüştürebilecek) nitelikte olmalarıdır.

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi adına ve muhtemel etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin işletmeler tarafından neyle nasıl mücadele edebilecekleri noktasında detaylı bir risk sorgusundan geçmeleri gerekmektedir. KEY, tam olarak bu noktada devreye girerek işletmelerin kaza öncesi risk yönetimi analizi ile güvenli alanların yaratılmasında aktif rol üstlenmektedir. Kaza sonrası kayıp ve zararla ilgilenmek yerine, olası kazadan önce iş güvenliği yönetimi kapsamında hareket planlarının hayata geçmesi noktasında sahada teknik emniyetin sağlanması ve isg eğitimleri açısından da yoğun faaliyetlerde bulunur.

KEY Risk Yönetimi ile Emniyetli Çalışma Ortamlarının Yaratılması ve Devamlılığı

KEY, faaliyet konusu ne olursa olsun tüm sanayi tesislerinde bağımsız ve tarafsız bir gözlem, gözetim ve denetim ile o işletmenin potansiyel kimya, elektrik ve yangın risklerine yönelik özgün bir ekspertiz raporu ile tanışma imkanı sunmaktadır.

hakkımızda referanslarımız
elpek-grup-elektrik-muhendislik
risk-key-muhendislik

KEY RİSK MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Bu proje MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık bilgeleri tarafından hazırlanmıştır.

KEY Risk Yönetimi Mühendisliği | KEY Kimya Elektrik Yangın Risk Yönetimi
www.mavibilge.com.tr

Türkiye'de ilk kez 2014 yılında MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık bilgelerinden hocaların hocası A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi Yasin PEKEROĞLU'nun önderliğinde yolculuğuna başlayan bu proje; endüstriyel tesislere yönelik kimya, elektrik yangın üçgeninin merkezinde çözüm anahtarı olarak yer almaktadır. Sanayi kuruluşlarında parlama, patlama ve yangın gibi domino etkisine sahip kimyasal tehlikelerin ve elektriksel tehditlerin risk değerleme ve eksperlik çalışmaları ile muhtemel büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanmıştır. KEY Risk Mühendisliği çözümleri kapsamında; tesis genelindeki kimyasal, elektriksel ve yangın riskleri belirlenirken risklerin birbirlerine yönelik tetikleme etkileri de tekrarlı sorgulardan geçirilmektedir. Akabinde, risk yönetimi raporu ve kapsamlı bir güvenlik raporu hazırlanarak işletme genelinde emniyetli çalışmalara yönelik özgün bir güvenlik kültürünü hakim kılmaktadır.

KEY Risk Mühendisliği çözümleri ile Sigorta Eksperliği hizmetleri kesinlikle karıştırılmamalıdır. Kapsam ve nitelik açısından birbirlerinden bağımsız ve tamamen farklı kavramlardır.

MAVİ BİLGE ELPEK
elpek-grup-elektrik-muhendislik
key-risk-muhendisligi-modeli

Stratejik Ortaklık | Risk Çözüm Anahtarı

Stratejik Ortaklık | Çözüm anahtarı olmak büyük mutluluktur.
www.mavibilge.com.tr

Ortak menfaat elde etmek gibi basit ve ufuksuz bakış açılarından uzaklaşarak; bilgi, fikir, tasarım, proje, proses ve/veya faydalı model üretmek için bir araya gelmenin mutluluğunu hissetmektir stratejik ortaklık. Çünkü her soru ya da sorun, en güzel cevaba ulaşana kadar bilgiye muhtaçtır. Bu vesile ile kuruluşumuzdan bu yana stratejik ortağımız, yoldaşımız, akıl hocalarımız, üstatlarımız MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık bilgeleridir.

Yaygın ve yanlış bilinen kullanımı anlamında stratejik ortaklık, tekil yeterlilik gösterilemeyen faaliyetlerde çoğul davranışların sergilenmesidir. Ancak, kavramsal anlamı itibariyle siyasi ve/veya kar amaçlı bir ortaklık gibi algılanmanın ötesinde, bilim sevdalısı bir bakış açısı ile stratejik ortaklık; aynı cephede daha verimli sonuçlara ulaşmak amacıyla tüm tarafların sonuca odaklanmasıdır. Denklemleri eksiksiz şekilde çözüme ulaştırmak için birlikte kürek çekmektir. İçinde çok bilinmeyeni bulunan denklemlerin çözümü için şirket evliliği ya da partner vb gibi kavram kalabalığına ve anlam çatışmalarına müsaade etmeye gerek yok. Esas olan, çözüm talep edenlerle çözüm üretenlerin tamamının aynı kutupta buluşmasıdır.

Bilim tarihi boyunca bilim insanlarının müşterek karar ve kanaatlerinin tüm taraflara katkı sağladığı gibi günümüzde de yarınlara yönelik yapılacak en güzel ortaklıklar, bilim ve bilgi ortaklıklarıdır. Biz ELPEK Mühendislik olarak, mühendislik çözümleri üretmemiz gereken her alanda 'bilimsel buluşma' olarak ifade ettiğimiz stratejik ortaklıklara gönül ve ufuk zenginliği rahatlığıyla açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Çözüm anahtarı olmak büyük mutluluktur. MAVİ BİLGE ELPEK

elpek-grup-elektrik-muhendislik
mavi-bilge-yasin-pekeroglu

MAVİ BİLGE | Yasin PEKEROĞLU

Yasin PEKEROĞLU | Kimya Yüksek Mühendisi | İş Güvenliği Uzmanı (A)
www.yasinpekeroglu.com

Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında doktora tez aşamasına kadar devam etmiştir. 2008 yılında Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık şirketini kurmuştur. Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan PEKEROĞLU, çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası birçok sertifikaya sahip olup alanı dışında da çok sayıda bilimsel çalışmalara öncülük ederek katkılar sağlamıştır.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığının yanı sıra yönetim sistemlerinde başdenetçi olarak çok sayıda büyük endüstriyel tesiste teknik denetimler, iş hukuku, kalite, çevre ve iş güvenliği konularında danışmanlık yapmıştır. Yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, mesleki mühendislik odalarında, yerel yönetimlerde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli mesleki teknik sempozyumlarda Türkiye genelinde yaklaşık 80.000 kişiye kalite, çevre, yangın, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vermiştir. Birçok yayına teknik ve akademik danışmanlık yapmıştır. Yaptığı tüm çalışmalarında alaylı ve mekteplileri bir araya getirmeye çalışmıştır. Basılı üç eseri vardır. Tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Onkoloji Hastanesinde 22 Mart 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Bilim ve ilim dostu, kitap sevdalısı Mavi Bilge Yasin PEKEROĞLU'nun aydın fikirleri, etik ilkeleri ve tüm eserleri sevenleri ve öğrencileri tarafından daima yaşatılacaktır. Kendisini rahmet, şükran ve özlemle anmaya devam ediyoruz..

YASİN PEKEROĞLU

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

key risk mühendisi | key risk muhendislik | key risk eksperi | key risk eksperligi | key risk ekspertizi | key risk analizi | key risk yonetimi | key riziko yonetimi | key risk denetim | key risk denetimi | key risk gozetimi | key risk danismanligi | key risk musavirligi | key risk musaviri | key risk musavirligi | key risk modeli | key risk analizi modeli | key risk analizi yöntemleri | key risk mühendisliği yönetimi | risk mühendisi | risk muhendisligi | risk eksperi | risk ekspertizi | risk eksperligi | risk yonetimi | iş güvenliği risk eksperligi | iş güvenliği risk mühendisi | iş güvenliği risk yönetimi | iş güvenliği risk analizi | iş güvenliği risk eksperi | iş güvenliği risk denetimi |

Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

14. yılımızda 900'den fazla endüstriyel tesis referansımızla,
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2022 TEKNOFEST'te yer alacak DUSCART Elektromobil Takımının DERINN SAFETY ortaklığı ile sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | kimya elektrik yangın key risk mühendisi, risk mühendisliği, risk yönetimi, risk analizi, risk değerlendirme, risk yönetimi modeli, risk denetimi, risk gözetim, risk kontrol, risk danışmanlığı, risk mühendislik müşavirlik firması, risk değerleme, risk yönetim, riziko, bilirkişilik, risk ekspertiz raporu, risk değerlendirme raporu, risk yönetimi raporu, risk puanlama raporu, iş güvenliği risk yönetimi, iş güvenliği raporu, isg risk yönetimi, era elektriksel risk analizi, egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, elektriksel iş güvenliği eğitimi, isg risk yönetimi eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, kimyasal riskler, tehlikeli madde riskleri, parlama riski, patlama riski, pkd patlamadan korunma dokümanı, kimyasal risk yönetimi, elektriksel risk yönetimi, yangın risk analizi, büyük endüstriyel kazalardan korunma ve etkilerinin önlenmesi, iş güvenliği kültürü, güvenlik kültürü, stratejik ortaklık, KEY